Wizard Sınıf

Tanım

Birden çok adımda ilgili verileri toplamak için gezinti ve kullanıcı arabirimi (UI) sağlar.

public ref class Wizard : System::Web::UI::WebControls::CompositeControl
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
public class Wizard : System.Web.UI.WebControls.CompositeControl
[<System.ComponentModel.Bindable(false)>]
type Wizard = class
  inherit CompositeControl
Public Class Wizard
Inherits CompositeControl
Devralma
Türetilmiş
Öznitelikler

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, bir kullanıcının adını ve adresini toplamak için ayrı bir sevkiyat adresi girme seçeneğiyle bir denetimin nasıl tanımlanacağı Wizard gösterilmektedir. Kullanıcı SeparateShippingCheckBox'ı seçmezse, böylece ayrı bir sevkiyat adresi ekleme isteği gönderirse, Wizard denetim doğrudan öğesinden konumuna Step2 Finishgeçer. AdımındaFinish, kullanıcı GoBackButton'a tıklayarak denetimin Wizard başına geri dönme seçeneğine sahiptir; ancak özelliği olarak ayarlandığından falsekullanıcı Step2 AllowReturn Step1 adresine gider.

Önemli

Bu örnekte, olası bir güvenlik tehdidi olan kullanıcı girişini kabul eden bir metin kutusu vardır. Varsayılan olarak, ASP.NET Web sayfaları kullanıcı girişinin betik veya HTML öğeleri içermediğini doğrular. Daha fazla bilgi için bkz . Betik Açıklarına Genel Bakış.

<%@ Page Language="C#" CodeFile="WizardClass.cs" Inherits="WizardClasscs_aspx" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">  
   <asp:Wizard id="Wizard1" 
    runat="server" 
    onfinishbuttonclick="OnFinishButtonClick" 
    backcolor="#EFF3FB" 
    font-names="Verdana" 
    font-size="0.8em"
    borderwidth="1px" 
    bordercolor="#B5C7DE" 
    style="font-size: medium; font-family: Verdana;" 
    onactivestepchanged="OnActiveStepChanged">    
   <StepStyle forecolor="#333333" 
    font-size="0.8em" />
    <WizardSteps>    
     <asp:WizardStep id="Step1" 
      title="One"
      allowreturn="false" 
      runat="server" >
      Welcome to the Wizard example. This step's AllowReturn property is set 
      to false, so after you leave this step you will not be able to return to it.
     </asp:WizardStep>     
     <asp:WizardStep id="Step2"
      title="Two" 
      runat="server" >
      <!-- ... Put UI elements here ... -->
      Please enter your billing information.
      <br />
      Name:<br />
      <asp:TextBox runat="server" 
       id="BillingName" 
       width="226px" 
       height="17px" /> 
      <br />
      Email Address:<br />
      <asp:TextBox runat="server" 
       id="EmailAddress" 
       width="224px" 
       height="17px" />
      <br />
      Address Line 1: <br />
      <asp:TextBox runat="server" 
       id="BillingAddressLine1" 
       width="314px" 
       height="17px" />
      <br />
      Address Line 2: <br />
      <asp:TextBox runat="server" 
       id="BillingAddressLine2" 
       width="314px" 
       height="17px" />
      <br />
      City: <br />
      <asp:TextBox runat="server" 
       id="BillingCity" 
       width="155px" 
       height="17px" /> 
      <br />
      State: <br />
      <asp:TextBox runat="server" 
       id="BillingState" 
       width="75px" 
       height="17px" /> 
      <br />
      ZIP Code: <br />
      <asp:TextBox runat="server" 
       id="BillingZip" 
       height="17px" />
      <br /><br />
      <asp:CheckBox runat="server" 
       id="SeparateShippingCheckBox" 
       text="Please check here if you would like to add a separate shipping address." />
     </asp:WizardStep>     
     <asp:WizardStep id="Step3" 
      title="Three" 
      runat="server" >
      <!-- Gather the shipping address in this step if CheckBox1 was selected. -->
      Please enter your shipping information.
      <br />
        Name:<br />
        <asp:TextBox runat="server" 
         id="ShippingName" 
         height="17px" /> 
        <br />
        Address Line 1: <br />
        <asp:TextBox runat="server" 
         id="ShippingAddress1" 
         width="370px" 
         height="17px" />
        <br />
        Address Line 2: <br />
        <asp:TextBox runat="server" 
         id="ShippingAddress2" 
         width="370px" 
         height="17px" />
        <br />
        City: <br />
        <asp:TextBox runat="server" 
         id="ShippingCity" 
         height="17px" /> 
        <br />
        State: <br />
        <asp:TextBox runat="server" 
         id="ShippingState" 
         width="65px" 
         height="17px" />
        <br /> 
        ZIP Code: <br />
        <asp:TextBox runat="server" 
         id="ShippingZip" 
         height="17px" />
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep id="Finish" 
      title="Finish"
      runat="server" >
      <!-- Put UI elements here for the Finish step. -->
      <asp:Button runat="server" 
       id="GoBackButton" 
       text="Go Back to Step 2" 
       onclick="OnGoBackButtonClick"
       forecolor="#284E98" 
       font-names="Verdana"
       font-size="1.0em" 
       borderstyle="Solid" 
       borderwidth="1px" 
       bordercolor="#507CD1" 
       backcolor="White" /> 
     </asp:WizardStep>     
     <asp:WizardStep runat="server" 
      steptype="Complete" 
      title="Complete" 
      id="Complete">
      <asp:Label runat="server" 
       id="CompleteMessageLabel" 
       width="408px" 
       height="24px">
      </asp:Label>
     </asp:WizardStep>
    </WizardSteps> 
    <NavigationButtonStyle forecolor="#284E98" 
     font-names="Verdana"
     font-size="1.0em" 
     borderstyle="Solid" 
     borderwidth="1px" 
     bordercolor="#507CD1" 
     backcolor="White" />
    <HeaderStyle forecolor="White" 
     horizontalalign="Center" 
     font-size="0.9em" 
     font-bold="True"
     backcolor="#284E98" 
     borderstyle="Solid" 
     bordercolor="#EFF3FB" 
     borderwidth="2px" />
    <SideBarStyle verticalalign="Top" 
     horizontalalign="Center"
     font-size="0.8em" 
     forecolor="#000099"
     backcolor="#EFF3FB"
     width="45px" />
    <HeaderTemplate>
     <b>Wizard Example</b>
    </HeaderTemplate>
   </asp:Wizard>
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="WizardClass.vb" Inherits="WizardClassvb_aspx" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">  
   <asp:Wizard id="Wizard1" 
    runat="server" 
    onfinishbuttonclick="OnFinishButtonClick" 
    backcolor="#EFF3FB" 
    font-names="Verdana" 
    font-size="0.8em"
    borderwidth="1px" 
    bordercolor="#B5C7DE" 
    style="font-size: medium; font-family: Verdana;" 
    onactivestepchanged="OnActiveStepChanged">    
   <StepStyle forecolor="#333333" 
    font-size="0.8em" />
    <WizardSteps>    
     <asp:WizardStep id="Step1" 
      title="One"
      allowreturn="false" 
      runat="server" >
      Welcome to the Wizard example. This step's AllowReturn property is set 
      to false, so after you leave this step you will not be able to return to it.
     </asp:WizardStep>     
     <asp:WizardStep id="Step2"
      title="Two" 
      runat="server" >
      <!-- ... Put UI elements here ... -->
      Please enter your billing information.
      <br />
      Name:<br />
      <asp:TextBox runat="server" 
       id="BillingName" 
       width="226px" 
       height="17px" /> 
      <br />
      Email Address:<br />
      <asp:TextBox runat="server" 
       id="EmailAddress" 
       width="224px" 
       height="17px" />
      <br />
      Address Line 1: <br />
      <asp:TextBox runat="server" 
       id="BillingAddressLine1" 
       width="314px" 
       height="17px" />
      <br />
      Address Line 2: <br />
      <asp:TextBox runat="server" 
       id="BillingAddressLine2" 
       width="314px" 
       height="17px" />
      <br />
      City: <br />
      <asp:TextBox runat="server" 
       id="BillingCity" 
       width="155px" 
       height="17px" /> 
      <br />
      State: <br />
      <asp:TextBox runat="server" 
       id="BillingState" 
       width="75px" 
       height="17px" /> 
      <br />
      ZIP Code: <br />
      <asp:TextBox runat="server" 
       id="BillingZip" 
       height="17px" />
      <br /><br />
      <asp:CheckBox runat="server" 
       id="SeparateShippingCheckBox" 
       text="Please check here if you would like to add a separate shipping address." />
     </asp:WizardStep>     
     <asp:WizardStep id="Step3" 
      title="Three"
      runat="server" >
      <!-- Gather the shipping address in this step if CheckBox1 was selected. -->
      Please enter your shipping information.
      <br />
        Name:<br />
        <asp:TextBox runat="server" 
         id="ShippingName" 
         height="17px" /> 
        <br />
        Address Line 1: <br />
        <asp:TextBox runat="server" 
         id="ShippingAddress1" 
         width="370px" 
         height="17px" />
        <br />
        Address Line 2: <br />
        <asp:TextBox runat="server" 
         id="ShippingAddress2" 
         width="370px" 
         height="17px" />
        <br />
        City: <br />
        <asp:TextBox runat="server" 
         id="ShippingCity" 
         height="17px" /> 
        <br />
        State: <br />
        <asp:TextBox runat="server" 
         id="ShippingState" 
         width="65px" 
         height="17px" />
        <br /> 
        ZIP Code: <br />
        <asp:TextBox runat="server" 
         id="ShippingZip" 
         height="17px" />
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep id="Finish" 
      title="Finish"
      runat="server" >
      <!-- Put UI elements here for the Finish step. -->
      <asp:Button runat="server" 
       id="GoBackButton" 
       text="Go Back to Step 2" 
       forecolor="#284E98" 
       font-names="Verdana"
       font-size="1.0em" 
       borderstyle="Solid" 
       borderwidth="1px" 
       bordercolor="#507CD1" 
       backcolor="White" /> 
     </asp:WizardStep>     
     <asp:WizardStep runat="server" 
      steptype="Complete" 
      title="Complete" 
      id="Complete">
      <asp:Label runat="server" 
       id="CompleteMessageLabel" 
       width="408px" 
       height="24px">
      </asp:Label>
     </asp:WizardStep>
    </WizardSteps> 
    <NavigationButtonStyle forecolor="#284E98" 
     font-names="Verdana"
     font-size="1.0em" 
     borderstyle="Solid" 
     borderwidth="1px" 
     bordercolor="#507CD1" 
     backcolor="White" />
    <HeaderStyle forecolor="White" 
     horizontalalign="Center" 
     font-size="0.9em" 
     font-bold="True"
     backcolor="#284E98" 
     borderstyle="Solid" 
     bordercolor="#EFF3FB" 
     borderwidth="2px" />
    <SideBarStyle verticalalign="Top" 
     horizontalalign="Center"
     font-size="0.8em" 
     forecolor="#000099"
     backcolor="#EFF3FB"
     width="45px" />
    <HeaderTemplate>
     <b>Wizard Example</b>
    </HeaderTemplate>
   </asp:Wizard>
  </form>
 </body>
</html>

