INT

Sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar.

Sözdizimi

INT(<number>)  

Parametreler

Süre Tanım
number Aşağıya doğru bir tamsayıya yuvarlamak istediğiniz sayı.

Döndürülen değer

Bir tamsayı.

Açıklamalar

TRUNC ve INT tamsayı döndürür. TRUNC sayının ondalık kısmını kaldırır. INT sayıyı, sayının ondalık kısmının değerine göre en yakın tamsayıya yuvarlar. INT ve TRUNC yalnızca negatif sayılar kullanıldığında farklıdır: TRUNC(-4.3), -4 değerini döndürür ancak -5 daha düşük bir sayı olduğundan INT(-4.3), -5 değerini döndürür.

Örnek

Aşağıdaki ifade değeri 1'e yuvarlar. ROUND işlevini kullanırsanız, sonuç 2 olur.

= INT(1.5)  

Ayrıca bkz.

Matematik ve Trigonometri işlevleri
ROUND işlevi
ROUNDUP işlevi
ROUNDDOWN işlevi
MROUND işlevi