Power BI Desktop'ta DirectQuery'yi kullanma

Power BI Desktop ile herhangi bir veri kaynağına bağlandığınızda, verilerin bir kopyasını içeri aktarabilirsiniz. Bazı veri kaynakları için DirectQuery kullanarak verileri içeri aktarmadan doğrudan veri kaynağına da bağlanabilirsiniz. DirectQuery'yi destekleyen veri kaynaklarının tam listesi için bkz. DirectQuery tarafından desteklenen veri kaynakları.

İçeri aktarma ve DirectQuery bağlantı modlarını kullanma arasındaki farklar şunlardır:

 • İçeri Aktarma: Seçili tablo ve sütunlardaki verilerin bir kopyası Power BI Desktop'a aktarılır. Görselleştirme oluştururken veya görselleştirmelerle etkileşim kurarken Power BI Desktop içeri aktarılan verileri kullanır. İlk içeri aktarma işleminden veya en son yenilemeden sonra temel alınan veri değişikliklerini görmek için, verileri yenilemek için veri kümesinin tamamını yeniden içeri aktarmanız gerekir.

 • DirectQuery: Power BI Desktop'a veri içeri aktarma işlemi yapılmaz. İlişkisel kaynaklar için, Power BI Desktop Alanlar listesinde görüntülenecek tabloları ve sütunları seçebilirsiniz. SAP Business Warehouse (SAP BW) gibi çok boyutlu kaynaklar için, seçili küplerin boyutları ve ölçüleri Alanlar listesinde görünür. Görselleştirmeler oluştururken veya görselleştirmelerle etkileşim kurarken, Power BI Desktop temel alınan veri kaynağını sorgular; böylece her zaman geçerli verileri görüntülersiniz.

DirectQuery ile bir görselleştirme oluştururken veya görselleştirmeyle etkileşim kurarken temel alınan kaynağı sorgulamanız gerekir. Görselleştirmenin yenilenme süresi temel alınan veri kaynağının performansına bağlıdır. İsteğe hizmet vermek için gereken veriler kısa süre önce istendiyse Power BI Desktop görselleştirmeyi göstermek için gereken süreyi azaltmak için son verileri kullanır. Giriş şeridinden Yenile'yi seçtiğinizde tüm görselleştirmeler geçerli verilerle yenilenir.

Bazı performans tabanlı sınırlamalarla birlikte DirectQuery kullanırken birçok veri modellemesi ve veri dönüştürmesi kullanılabilir. DirectQuery avantajları, sınırlamaları ve önerileri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Power BI'da DirectQuery.

DirectQuery avantajları

DirectQuery kullanmanın bazı avantajları şunlardır:

 • DirectQuery, çok büyük veri kümeleri üzerinde görselleştirmeler oluşturmanıza olanak tanır ve burada önceden toplama ile tüm verileri içeri aktarmanız mümkün olmaz.

 • DirectQuery raporları her zaman geçerli verileri kullanır. Temel alınan veri değişikliklerini görmek için verileri yenilemeniz gerekir ve verileri yenilemek için büyük veri kümelerini yeniden içeri aktarmak mümkün olmayabilir.

 • 1 GB veri kümesi sınırlaması DirectQuery için geçerli değildir.

DirectQuery kullanarak bağlanma

DirectQuery ile bir veri kaynağına bağlanmak için:

 1. Power BI Desktop şeridinin Giriş grubunda Veri al'ı seçin ve ardından DirectQuery'nin desteklediği SQL Server gibi bir veri kaynağı seçin.

 2. Bağlantı iletişim kutusunda , Veri bağlantısı modu altında DirectQuery'yi seçin.

İçeri Aktarma ve DirectQuery seçenekleri, SQL Server Veritabanı iletişim kutusu, Power BI Desktop

Power BI hizmetinde yayımlama

DirectQuery raporlarını Power BI hizmeti yayımlayabilirsiniz, ancak Power BI hizmeti raporları açması için ek adımlar uygulamanız gerekir.