Aşağıdaki kod örneği, önceki örnekte kullanılan Web sayfasının arka planındaki kod dosyasıdır.

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;

public partial class WizardClasscs_aspx : System.Web.UI.Page
{
  protected void OnFinishButtonClick(Object sender, WizardNavigationEventArgs e)
  {
    // The OnFinishButtonClick method is a good place to collect all
    // the data from the completed pages and persist it to the data store. 

    // For this example, write a confirmation message to the Complete page
    // of the Wizard control.
    Label tempLabel = (Label)Wizard1.FindControl("CompleteMessageLabel");
    if (tempLabel != null)
    {
      tempLabel.Text = "Your order has been placed. An email confirmation will be sent to "
      + (EmailAddress.Text.Length == 0 ? "your email address" : EmailAddress.Text) + ".";
    }
  }

  protected void OnGoBackButtonClick(object sender, EventArgs e)
  {
    // The GoBackButtonClick event is raised when the GoBackButton
    // is clicked on the Finish page of the Wizard. 

    // Check the value of Step1's AllowReturn property.
    if (Step1.AllowReturn)
    {
      // Return to Step1.
      Wizard1.ActiveStepIndex = Wizard1.WizardSteps.IndexOf(this.Step1);
    }
    else
    {
      // Step1 is not a valid step to return to; go to Step2 instead.
      Wizard1.ActiveStepIndex = Wizard1.WizardSteps.IndexOf(this.Step2);
      Response.Write("ActiveStep is set to Step2 because Step1 has AllowReturn set to false.");
    }
  }

  protected void OnActiveStepChanged(object sender, EventArgs e)
  {
    // If the ActiveStep is changing to Step3, check to see whether the 
    // SeparateShippingCheckBox is selected. If it is not, skip to the
    // Finish step.
    if (Wizard1.ActiveStepIndex == Wizard1.WizardSteps.IndexOf(this.Step3))
    {
      if (this.SeparateShippingCheckBox.Checked)
      {
        Wizard1.MoveTo(this.Step3);
      }
      else
      {
        Wizard1.MoveTo(this.Finish);
      }
    }
  }
}
Partial Class WizardClassvb_aspx
  Inherits System.Web.UI.Page

  Protected Sub OnFinishButtonClick(ByVal sender As Object, ByVal e As WizardNavigationEventArgs) Handles Wizard1.FinishButtonClick

    ' The OnFinishButtonClick method is a good place to collect all
    ' the data from the completed pages and persist it to the data store. 

    ' For this example, write a confirmation message to the Complete page
    ' of the Wizard control.
    Dim tempLabel As Label = CType(Wizard1.FindControl("CompleteMessageLabel"), Label)
    If Not tempLabel Is Nothing Then

      Dim tempEmailAddress As String = "your email address"
      If EmailAddress.Text.Length <> 0 Then
        tempEmailAddress = EmailAddress.Text
      End If

      tempLabel.Text = "Your order has been placed. An email confirmation will be sent to " & _
        tempEmailAddress & "."

    End If
  End Sub

  Protected Sub OnGoBackButtonClick(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles GoBackButton.Click

    ' The GoBackButtonClick event is raised when the GoBackButton
    ' is clicked on the Finish page of the Wizard. 

    ' Check the value of Step1's AllowReturn property.
    If Step1.AllowReturn Then
      ' Return to Step1.
      Wizard1.ActiveStepIndex = Wizard1.WizardSteps.IndexOf(Me.Step1)
    Else
      ' Step1 is not a valid step to return to; go to Step2 instead.
      Wizard1.ActiveStepIndex = Wizard1.WizardSteps.IndexOf(Me.Step2)
      Response.Write("ActiveStep is set to Step2 because Step1 has AllowReturn set to false.")
    End If
  End Sub

  Protected Sub OnActiveStepChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Wizard1.ActiveStepChanged

    ' If the ActiveStep is changing to Step3, check to see whether the 
    ' SeparateShippingCheckBox is selected. If it is not, skip to the
    ' Finish step.

