MROUND

İstenen çarpıma yuvarlanmış sayıyı döndürür.

Söz dizimi

MROUND(<number>, <multiple>)  

Parametreler

Süre Tanım
sayı Yuvarlanacak sayı.
birden çok Sayıyı yuvarlamak istediğiniz çarpanın önem düzeyi.

Döndürülen değer

Ondalık sayı.

Açıklamalar

Sayı belirtilen çarpana bölündüğünde kalan değer çarpanın yarısından büyük veya yarısına eşitse, MROUND sıfırdan uzağa doğru yuvarlar.

Örnek: Ondalık Basamaklar

Aşağıdaki ifade 1,3 değerini 2'nin en yakın katına yuvarlar. Beklenen sonuç 1,4’tür.

= MROUND(1.3,0.2)  

Örnek: Negatif Sayılar

Aşağıdaki ifade -10 değerini -3'ün en yakın katına yuvarlar. Beklenen sonuç -9’dur.

= MROUND(-10,-3)  

Örnek: Hata

Aşağıdaki ifade hata döndürür çünkü sayıların işaretleri farklıdır.

= MROUND(5,-2)  

Ayrıca bkz.

Matematik ve Trigonometri işlevleri
ROUND işlevi
ROUNDUP işlevi
ROUNDDOWN işlevi
MROUND işlevi
INT işlevi