 • Power BI hizmeti Azure SQL Veritabanı, Azure Synapse Analytics (eski adı sql Data Warehouse), Amazon Redshift ve Snowflake Data Warehouse dışındaki DirectQuery veri kaynaklarına bağlamak için şirket içi veri ağ geçidini yükleyin ve verileri kaydedin Kaynak.

 • DirectQuery'yi Azure SQL Veritabanı, Azure Synapse, Amazon Redshift veya Snowflake Data Warehouse gibi bulut kaynaklarıyla kullandıysanız şirket içi veri ağ geçidine ihtiyacınız yoktur. Yayımlanan raporu açmak için yine de Power BI hizmeti kimlik bilgilerini sağlamanız gerekir. Kimlik bilgileri olmadan, yayımlanmış bir raporu açmaya veya DirectQuery bağlantısıyla oluşturulan bir veri kümesini keşfetmeye çalıştığınızda hata oluşur.

Raporu açmak ve verileri yenilemek için kimlik bilgilerini sağlamak için:

 1. Power BI hizmeti sağ üstteki dişli simgesini ve ardından Ayarlar'ı seçin.

  Power BI hizmeti Ayarları açılan menüsünün ekran görüntüsü.

 2. Ayarlar sayfasında Veri Kümeleri sekmesini seçin ve DirectQuery kullanan veri kümesini seçin.

 3. Veri kaynağı bağlantısı altında, veri kaynağına bağlanmak için kimlik bilgilerini sağlayın.

Not

DirectQuery'yi özel IP adresi olan bir Azure SQL Veritabanı ile kullandıysanız şirket içi ağ geçidi kullanmanız gerekir.

Önemli noktalar ve sınırlamalar

Bazı Power BI Desktop özellikleri DirectQuery modunda desteklenmez veya sınırlamaları vardır. Hızlı içgörüler gibi Power BI hizmeti bazı özellikler, DirectQuery kullanan veri kümelerinde de kullanılamaz. DirectQuery kullanıp kullanmayacağınız konusunda karar verdiğinizde bu özellik sınırlamalarını göz önünde bulundurun. Ayrıca aşağıdaki faktörleri de göz önünde bulundurun:

Performans ve yükle ilgili dikkat edilmesi gerekenler

DirectQuery tüm istekleri kaynak veritabanına gönderir, bu nedenle görseller için gerekli yenileme süresi, temel alınan kaynağın sonuçları döndürme süresine bağlıdır. Beş saniye veya daha kısa bir süre, görseller için istenen verileri almak için önerilen yanıt süresidir. 30 saniyenin üzerindeki yenileme süreleri, raporu kullanan kullanıcılar için kabul edilemez bir kötü deneyim oluşturur. Power BI hizmeti dört dakikadan uzun süren bir sorgu ve kullanıcı hata alır.

Kaynak veritabanına yükleme, özellikle rapor satır düzeyi güvenlik (RLS) kullanıyorsa yayımlanan raporu kullanan Power BI kullanıcılarının sayısına da bağlıdır. Birden çok kullanıcı tarafından paylaşılan RLS olmayan bir pano kutucuğunun yenilenmesi veritabanına tek bir sorgu gönderir, ancak RLS kullanan bir pano kutucuğunu yenilemek için kullanıcı başına bir sorgu gerekir. Artan sorgular yükü önemli ölçüde artırır ve performansı etkileyebilir.

Bir milyon satır sınırı

DirectQuery, şirket içi olmayan veri kaynakları olan bulut veri kaynaklarından döndürülen veriler için bir milyon satır sınırı tanımlar. Şirket içi kaynaklar, özel sıkıştırma algoritmasına bağlı olarak satır başına yaklaşık 4 MB veya görselin tamamı için 16 MB tanımlı yükle sınırlıdır. Premium kapasiteler, yeni kapasite ayarları Power BI Premium blog gönderisinde açıklandığı gibi farklı maksimum satır sınırları ayarlayabilir.

Power BI mümkün olduğunca verimli sorgular oluşturur, ancak oluşturulan bazı sorgular temel alınan veri kaynağından çok fazla satır alabilir. Örneğin bu durum, toplama seçeneğinin Özetleme olarak ayarlandığı yüksek kardinalite sütunu içeren basit bir grafikte ortaya çıkabilir. Görselde yalnızca kardinalitesi 1 milyondan küçük sütunlar olmalıdır veya uygun filtreleri uygulamalıdır.