    If (Wizard1.ActiveStepIndex = Wizard1.WizardSteps.IndexOf(Me.Step3)) Then

      If (Me.SeparateShippingCheckBox.Checked) Then
        Wizard1.MoveTo(Me.Step3)
      Else
        Wizard1.MoveTo(Me.Finish)
      End If

    End If
  End Sub

End Class

Açıklamalar

Bu konuda:

Giriş

Denetimi kullanarak Wizard şunları yapabilirsiniz:

 • Birden çok adımda ilgili verileri toplayın.

 • Kullanıcı girişini daha küçük mantıksal adımlara toplamak için kullanılan daha büyük bir Web sayfasını bölün.

 • Adımlarda doğrusal veya doğrusal olmayan gezintiye izin verin.

Sihirbaz Bileşenleri

Denetim Wizard aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

 • WizardStepCollection Sayfa geliştiricisi tarafından tanımlanan her adım için kullanıcı arabirimini içeren adım koleksiyonu.

 • Değere göre StepType görüntülenecek uygun düğmeleri belirleyen yerleşik gezinti özellikleri.

 • Kullanıcının şu anda üzerinde olduğu adıma özgü bilgileri görüntülemek için özelleştirilebilen bir üst bilgi alanı.

 • Denetimdeki adımlara hızla gitmek için kullanılabilecek kenar çubuğu alanı.

  Not

  Microsoft Visual Studio 2005 kullanıyorsanız Kaynak görünümünde kalıcı olduğunu unutmayınActiveStepIndex. Tasarım görünümünde kenar çubuğu düğmelerine WizardSteps tıklayarak özelliği değiştirir ve sayfayı çalıştırırsanız, denetimin Wizard ilk adımı farklı bir adıma işaret ediyor olabileceğinden gösterilmeyebilir ActiveStepIndex .

Sihirbaz Adımları

Denetimdeki Wizard adımların her biri, adımın sahip olduğu gezinti işlevinin türünü belirleyen bir StepType özelliğe sahiptir. özelliği için StepType bir değer belirtmezseniz, varsayılan değer olur Auto. Aşağıdaki tabloda özelliği için StepType kullanılabilir ayarlar ve adımın sonuç davranışı listelemektedir.

WizardStepType.Auto Adım için işlenen gezinti kullanıcı arabirimi, adımın bildirildiği sırayla belirlenir.

WizardStepType.Complete Bu adım, en son görüntülenen adımdır. Hiçbir gezinti düğmesi işlenmez.

WizardStepType.Finish Adım, kullanıcı verilerini toplayan son adımdır. Son düğmesi gezinti için işlenir.

WizardStepType.Start Adım, ilk görüntülenen adımdır. Önceki düğmesi işlenmez.

WizardStepType.Step Bu adım, ilk ve son arasındaki herhangi bir adımdır. Önceki ve Sonraki düğmeleri gezinti için işlenir.

Sihirbaz Verilerini Toplama

Wizard Denetim kullanılarak veriler doğrusal veya doğrusal olmayan gezinti yoluyla toplanabilir. Doğrusal olmayan gezintiye bazı örnekler, gereksiz adımları atlayarak veya bir değeri değiştirmek için daha önce tamamlanmış bir adıma dönmektir. Denetim Wizard , adımlar arasındaki durumunu korur, bu nedenle bir adıma girilen verilerin, denetimin tüm adımları Wizard tamamlanana kadar veri deposunda kalıcı olması gerekmez.

Alternatif olarak, toplanan verileri her adım tamamlandıktan sonra bir veri deposuna kalıcı hale getirmek istiyorsanız ( örneğin NextButtonClick olay başlatıldığında) nesnesinin WizardStepBase false özelliğini olarak ayarlamanız AllowReturn gerekir; böylece kullanıcı daha önce tamamlanmış bir adıma geri dönemez ve gönderildikten sonra verileri değiştiremez.

Sihirbaz Komut Adları

Denetim, Wizard sınıfından ve MultiView sınıfından şu komut adlarını View devralır: NextViewCommandName, PreviousViewCommandName, SwitchViewByIDCommandNameve SwitchViewByIndexCommandName. Sihirbaz denetimi bu komut adlarını yoksayar ve bu komutların gezinti için otomatik olarak çalışmasını sağlamak için herhangi bir özel mantık içermez. Bir komut adı kaldırılırsa veya denetimdeki bir düğmede Wizard eksikse, özel durum oluşturmaz. Örneğin, düğmede StartNavigationTemplate için CommandNamebir değer eksikse özel durum oluşturmaz.

Dinamik Olarak Değişen Adımlar

Denetimde MoveTo o anda görüntülenen Wizard adımı dinamik olarak değiştirmek için yöntemini veya ActiveStepIndex özelliğini kullanabilirsiniz.

Not

Olay işleyicisine Page_Load program aracılığıyla bir WizardStep eklerseniz, sayfa yüklenmeden önce bu adıma gezintiyi eklemeniz gerekir.

Sihirbaz Görünümü

Denetimin Wizard görünümü şablonlar, dış görünümler ve stil ayarları aracılığıyla tamamen özelleştirilebilir. Örneğin, denetimin arabirimini HeaderTemplateWizard özelleştirmek için , StartNavigationTemplateSideBarTemplate, , FinishNavigationTemplateve StepNavigationTemplate özelliklerini kullanabilirsiniz.

Not

FinishNavigationTemplate, , DisplaySideBar, HeaderTemplate, SideBarTemplate, StartNavigationTemplateveya StepNavigationTemplate özelliğinin ayarlanması denetimin alt denetimlerini Wizard yeniden oluşturur. Sonuç olarak, alt denetimlerin görünüm durumu işlemde kaybolur. Bu durumdan kaçınmak için, denetimin alt denetimlerinin Wizard denetim durumunu açıkça koruyun veya denetimleri şablonların içine yerleştirmekten kaçının.

Denetimin Wizard standart olmayan veya ilginç mod için özel Microsoft Internet Explorer işlemesini desteklemediğini unutmayın. Denetimi kullanarak en iyi Internet Explorer işlemesini Wizard almak için Visual Web Developer ve Visual Studio'da varsayılan olarak eklenen XHTML belge türünü kullanın.

Düzen Şablonlarını Kullanarak Biçimlendirme

Denetim, Wizard HTML table öğesi kullanmanıza gerek kalmadan denetimin düzenini belirtmenize olanak tanır. Bunun yerine, düzeni belirtmek için bir LayoutTemplate öğe kullanabilirsiniz. Şablonda, öğelerin denetime dinamik olarak eklenmesi gereken yeri belirtmek için yer tutucu denetimleri oluşturursunuz. (Bu, denetim için şablon modelinin çalışma şekline ListView benzer.) Daha fazla bilgi için özelliğine Wizard.LayoutTemplate bakın.

Erişilebilirlik

Bu denetimi erişilebilirlik standartlarına uygun işaretlemeler oluşturacak şekilde yapılandırma hakkında bilgi için bkz. Visual Studio ve ASP.NET'da erişilebilirlik ve denetimler ile Erişilebilirlik'i ASP.NET.

