COUNTX

Boş olmayan değer veya bir tablo için boş olmayan değer olarak değerlendirilen bir ifadeyi içeren satırları sayar.

Söz dizimi

COUNTX(<table>,<expression>)  

Parametreler

Süre Tanım
tablo Sayılacak satırları içeren tablo.
ifade Saymak istediğiniz değerleri içeren değer kümesini döndüren bir ifade.

Döndürülen değer

Bir tamsayı.

Açıklamalar

  • COUNTX işlevi iki bağımsız değişken alır. İlk bağımsız değişken her zaman bir tablo ya da bir tablo döndüren bir ifade olmalıdır. İkinci bağımsız değişken, COUNTX tarafından aranan sütun veya ifadedir.

  • COUNTX işlevi yalnızca değerleri, tarihleri veya dizeleri sayar. İşlev sayacak satır bulamadığında boş değer döndürür.

  • Mantıksal değerleri saymak için COUNTAX işlevini kullanın.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek 1

Aşağıdaki formül, Product tablosunda liste fiyatına sahip olan tüm satırların sayısını döndürür.

= COUNTX(Product,[ListPrice])  

Örnek 2

Aşağıdaki formül, COUNTX işlevinin ilk bağımsız değişkeni olarak filtrelenmiş bir tablo geçirmeyi göstermektedir. Formül, bir filtre ifadesi kullanarak Product tablosundaki ProductSubCategory = "Caps" koşulunu karşılayan satırları alıp sonuç tablosundaki liste fiyatına sahip olan satırları sayar. FILTER ifadesi, Products tablosuna uygulanır ancak aradığınız değeri ProductSubCategory ilgili tablosunda kullanır.

= COUNTX(FILTER(Product,RELATED(ProductSubcategory[EnglishProductSubcategoryName])="Caps"), Product[ListPrice])  

Ayrıca bkz.

COUNT işlevi
COUNTA işlevi
COUNTAX işlevi
İstatistiksel işlevler