ยินดีต้อนรับสู่ Microsoft Learn!

เรียนรู้ทักษะด้านเทคนิคผ่านมหาวิทยาลัยชั้นนำ

สํารวจโมดูลและเส้นทางการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon และมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณสําหรับอาชีพในระบบคลาวด์

เรียกดูโมดูลของนักเรียนทั้งหมด

เส้นทางของคุณเพื่อเริ่มต้นใช้งาน