Tanımlayıcı Sözdizimi

<asp:Wizard
    AccessKey="string"
    ActiveStepIndex="integer"
    BackColor="color name|#dddddd"
    BorderColor="color name|#dddddd"
    BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double|Groove|Ridge|
    Inset|Outset"
    BorderWidth="size"
    CancelButtonImageUrl="uri"
    CancelButtonText="string"
    CancelButtonType="Button|Image|Link"
    CancelDestinationPageUrl="uri"
    CellPadding="integer"
    CellSpacing="integer"
    CssClass="string"
    DisplayCancelButton="True|False"
    DisplaySideBar="True|False"
    Enabled="True|False"
    EnableTheming="True|False"
    EnableViewState="True|False"
    FinishCompleteButtonImageUrl="uri"
    FinishCompleteButtonText="string"
    FinishCompleteButtonType="Button|Image|Link"
    FinishDestinationPageUrl="uri"
    FinishPreviousButtonImageUrl="uri"
    FinishPreviousButtonText="string"
    FinishPreviousButtonType="Button|Image|Link"
    Font-Bold="True|False"
    Font-Italic="True|False"
    Font-Names="string"
    Font-Overline="True|False"
    Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small|X-Small|Small|Medium|
    Large|X-Large|XX-Large"
    Font-Strikeout="True|False"
    Font-Underline="True|False"
    ForeColor="color name|#dddddd"
    HeaderText="string"
    Height="size"
    ID="string"
    OnActiveStepChanged="ActiveStepChanged event handler"
    OnCancelButtonClick="CancelButtonClick event handler"
    OnDataBinding="DataBinding event handler"
    OnDisposed="Disposed event handler"
    OnFinishButtonClick="FinishButtonClick event handler"
    OnInit="Init event handler"
    OnLoad="Load event handler"
    OnNextButtonClick="NextButtonClick event handler"
    OnPreRender="PreRender event handler"
    OnPreviousButtonClick="PreviousButtonClick event handler"
    OnSideBarButtonClick="SideBarButtonClick event handler"
    OnUnload="Unload event handler"
    runat="server"
    SkinID="string"
    SkipLinkText="string"
    StartNextButtonImageUrl="uri"
    StartNextButtonText="string"
    StartNextButtonType="Button|Image|Link"
    StepNextButtonImageUrl="uri"
    StepNextButtonText="string"
    StepNextButtonType="Button|Image|Link"
    StepPreviousButtonImageUrl="uri"
    StepPreviousButtonText="string"
    StepPreviousButtonType="Button|Image|Link"
    Style="string"
    TabIndex="integer"
    ToolTip="string"
    Visible="True|False"
    Width="size"
>
        <CancelButtonStyle />
        <FinishCompleteButtonStyle />
        <FinishNavigationTemplate>
      <!-- child controls -->
        </FinishNavigationTemplate>
        <FinishPreviousButtonStyle />
        <HeaderStyle />
        <HeaderTemplate>
      <!-- child controls -->
        </HeaderTemplate>
        <NavigationButtonStyle />
        <NavigationStyle />
        <SideBarButtonStyle />
        <SideBarStyle />
        <SideBarTemplate>
      <!-- child controls -->
        </SideBarTemplate>
        <StartNavigationTemplate>
      <!-- child controls -->
        </StartNavigationTemplate>
        <StartNextButtonStyle />
        <StepNavigationTemplate>
      <!-- child controls -->
        </StepNavigationTemplate>
        <StepNextButtonStyle />
        <StepPreviousButtonStyle />
        <StepStyle />
        <WizardSteps>
                <asp:TemplatedWizardStep
                    AllowReturn="True|False"
                    ContentTemplateContainer="string"
                    EnableTheming="True|False"
                    EnableViewState="True|False"
                    ID="string"
                    OnActivate="Activate event handler"
                    OnDataBinding="DataBinding event handler"
                    OnDeactivate="Deactivate event handler"
                    OnDisposed="Disposed event handler"
                    OnInit="Init event handler"
                    OnLoad="Load event handler"
                    OnPreRender="PreRender event handler"
                    OnUnload="Unload event handler"
                    runat="server"
                    SkinID="string"
                    StepType="Auto|Complete|Finish|Start|Step"
                    Title="string"
                    Visible="True|False"
>
                        <ContentTemplate>
              <!-- child controls -->
                        </ContentTemplate>
                        <CustomNavigationTemplate>
              <!-- child controls -->
                        </CustomNavigationTemplate>
                </asp:TemplatedWizardStep>
                <asp:WizardStep
                    AllowReturn="True|False"
                    EnableTheming="True|False"
                    EnableViewState="True|False"
                    ID="string"
                    OnActivate="Activate event handler"
                    OnDataBinding="DataBinding event handler"
                    OnDeactivate="Deactivate event handler"
                    OnDisposed="Disposed event handler"
                    OnInit="Init event handler"
                    OnLoad="Load event handler"
                    OnPreRender="PreRender event handler"
                    OnUnload="Unload event handler"
                    runat="server"
                    SkinID="string"
                    StepType="Auto|Complete|Finish|Start|Step"
                    Title="string"
                    Visible="True|False"
                />
        </WizardSteps>
</asp:Wizard>

Oluşturucular

Wizard()

Wizard sınıfının yeni bir örneğini başlatır.

Alanlar

CancelButtonID

İptal düğmesinin tanımlayıcısını belirtir. Bu alan statik ve salt okunurdur.

CancelCommandName

İptal düğmesinin komut adını alır. Bu alan statik ve salt okunurdur.

CustomFinishButtonID

Özel Bir Son düğmesinin tanımlayıcısını alır. Bu alan statik ve salt okunurdur.

CustomNextButtonID

Özel bir İleri düğmesinin tanımlayıcısını alır. Bu alan statik ve salt okunurdur.

CustomPreviousButtonID

Özel bir Önceki düğmesinin tanımlayıcısını alır. Bu alan statik ve salt okunurdur.

DataListID

Kenar çubuğu DataList koleksiyonunun tanımlayıcısını alır. Bu alan statik ve salt okunurdur.

FinishButtonID

Son düğmesinin tanımlayıcısını alır. Bu alan statik ve salt okunurdur.

FinishPreviousButtonID

Adımdaki Önceki düğmesinin tanımlayıcısını Finish alır. Bu alan statik ve salt okunurdur.

HeaderPlaceholderId

Denetimdeki Wizard yer tutucunun HeaderTemplate kimliğini alır.

MoveCompleteCommandName

Son düğmesiyle ilişkili komut adını alır. Bu alan statik ve salt okunurdur.

MoveNextCommandName

İleri düğmesiyle ilişkili komut adını alır. Bu alan statik ve salt okunurdur.

MovePreviousCommandName

Önceki düğmesiyle ilişkili komut adını alır. Bu alan statik ve salt okunurdur.

MoveToCommandName

Kenar çubuğu düğmelerinin her biriyle ilişkili komut adını alır. Bu alan statik ve salt okunurdur.

NavigationPlaceholderId

Denetimdeki Wizard yer tutucunun StartNavigationTemplate kimliğini alır.

SideBarButtonID

Kenar çubuğu düğmelerinin her biriyle ilişkili tanımlayıcıyı alır. Bu alan statik ve salt okunurdur.

SideBarPlaceholderId

Denetimdeki Wizard yer tutucunun SideBarTemplate kimliğini alır.

StartNextButtonID

Adımdaki İleri düğmesiyle ilişkili tanımlayıcıyı Start alır. Bu alan statik ve salt okunurdur.

StepNextButtonID

İleri düğmesiyle ilişkili tanımlayıcıyı alır. Bu alan statik ve salt okunurdur.

StepPreviousButtonID

Önceki düğmesiyle ilişkili tanımlayıcıyı alır. Bu alan statik ve salt okunurdur.

WizardStepPlaceholderId

Denetimdeki Wizard yer tutucunun WizardStep kimliğini alır.

Özellikler

AccessKey

Web sunucusu denetimine hızla gitmenize olanak tanıyan erişim anahtarını alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: WebControl)
ActiveStep

Şu anda kullanıcıya görüntülenen koleksiyondaki WizardSteps adımı alır.

ActiveStepIndex

Geçerli WizardStepBase nesnenin dizinini alır veya ayarlar.

Adapter

Denetim için tarayıcıya özgü bağdaştırıcıyı alır.

(Devralındığı yer: Control)
AppRelativeTemplateSourceDirectory

Bu denetimi içeren veya nesnesinin Page uygulama göreli sanal dizinini alır veya UserControl ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
Attributes

Denetimdeki özelliklere karşılık gelen rastgele özniteliklerin (yalnızca işleme için) koleksiyonunu alır.

(Devralındığı yer: WebControl)
BackColor

Web sunucusu denetiminin arka plan rengini alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: WebControl)
BindingContainer

Bu denetimin veri bağlamasını içeren denetimi alır.

(Devralındığı yer: Control)
BorderColor

Web denetiminin kenarlık rengini alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: WebControl)
BorderStyle

Web sunucusu denetiminin kenarlık stilini alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: WebControl)
BorderWidth

Web sunucusu denetiminin kenarlık genişliğini alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: WebControl)
CancelButtonImageUrl

İptal düğmesi için görüntülenen görüntünün URL'sini alır veya ayarlar.

CancelButtonStyle

İptal düğmesinin görünümünü tanımlayan stil özellikleri koleksiyonuna başvuru alır.

CancelButtonText

İptal düğmesi için görüntülenen metin başlığını alır veya ayarlar.

CancelButtonType

İptal düğmesi olarak işlenen düğme türünü alır veya ayarlar.

CancelDestinationPageUrl

İptal düğmesine tıkladığında kullanıcının yönlendirilmesi gereken URL'yi alır veya ayarlar.

CellPadding

Hücrenin içeriğiyle hücre kenarlarının arasındaki boşluk miktarını alır veya ayarlar.

CellSpacing

Hücreler arasındaki boşluk miktarını alır veya ayarlar.

ChildControlsCreated

Sunucu denetiminin alt denetimlerinin oluşturulup oluşturulmadığını gösteren bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
ClientID

ASP.NET tarafından oluşturulan HTML işaretlemesinin denetim kimliğini alır.

(Devralındığı yer: Control)
ClientIDMode

özelliğinin değerini oluşturmak için kullanılan algoritmayı ClientID alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
ClientIDSeparator

özelliğinde ClientID kullanılan ayırıcı karakteri temsil eden bir karakter değeri alır.

(Devralındığı yer: Control)
Context

HttpContext Geçerli Web isteği için sunucu denetimiyle ilişkili nesneyi alır.

(Devralındığı yer: Control)
Controls

bir içinde ControlCollection alt denetimleri temsil eden bir nesnesi CompositeControl alır.

(Devralındığı yer: CompositeControl)
ControlStyle

Web sunucusu denetiminin stilini alır. Bu özellik öncelikle denetim geliştiricileri tarafından kullanılır.

(Devralındığı yer: WebControl)
ControlStyleCreated

Özelliği için ControlStyle bir nesne oluşturulup oluşturulmadığını belirten bir Style değer alır. Bu özellik öncelikli olarak denetim geliştiricileri tarafından kullanılır.

(Devralındığı yer: WebControl)
CssClass

İstemcideki Web sunucusu denetimi tarafından işlenen Basamaklı Stil Sayfası (CSS) sınıfını alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: WebControl)
DataItemContainer

Adlandırma kapsayıcısı uygularsa IDataItemContaineradlandırma kapsayıcısına bir başvuru alır.

(Devralındığı yer: Control)
DataKeysContainer

Adlandırma kapsayıcısı uygularsa IDataKeysControladlandırma kapsayıcısına bir başvuru alır.

(Devralındığı yer: Control)
DesignMode

Bir denetimin tasarım yüzeyinde kullanılıp kullanılmadığını belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
DisplayCancelButton

İptal düğmesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirten bir Boole değeri alır veya ayarlar.

DisplaySideBar

Denetimde Wizard kenar çubuğu alanının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirten bir Boole değeri alır veya ayarlar.

Enabled

Web sunucusu denetiminin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirten bir değer alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: WebControl)
EnableTheming

Temaların bu denetime uygulanıp uygulanmadığını belirten bir değer alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: WebControl)
EnableViewState

Sunucu denetiminin görünüm durumunu ve içerdiği alt denetimlerin görünüm durumunu istekte bulunan istemciye kalıcı hale getirip getirmek olmadığını belirten bir değer alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
Events

Denetim için olay işleyicisi temsilcilerinin listesini alır. Bu özellik salt okunur durumdadır.

(Devralındığı yer: Control)
FinishCompleteButtonImageUrl

Son düğmesi için görüntülenen görüntünün URL'sini alır veya ayarlar.

FinishCompleteButtonStyle

Son düğmesinin ayarlarını tanımlayan bir Style nesneye başvuru alır.

FinishCompleteButtonText

Son düğmesi için görüntülenen metin başlığını alır veya ayarlar.

FinishCompleteButtonType

Son düğmesi olarak işlenen düğme türünü alır veya ayarlar.

FinishDestinationPageUrl

Son düğmesine tıkladığında kullanıcının yönlendirildiği URL'yi alır veya ayarlar.

FinishNavigationTemplate

Adımdaki Finish gezinti alanını görüntülemek için kullanılan şablonu alır veya ayarlar.

FinishPreviousButtonImageUrl

Adımdaki Önceki düğmesi için görüntülenen görüntünün URL'sini Finish alır veya ayarlar.

FinishPreviousButtonStyle

Adımdaki Önceki düğmesinin ayarlarını tanımlayan bir Style nesneye Finish başvuru alır.

FinishPreviousButtonText

Adımdaki Önceki düğmesi Finish için görüntülenen metin başlığını alır veya ayarlar.

FinishPreviousButtonType

Adımdaki Önceki Finish düğmesi olarak işlenen düğme türünü alır veya ayarlar.

Font

Web sunucusu denetimiyle ilişkili yazı tipi özelliklerini alır.

(Devralındığı yer: WebControl)
ForeColor

Web sunucusu denetiminin ön plan rengini (genellikle metnin rengi) alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: WebControl)
HasAttributes

Denetimin öznitelikleri ayarlanıp ayarlanmadığını belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: WebControl)
HasChildViewState

Geçerli sunucu denetiminin alt denetimlerinin kaydedilmiş görünüm durumu ayarlarına sahip olup olmadığını belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
HeaderStyle

Denetimdeki üst bilgi alanının ayarlarını tanımlayan bir Style nesneye başvuru alır.

HeaderTemplate

Denetimde üst bilgi alanını görüntülemek için kullanılan şablonu alır veya ayarlar.

HeaderText

Denetimdeki üst bilgi alanı için görüntülenen metin başlığını alır veya ayarlar.

Height

Web sunucusu denetiminin yüksekliğini alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: WebControl)
ID

Sunucu denetimine atanan programlı tanımlayıcıyı alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
IdSeparator

Denetim tanımlayıcılarını ayırmak için kullanılan karakteri alır.

(Devralındığı yer: Control)
IsChildControlStateCleared

Bu denetim içindeki denetimlerin denetim durumuna sahip olup olmadığını belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
IsEnabled

Denetimin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: WebControl)
IsTrackingViewState

Sunucu denetiminin değişiklikleri görünüm durumuna kaydedip kaydetmediğini belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
IsViewStateEnabled

Bu denetim için görünüm durumunun etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
LayoutTemplate

Denetimdeki kök kapsayıcının Wizard özel içeriğini alır veya ayarlar.

LoadViewStateByID

Denetimin dizin yerine görünüm durumunu ID yüklemeye katılıp katılmadığını belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
NamingContainer

Aynı özellik değerine sahip sunucu denetimleri arasında ayrım yapmak için benzersiz bir ad alanı oluşturan sunucu denetiminin adlandırma kapsayıcısına ID başvuru alır.

(Devralındığı yer: Control)
NavigationButtonStyle

Denetimdeki gezinti alanındaki düğmelerin ayarlarını tanımlayan bir Style nesneye başvuru alır.

NavigationStyle

Denetimdeki gezinti alanının ayarlarını tanımlayan bir Style nesneye başvuru alır.

Page

Sunucu denetimini içeren örneğe başvuru Page alır.

(Devralındığı yer: Control)
Parent

Sayfa denetimi hiyerarşisindeki sunucu denetiminin üst denetimine başvuru alır.

(Devralındığı yer: Control)
RenderingCompatibility

HTML'nin uyumlu olacağı ASP.NET sürümünü belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
SideBarButtonStyle

Kenar çubuğundaki düğmelerin ayarlarını tanımlayan bir Style nesneye başvuru alır.

SideBarStyle

Denetimdeki kenar çubuğu alanının ayarlarını tanımlayan bir Style nesneye başvuru alır.

SideBarTemplate

Denetimdeki kenar çubuğu alanını görüntülemek için kullanılan şablonu alır veya ayarlar.

Site

Tasarım yüzeyinde işlendiğinde geçerli denetimi barındıran kapsayıcı hakkında bilgi alır.

(Devralındığı yer: Control)
SkinID

Denetime uygulanacak kaplamayı alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: WebControl)
SkipLinkText

Ekran okuyucuların kenar çubuğu alanındaki içeriği atlamalarını bildiren alternatif metinleri işlemek için kullanılan bir değeri alır veya ayarlar.

StartNavigationTemplate

Denetimin adımında Start Wizard gezinti alanını görüntülemek için kullanılan şablonu alır veya ayarlar.

StartNextButtonImageUrl

Adımdaki İleri düğmesi için görüntülenen görüntünün URL'sini Start alır veya ayarlar.

StartNextButtonStyle

Adımdaki İleri düğmesinin ayarlarını tanımlayan bir Style nesneye Start başvuru alır.

StartNextButtonText

Adımdaki İleri düğmesi Start için görüntülenen metin başlığını alır veya ayarlar.

StartNextButtonType

Adımdaki İleri düğmesi olarak işlenen düğme Start türünü alır veya ayarlar.

StepNavigationTemplate

Gezinti alanını , Finish, veya adımı dışındaki Starttüretilmiş nesnelerde WizardStepBasegörüntülemek için kullanılan şablonu alır veya Complete ayarlar.

StepNextButtonImageUrl

İleri düğmesi için görüntülenen görüntünün URL'sini alır veya ayarlar.

StepNextButtonStyle

İleri düğmesinin Style ayarlarını tanımlayan nesneye başvuru alır.

StepNextButtonText

İleri düğmesi için görüntülenen metin başlığını alır veya ayarlar.

StepNextButtonType

İleri düğmesi olarak işlenen düğme türünü alır veya ayarlar.

StepPreviousButtonImageUrl

Önceki düğmesi için görüntülenen görüntünün URL'sini alır veya ayarlar.

StepPreviousButtonStyle

Önceki düğmesinin ayarlarını tanımlayan bir Style nesneye başvuru alır.

StepPreviousButtonText

Önceki düğmesi için görüntülenen metin başlığını alır veya ayarlar.

StepPreviousButtonType

Önceki düğmesi olarak işlenen düğme türünü alır veya ayarlar.

StepStyle

Nesnelerin ayarlarını tanımlayan bir Style nesneye WizardStep başvuru alır.

Style

Web sunucusu denetiminin dış etiketinde stil özniteliği olarak işlenecek metin öznitelikleri koleksiyonunu alır.

(Devralındığı yer: WebControl)
SupportsDisabledAttribute

Denetimin özelliği olduğunda denetimin işlenmiş HTML öğesinin özniteliğini "devre dışı" olarak ayarlaması gerekip gerek olmadığını disabled belirten bir IsEnabled değer false alır.

(Devralındığı yer: CompositeControl)
TabIndex

Web sunucusu denetiminin sekme dizinini alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: WebControl)
TagKey

Denetime HtmlTextWriterTag Wizard karşılık gelen değeri alır.

TagName

Denetim etiketinin adını alır. Bu özellik öncelikle denetim geliştiricileri tarafından kullanılır.

(Devralındığı yer: WebControl)
TemplateControl

Bu denetimi içeren şablona başvuru alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
TemplateSourceDirectory

Geçerli sunucu denetimini içeren veya UserControl sanal dizinini Page alır.

(Devralındığı yer: Control)
ToolTip

Fare işaretçisi Web sunucusu denetiminin üzerine geldiğinde görüntülenen metni alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: WebControl)
UniqueID

Sunucu denetimi için benzersiz, hiyerarşik olarak nitelenmiş tanımlayıcıyı alır.

(Devralındığı yer: Control)
ValidateRequestMode

Denetimin tarayıcıdan istemci girişini tehlikeli olabilecek değerler için denetlediğini belirten bir değer alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
ViewState

Aynı sayfa için birden çok istekte bir sunucu denetiminin görünüm durumunu kaydetmenize ve geri yüklemenize olanak tanıyan durum bilgileri sözlüğü alır.

(Devralındığı yer: Control)
ViewStateIgnoresCase

Nesnenin StateBag büyük/küçük harfe duyarlı olup olmadığını gösteren bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
ViewStateMode

Bu denetimin görünüm durumu modunu alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
Visible

Bir sunucu denetiminin sayfada kullanıcı arabirimi olarak işlenip işlenmediğini belirten bir değer alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
Width

Web sunucusu denetiminin genişliğini alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: WebControl)
WizardSteps

Denetim için tanımlanan tüm WizardStepBase nesneleri içeren bir koleksiyon alır.

Yöntemler

AddAttributesToRender(HtmlTextWriter)

Belirtilen HtmlTextWriterTagöğesine işlenmesi gereken HTML öznitelikleri ve stilleri ekler. Bu yöntem öncelikle denetim geliştiricileri tarafından kullanılır.

(Devralındığı yer: WebControl)
AddedControl(Control, Int32)

Nesne koleksiyonuna Controls bir alt denetim eklendikten sonra çağrılır Control .

(Devralındığı yer: Control)
AddParsedSubObject(Object)

Xml veya HTML gibi bir öğenin ayrıştırıldığını sunucu denetimine bildirir ve öğeyi sunucu denetiminin ControlCollection nesnesine ekler.

(Devralındığı yer: Control)
AllowNavigationToStep(Int32)

Özelliğin ActiveStep geçirilen dizine karşılık gelen nesneye WizardStepBase ayarlanıp ayarlanamayacağını belirlemek için boole değeri kullanır.

ApplyStyle(Style)

Belirtilen stilin boş olmayan öğelerini Web denetimine kopyalar ve denetimin varolan stil öğelerinin üzerine yazar. Bu yöntem öncelikli olarak denetim geliştiricileri tarafından kullanılır.

(Devralındığı yer: WebControl)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Sayfa stili sayfasında tanımlanan stil özelliklerini denetime uygular.

(Devralındığı yer: Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

İşleme verilerinin tasarım zamanı izlemeye başlar.

(Devralındığı yer: Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Sunucu denetimi hakkında bilgi toplar ve sayfa için izleme etkinleştirildiğinde görüntülenecek özelliğe teslim eder Trace .

(Devralındığı yer: Control)
ClearCachedClientID()

Önbelleğe alınan ClientID değeri olarak nullayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
ClearChildControlState()

Sunucu denetiminin alt denetimleri için denetim durumu bilgilerini siler.

(Devralındığı yer: Control)
ClearChildState()

Tüm sunucu denetiminin alt denetimleri için görünüm durumu ve denetim durumu bilgilerini siler.

(Devralındığı yer: Control)
ClearChildViewState()

Tüm sunucu denetiminin alt denetimleri için görünüm durumu bilgilerini siler.

(Devralındığı yer: Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

ClientIDMode Geçerli denetim örneğinin ve alt denetimlerin özelliğini olarak Inheritayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
CopyBaseAttributes(WebControl)

Nesne tarafından Style kapsüllenmeyen özellikleri belirtilen Web sunucusu denetiminden bu yöntemin çağrıldığı Web sunucusu denetimine kopyalar. Bu yöntem öncelikle denetim geliştiricileri tarafından kullanılır.

(Devralındığı yer: WebControl)
CreateChildControls()

Alt denetimler oluşturur.

CreateControlCollection()

Denetim koleksiyonu oluşturur.

CreateControlHierarchy()

Denetimi oluşturan alt denetimlerin hiyerarşisini oluşturur.

CreateControlStyle()

Denetim stili oluşturur.

DataBind()

Bir veri kaynağını ve tüm CompositeControl alt denetimlerine bağlar.

(Devralındığı yer: CompositeControl)
DataBind(Boolean)

Bir veri kaynağını çağrılan sunucu denetimine ve tüm alt denetimlerine olayı tetikle DataBinding seçeneğiyle bağlar.

(Devralındığı yer: Control)
DataBindChildren()

Bir veri kaynağını sunucu denetiminin alt denetimlerine bağlar.

(Devralındığı yer: Control)
Dispose()

Bir sunucu denetiminin bellekten serbest bırakılmadan önce son temizleme işlemini gerçekleştirmesini sağlar.

(Devralındığı yer: Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

İşleme verilerinin tasarım zamanı izlemesini sonlandırır.

(Devralındığı yer: Control)
EnsureChildControls()

Sunucu denetiminin alt denetimler içerip içermediğini belirler. Aksi takdirde alt denetimler oluşturur.

(Devralındığı yer: Control)
EnsureID()

Atanmış tanımlayıcısı olmayan denetimler için bir tanımlayıcı oluşturur.

(Devralındığı yer: Control)
Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.

(Devralındığı yer: Object)
FindControl(String)

Belirtilen id parametreyle geçerli adlandırma kapsayıcısında bir sunucu denetimi arar.

(Devralındığı yer: Control)
FindControl(String, Int32)

Geçerli adlandırma kapsayıcısında belirtilen ve parametresinde pathOffset belirtilen id bir tamsayı ile bir sunucu denetimi arar ve bu da aramaya yardımcı olur. Yönteminin bu sürümünü FindControl geçersiz kılmamalısınız.

(Devralındığı yer: Control)
Focus()

Giriş odağını denetime ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
GetDesignModeState()

Tasarım modu durumunu alır.

GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi işlevi görür.

(Devralındığı yer: Object)
GetHistory()

Erişilen nesnelerden oluşan WizardStepBase bir koleksiyon döndürür.

GetRouteUrl(Object)

Bir yol parametreleri kümesine karşılık gelen URL'yi alır.

(Devralındığı yer: Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Bir yol parametreleri kümesine karşılık gelen URL'yi alır.

(Devralındığı yer: Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Bir yol parametreleri kümesine ve yol adına karşılık gelen URL'yi alır.

(Devralındığı yer: Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Bir yol parametreleri kümesine ve yol adına karşılık gelen URL'yi alır.

(Devralındığı yer: Control)
GetStepType(WizardStepBase, Int32)

WizardStepType Belirtilen WizardStepBase nesnenin değerini döndürür.

GetType()

Type Geçerli örneğini alır.

(Devralındığı yer: Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Belirtilen denetimin özelliğinin UniqueID ön ekli bölümünü döndürür.

(Devralındığı yer: Control)
HasControls()

Sunucu denetiminin alt denetimler içerip içermediğini belirler.

(Devralındığı yer: Control)
HasEvents()

Olayların denetim için mi yoksa alt denetimler için mi kaydedildiğini belirten bir değer döndürür.

(Devralındığı yer: Control)
IsLiteralContent()

Sunucu denetiminin yalnızca değişmez içeriği barındırdığını belirler.

(Devralındığı yer: Control)
LoadControlState(Object)

Denetim durumu bilgilerini geri yükler.

LoadViewState(Object)

Görünüm durumu bilgilerini yükler.

MapPathSecure(String)

Bir sanal yolun mutlak veya göreli olarak eşlene olduğu fiziksel yolu alır.

(Devralındığı yer: Control)
MemberwiseClone()

Geçerli Objectöğesinin sığ bir kopyasını oluşturur.

(Devralındığı yer: Object)
MergeStyle(Style)

Belirtilen stilin boş olmayan öğelerini Web denetimine kopyalar, ancak denetimin varolan stil öğelerinin üzerine yazılmaz. Bu yöntem öncelikle denetim geliştiricileri tarafından kullanılır.

(Devralındığı yer: WebControl)
MoveTo(WizardStepBase)

Belirtilen WizardStepBasetüretilmiş nesneyi denetimin ActiveStep özelliği Wizard için değer olarak ayarlar.

OnActiveStepChanged(Object, EventArgs)

Olayı tetikler ActiveStepChanged .

OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Sunucu denetimi olayının sayfanın kullanıcı arabirimi sunucu denetim hiyerarşisine geçirilip geçirilmeyeceğini belirler.

OnCancelButtonClick(EventArgs)

Olayı tetikler CancelButtonClick .

OnDataBinding(EventArgs)

Olayı tetikler DataBinding .

(Devralındığı yer: Control)
OnFinishButtonClick(WizardNavigationEventArgs)

Olayı tetikler FinishButtonClick .

OnInit(EventArgs)

Init olayını tetikler.

OnLoad(EventArgs)

Olayı tetikler Load .

(Devralındığı yer: Control)
OnNextButtonClick(WizardNavigationEventArgs)

Olayı tetikler NextButtonClick .

OnPreRender(EventArgs)

Olayı tetikler PreRender .

(Devralındığı yer: Control)
OnPreviousButtonClick(WizardNavigationEventArgs)

Olayı tetikler PreviousButtonClick .

OnSideBarButtonClick(WizardNavigationEventArgs)

Olayı tetikler SideBarButtonClick .

OnUnload(EventArgs)

Olayı tetikler Unload .

(Devralındığı yer: Control)
OpenFile(String)

Stream Bir dosyayı okumak için kullanılan alır.

(Devralındığı yer: Control)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Olayın tüm kaynaklarını ve bilgilerini denetimin üst öğesine atar.

(Devralındığı yer: Control)
RecreateChildControls()

'den türetilen bir denetimde alt denetimleri yeniden CompositeControl oluşturulur.

(Devralındığı yer: CompositeControl)
RegisterCommandEvents(IButtonControl)

Belirtilen IButtonControl nesne için sınıfının yeni bir örneğini CommandEventHandler kaydeder.

RemovedControl(Control)

Bir alt denetim nesne koleksiyonundan Controls kaldırıldıktan sonra çağrılır Control .

(Devralındığı yer: Control)
Render(HtmlTextWriter)

Denetimi belirtilen yazıcıya işler.

RenderBeginTag(HtmlTextWriter)

Denetimin HTML açma etiketini belirtilen yazıcıya işler. Bu yöntem öncelikle denetim geliştiricileri tarafından kullanılır.

(Devralındığı yer: WebControl)
RenderChildren(HtmlTextWriter)

Sunucu denetiminin alt öğelerinin içeriğini sağlanan HtmlTextWriter bir nesneye aktarır ve istemcide işlenecek içeriği yazar.

(Devralındığı yer: Control)
RenderContents(HtmlTextWriter)

Denetimin içeriğini belirtilen yazıcıya işler. Bu yöntem öncelikle denetim geliştiricileri tarafından kullanılır.

(Devralındığı yer: WebControl)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Sunucu denetimi içeriğini sağlanan HtmlTextWriter bir nesneye aktarır ve izleme etkinse denetimle ilgili izleme bilgilerini depolar.

(Devralındığı yer: Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Sağlanan bir nesneyi kullanarak sunucu denetimi içeriğini sağlanan HtmlTextWriter ControlAdapter bir nesneye aktarır.

(Devralındığı yer: Control)
RenderEndTag(HtmlTextWriter)

Denetimin HTML kapanış etiketini belirtilen yazıcıya işler. Bu yöntem öncelikle denetim geliştiricileri tarafından kullanılır.

(Devralındığı yer: WebControl)
ResolveAdapter()

Belirtilen denetimin işlenmesinden sorumlu denetim bağdaştırıcısını alır.

(Devralındığı yer: Control)
ResolveClientUrl(String)

Tarayıcı tarafından kullanılabilecek bir URL alır.

(Devralındığı yer: Control)
ResolveUrl(String)

URL'yi istekte bulunan istemcide kullanılabilen bir URL'ye dönüştürür.

(Devralındığı yer: Control)
SaveControlState()

Denetim durumunu kaydedin.

SaveViewState()

Görünüm durumunu kaydeder.

SetDesignModeState(IDictionary)

Denetim için tasarım zamanı verilerini ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Sunucu denetimini ve içeriğini üst denetimine işlemek için bir olay işleyicisi temsilcisi atar.

(Devralındığı yer: Control)
SetTraceData(Object, Object)

İzleme veri anahtarını ve izleme verisi değerini kullanarak işleme verilerinin tasarım zamanı izlemesi için izleme verilerini ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

İzlenen nesneyi, izleme veri anahtarını ve izleme verisi değerini kullanarak işleme verilerinin tasarım zamanı izlemesi için izleme verilerini ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.

(Devralındığı yer: Object)
TrackViewState()

Görünüm durumunu izler.

Ekinlikler

ActiveStepChanged

Kullanıcı denetimde yeni bir adıma geçtiğinde gerçekleşir.

CancelButtonClick

İptal düğmesine tıklandığında gerçekleşir.

DataBinding

Sunucu denetimi bir veri kaynağına bağlandığında gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
Disposed

ASP.NET sayfası istendiğinde sunucu denetimi yaşam döngüsünün son aşaması olan bellekten bir sunucu denetimi serbest bırakıldığında gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
FinishButtonClick

Son düğmesine tıklandığında gerçekleşir.

Init

Sunucu denetimi başlatıldığında gerçekleşir. Bu, yaşam döngüsünün ilk adımıdır.

(Devralındığı yer: Control)
Load

Sunucu denetimi nesneye Page yüklendiğinde gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
NextButtonClick

İleri düğmesine tıklandığında gerçekleşir.

PreRender

Nesne yüklendikten sonra Control ancak işlemeden önce gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
PreviousButtonClick

Önceki düğmesine tıklandığında gerçekleşir.

SideBarButtonClick

Kenar çubuğu alanındaki bir düğmeye tıklandığında gerçekleşir.

Unload

Sunucu denetimi bellekten kaldırıldığında gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)

Belirtik Arabirim Kullanımları

IAttributeAccessor.GetAttribute(String)

Belirtilen ada sahip Web denetiminin özniteliğini alır.

(Devralındığı yer: WebControl)
IAttributeAccessor.SetAttribute(String, String)

Web denetiminin özniteliğini belirtilen ada ve değere ayarlar.

(Devralındığı yer: WebControl)
ICompositeControlDesignerAccessor.RecreateChildControls()

Tasarımcının bileşik denetimin alt denetim koleksiyonunu tasarım zamanı ortamında yeniden oluşturmalarını sağlar.

(Devralındığı yer: CompositeControl)
IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Bu üyenin açıklaması için bkz ControlBuilder. .

(Devralındığı yer: Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Bu üyenin açıklaması için bkz GetDesignModeState(). .

(Devralındığı yer: Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Bu üyenin açıklaması için bkz SetDesignModeState(IDictionary). .

(Devralındığı yer: Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Bu üyenin açıklaması için bkz SetOwnerControl(Control). .

(Devralındığı yer: Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Bu üyenin açıklaması için bkz UserData. .

(Devralındığı yer: Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Bu üyenin açıklaması için bkz DataBindings. .

(Devralındığı yer: Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Bu üyenin açıklaması için bkz HasDataBindings. .

(Devralındığı yer: Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Bu üyenin açıklaması için bkz Expressions. .

(Devralındığı yer: Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Bu üyenin açıklaması için bkz HasExpressions. .

(Devralındığı yer: Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Bu üyenin açıklaması için bkz AddParsedSubObject(Object). .

(Devralındığı yer: Control)

Uzantı Metotları

FindDataSourceControl(Control)

Belirtilen denetim için veri denetimiyle ilişkili veri kaynağını döndürür.

FindFieldTemplate(Control, String)

Belirtilen denetimin adlandırma kapsayıcısında belirtilen sütun için alan şablonunu döndürür.

FindMetaTable(Control)

İçeren veri denetimi için metatablo nesnesini döndürür.

GetDefaultValues(INamingContainer)

Belirtilen veri denetimi için varsayılan değerlerin koleksiyonunu alır.

GetMetaTable(INamingContainer)

Belirtilen veri denetimi için tablo meta verilerini alır.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Belirtilen veri denetimi için tablo meta verilerini ayarlar.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, IDictionary<String,Object>)

Belirtilen veri denetimi için tablo meta verilerini ve varsayılan değer eşlemesini ayarlar.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, Object)

Belirtilen veri denetimi için tablo meta verilerini ve varsayılan değer eşlemesini ayarlar.

TryGetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Tablo meta verilerinin kullanılabilir olup olmadığını belirler.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type)

Belirtilen veri denetimi için dinamik veri davranışını etkin bir şekilde sunar.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, IDictionary<String,Object>)

Belirtilen veri denetimi için dinamik veri davranışını etkin bir şekilde sunar.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, Object)

Belirtilen veri denetimi için dinamik veri davranışını etkin bir şekilde sunar.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.