COUNTAX

COUNTAX işlevi, bir ifadenin sonucunu tablo üzerinden değerlendirirken boş olmayan sonuçları sayar. Başka bir deyişle COUNTA işlevi gibi çalışır ancak bir tablodaki satırları yinelemek ve belirtilen ifadelerin boş olmayan sonuç döndürdüğü satırları saymak için kullanılır.

Sözdizimi

COUNTAX(<table>,<expression>)  

Parametreler

Süre Tanım
tablo İfadenin değerlendirileceği satırları içeren tablo.
ifade Tablonun her satırı için değerlendirilecek olan ifade.

Döndürülen değer

Bir tamsayı.

Açıklamalar

  • COUNTA işlevinde olduğu gibi COUNTAX işlevi de diğer ifadeler dahil olmak üzere herhangi bir türde bilgi içeren hücreleri sayar. Örneğin bir sütunda boş dize sonucunu veren bir ifade varsa, COUNTAX işlevi bu sonucu boş olmayan değer olarak değerlendirir. COUNTAX işlevi genellikle boş hücreleri saymaz ancak bu durumda içinde bir formül bulunduğu için hücre sayıma dahil edilir.

  • İşlev toplanacak satır bulamadığında işlev boş değer döndürür.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki örnek, Reseller tablosunun [Status] = Active ile filtrelenmesi sonucu elde edilen tabloyu kullanarak Phone sütunundaki boş olmayan satırları sayar.

= COUNTAX(FILTER('Reseller',[Status]="Active"),[Phone])  

Ayrıca bkz.

COUNT işlevi
COUNTA işlevi
COUNTX işlevi
İstatistiksel işlevler