WizardStepType Sabit listesi

Tanım

Denetimde bir adım için görüntülenebilir gezinti kullanıcı arabirimi türlerini Wizard belirtir.

public enum class WizardStepType
public enum WizardStepType
type WizardStepType = 
Public Enum WizardStepType
Devralma
WizardStepType

Alanlar

Auto 0

Adım için işlenen gezinti kullanıcı arabirimi, adımın bildir iş sırasına göre otomatik olarak belirlenir.

Complete 1

Bu adım, görünecek son adımdır. Hiçbir gezinti düğmesi iş kullanılmaz.

Finish 2

Bu adım, son veri toplama adımıdır. Son ve Önceki düğmeleri gezinti için işlenir.

Start 3

Bu adım ilk kez görüntülenir. Bir Sonraki düğmesi işlenir ancak bu adım için Önceki düğmesi işlanmaz.

Step 4

Bu adım, Başlangıç ve Bitiş adımları arasındaki herhangi bir adımdır. Önceki ve Sonraki düğmeleri gezinti için işlenir. Bu adım türü, adım türünü geçersiz Auto kılmada yararlıdır.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.