Microsoft Fabric belgelerinde OneLake

OneLake, tüm kuruluş için tek, birleşik, mantıksal bir veri gölüdür. OneLake, yönetecek altyapısı olmayan her Microsoft Fabric kiracısıyla otomatik olarak gelir.