Satır sınırı, DirectQuery'nin döndürdüğü veri kümesini seçmek için kullanılan toplamalar veya hesaplamalar için geçerli değildir; yalnızca döndürülen satırlara uygulanır. Örneğin, veri kaynağında çalışan sorgu 10 milyon satırı toplayabilir. Power BI'a döndürülen veriler 1 milyondan az satır olduğu sürece sorgu sonuçları doğru şekilde döndürebilir. Veriler 1 milyondan fazla satırdan oluşuyorsa Power BI, yönetici tarafından belirlenen farklı sınırlara sahip Premium kapasite dışında bir hata gösterir. Hata durumu: Dış veri kaynağına yapılan bir sorgunun sonuç kümesi izin verilen en büyük '1000000' satır boyutunu aştı.

Güvenlik konuları

Varsayılan olarak, Power BI hizmeti yayımlanmış bir raporu kullanan tüm kullanıcılar, yayından sonra girilen kimlik bilgilerini kullanarak temel alınan veri kaynağına bağlanır. Bu durum, içeri aktarılan verilerde olduğu gibi olur. Temel alınan kaynağın tanımladığı güvenlik kurallarından bağımsız olarak tüm kullanıcılar aynı verileri görür.

DirectQuery kaynaklarıyla kullanıcı başına güvenlik uygulanması gerekiyorsa RLS kullanın veya kaynakta Kerberos kısıtlanmış kimlik doğrulamasını yapılandırın. Kerberos tüm kaynaklar için kullanılamaz. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI ile satır düzeyi güvenlik (RLS) ve Power BI hizmeti'den şirket içi veri kaynaklarına Kerberos tabanlı SSO yapılandırma.

Diğer DirectQuery sınırlamaları

DirectQuery kullanmanın diğer bazı sınırlamaları şunlardır:

 • Power Query Düzenleyicisi sorgusu aşırı karmaşıksa bir hata oluşur. Hatayı düzeltmek için Power Query Düzenleyicisi sorunlu adımı silmeniz veya içeri aktarma moduna geçmeniz gerekir. SAP BW gibi çok boyutlu kaynaklar Power Query Düzenleyicisi kullanamaz.

 • DirectQuery'de otomatik tarih/saat hiyerarşisi kullanılamıyor. DirectQuery modu yıla, üç aylık döneme, aya veya güne göre tarih sütun detayına gitmeyi desteklemez.

 • Tablo veya matris görselleştirmeleri için, DirectQuery kaynaklarından 500'den fazla satır döndüren sonuçlar için 125 sütun sınırı vardır. Bu sonuçlar, tablo veya matriste daha fazla veri getirmenizi sağlayan bir kaydırma çubuğu görüntüler. Bu durumda, tablo veya matristeki en fazla sütun sayısı 125'tir. Tek bir tablo veya matrise 125'ten fazla sütun eklemeniz gerekiyorsa , , MAXFIRSTveya LASTkullanan MINölçüler oluşturmayı göz önünde bulundurun çünkü bunlar bu üst sınıra karşı sayılmaz.

 • İçeri aktarma modundan DirectQuery moduna geçemezsiniz. Gerekli tüm verileri içeri aktarırsanız DirectQuery modundan içeri aktarma moduna geçebilirsiniz. Çoğunlukla DirectQuery'nin desteklemediği özellik kümesi nedeniyle geri dönmek mümkün değildir. SAP BW gibi çok boyutlu kaynaklar üzerindeki DirectQuery modelleri, dış ölçülerin farklı işlenmesi nedeniyle DirectQuery'den içeri aktarma moduna da geçirilemiyor.

 • Çoklu oturum açma (SSO) kimlik doğrulamasıyla bir veri kaynağından DirectQuery tablosuna başvuran hesaplanan tablolar ve hesaplanmış sütunlar Power BI hizmeti desteklenmez.

Sonraki adımlar