คู่มือ Microsoft Power Apps

สำรวจวิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Power Apps ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ เอกสาร และวิดีโอต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสามารถของผลิตภัณฑ์และบทความวิธีใช้ เรียนรู้วิธีสร้างแอปแบบ low-code อย่างรวดเร็วซึ่งจะปรับให้กระบวนการทันสมัยขึ้น และแก้ปัญหาอุปสรรคทางธุรกิจที่ท้าทายในองค์กรของคุณโดยใช้ Power Apps

สร้างและออกแบบ

ดูแลและขยาย

ใช้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Power Platform

ทรัพยากรการเรียนรู้แบบครบวงจรสำหรับแอปพลิเคชัน Power Platform และคุณลักษณะต่างๆ พร้อมด้วยคู่มือผู้ดูแลระบบ นักพัฒนา และคู่มือคำแนะนำ

Power Automate

สร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติระหว่างแอปและบริการโปรดของคุณ เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์ รับการแจ้งเตือน รวบรวมข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย

Power BI

เปลี่ยนแหล่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องของคุณให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สอดคล้องกัน แสดงข้อมูลได้ และโต้ตอบได้

Power Pages

ออกแบบ โฮสต์ และดูแลเว็บไซต์ธุรกิจที่ปลอดภัย ทันสมัย และใช้แนวทาง low-code

Dynamics 365

เพิ่มศักยภาพให้องค์กรของคุณด้วยแอปพลิเคชัน CRM และ ERP รุ่นใหม่

Microsoft Azure

เรียนรู้วิธีการที่ชุดบริการการประมวลผลแบบคลาวด์ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องช่วยให้องค์กรของคุณเผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจ