Power BI Desktop'taki genel sorgu görevlerini gerçekleştirme

Power BI Desktop'ın Power Query Düzenleyicisi penceresinde yaygın olarak kullanılan birkaç görev vardır. Bu makalede söz konusu görevler gösterilmiş ve ek bilgilere yönelik bağlantılar sağlanmıştır.

Yaygın olarak kullanılan ve burada gösterilen sorgu görevleri şunlardır:

  • Verilere bağlanma
  • Verileri şekillendirme ve birleştirme
  • Satırları gruplandırma
  • Sütunları özetleme
  • Özel sütun oluşturma
  • Formülleri sorgulama

Bu görevleri tamamlamak için birkaç veri bağlantısından yararlanacağız. Bu görevlere ilişkin adımları kendi başınıza uygulamak isterseniz ilgili verileri indirebilir veya verilere bağlanabilirsiniz.

İlk veri bağlantısı, indirebileceğiniz ve yerel olarak kaydedebileceğiniz bir Excel çalışma kitabıdır. Diğeri ise, diğer Power BI Desktop makalelerinde de kullanılan bir Web kaynağıdır:

https://www.bankrate.com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/

Yaygın sorgu görevleri bu veri kaynaklarından her ikisine de bağlanmak için gereken adımlarla başlar.

Verilere bağlanma

Power BI Desktop'daki verilere bağlanmak için Giriş'i ve ardından Veri al'ı seçin. Power BI Desktop, en sık kullanılan veri kaynaklarını içeren bir menü görüntüler. Power BI Desktop'ta bağlanılabilen veri kaynaklarının tam listesi için, menünün sonunda yer alan Diğer öğesini seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI Desktop'taki veri kaynakları.

En yaygın veri kaynakları menüsü, Veri al düğmesi Power BI Desktop

Başlangıç olarak Excel’i seçin, yukarıda adı geçen Excel çalışma kitabını belirtin ve ’ı seçin. Siz tabloyu seçtikten sonra sorgu çalışma kitabını inceler ve ardından bulduğu verileri Gezgin iletişim kutusunda gösterir.

Excel veri kaynağı, Gezgin iletişim kutusu, Veri Al, Power BI Desktop

Verileri Power BI Desktop'a yüklemeden önce Veri Dönüştürme’yi seçerek verileri düzenleyebilir, ayarlayabilir ve şekillendirebilirsiniz. Yüklemeden önce küçültmek istediğiniz büyük veri kümeleriyle çalışırken, düzenleme özellikle yararlı olur.

Farklı türlerdeki verilere bağlanmak kolaydır. Ayrıca bir Web kaynağına da bağlanmak istiyorsunuz. Dahafazlaveri> al'ı ve ardından DiğerWeb>Bağlantısı'nı> seçin.

Web veri kaynağı, Veri Al iletişim kutusu, Power BI Desktop

Web sayfasının URL'sini girebileceğiniz Web'den iletişim kutusu görüntülenir.

Web’den iletişim kutusu, Web veri kaynağı, Veri Al, Power BI Desktop

Tamam’ı seçin. Daha önce olduğu gibi Power BI Desktop Web sayfası verilerini inceler ve Gezgin iletişim kutusunda önizleme seçeneklerini görüntüler. Bir tablo seçtiğinizde, verilerin önizlemesi görüntülenir.

Diğer veri bağlantıları da benzer şekilde kurulur. Bir veri bağlantısını gerçekleştirmek için kimlik doğrulaması gerekiyorsa Power BI Desktop, geçerli kimlik bilgilerini girmenizi ister.

Power BI Desktop'ta verilere bağlanma işleminin adım adım gösterimi için bkz. Power BI Desktop'ta verilere bağlanma.

Verileri şekillendirme ve birleştirme

Verileri Power Query Düzenleyicisi ile kolayca şekillendirebilir ve birleştirebilirsiniz. Bu bölümde, verileri nasıl şekillendirebileceğinize ilişkin birkaç örnek bulunur. Verileri şekillendirme ve birleştirme işlemlerinin eksiksiz bir gösterimi için bkz. Power BI Desktop'ta verileri şekillendirme ve birleştirme.

Önceki bölümde iki veri kümesine bağlandınız: Excel çalışma kitabı ve Web kaynağı. Veriler Power Query Düzenleyicisi’ne yüklendikten sonra, burada gösterildiği gibi Sorgular bölmesindeki kullanılabilir sorgular arasından Web sayfası sorgusunu seçin:

Sorgular bölmesi, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Verileri şekillendirdiğinizde, bir veri kaynağını ihtiyaçlarınızı karşılayan bir düzene ve biçime dönüştürmüş olursunuz.

Power Querl Düzenleyicisi'ndeki şeritte ve bağlam menülerinde birçok komuta ulaşabilirsiniz. Örneğin bir sütuna sağ tıkladığınızda bağlam menüsü sütunu kaldırmanıza olanak tanır. Ayrıca bir sütun seçip şeritteki Giriş sekmesinde Sütunları> YönetSütunları Kaldır düğmesini de seçebilirsiniz.

Sütunları Kaldır komutu, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Bu sorguda verileri birçok başka yolla da şekillendirebilirsiniz. Üstten ve alttan istediğiniz sayıda satırı kaldırabilirsiniz. Ayrıca isterseniz sütun ekleyebilir, sütunları bölebilir, değerleri değiştirebilir veya başka şekillendirme görevleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu özelliklerle Power Query Düzenleyicisi’ni istediğiniz verileri almaya yönlendirebilirsiniz.

Satırları gruplandırma

Power Query Düzenleyicisi'nde, birçok satırda bulunan değerleri tek bir değer olacak şekilde gruplandırabilirsiniz. Bu özellik sunulan ürün sayısını, toplam satışları veya öğrenci sayısını özetlerken kullanışlı olabilir.

Bu örnekte bir eğitim kaydı veri kümesindeki satırları gruplandıracaksınız. Veriler Excel çalışma kitabından alınmıştır. Yalnızca size gereken sütunları almak, tabloyu yeniden adlandırmak ve birkaç başka dönüştürme yapmak için Power Query Düzenleyicisi’nde şekillendirilmiştir.

Şimdi her eyalette kaç Kurum olduğunu bulalım. (Kurumlar okul bölgelerini, bölgesel hizmet bölgeleri gibi diğer eğitim ajanslarını ve daha fazlasını içerebilir.) State Abbr sütununu seçin, ardından Dönüştür sekmesinde veya şeridin Giriş sekmesinde Gruplandır düğmesini seçin. (Gruplandır düğmesi her iki sekmede de sağlanır.)

Tablodaki satırları gruplandırma şeklini gösteren ekran görüntüsü.

Gruplandır iletişim kutusu görüntülenir. Power Query Düzenleyicisi satırları gruplandırdığında, Gruplandır işleminden elde edilen sonuçları yerleştirdiği yeni bir sütun oluşturur. Gruplandır işlemini aşağıda belirtilen yollarla ayarlayabilirsiniz:

  1. Etiketsiz açılan liste, gruplandırılacak sütunu belirtir. Power Query Düzenleyicisi bu değer için varsayılan olarak seçili sütunu kullanır ama bunu tablodaki herhangi bir sütunla değiştirebilirsiniz.
  2. Yeni sütun adı: Power Query Düzenleyicisi, gruplandırılmakta olan sütuna uyguladığı işlemi temel alarak yeni sütun için bir ad önerir. Yine de yeni sütunu dilediğiniz gibi adlandırabilirsiniz.
  3. İşlem: Power Query Düzenleyicisi’nin uygulayacağı işlemi, örneğin Toplam, Ortanca veya Farklı Satırların Sayımı işlemini seçebilirsiniz. Varsayılan değer Satırları Say işlemidir.
  4. Gruplama ekle ve Toplama ekle: Bu düğmelerin kullanılabilir olması için Gelişmiş seçeneğini belirtmeniz gerekir. Bu düğmeleri kullanarak tek işlemde birden çok sütunda gruplama işlemleri (Gruplandır eylemleri) yapabilir ve çeşitli toplamalar oluşturabilirsiniz. Bu iletişim kutusundaki seçimlerinize bağlı olarak Power Query Düzenleyicisi birden çok sütun üzerinde çalışan yeni bir sütun oluşturur.

Bir Gruplandır işlemine daha fazla gruplanma veya toplama eklemek için Gruplama ekle veya Toplama ekle düğmesini seçin. Gruplama veya toplamayı kaldırmak için satırın sağındaki üç nokta simgesini ( ... ) ve sonra da Sil’i seçin. Devam edin ve neler olduğunu görmek için varsayılan değerleri kullanarak Gruplandır işlemini deneyin.

Gruplama ekle ve Toplama ekle alanlarının vurgulandığı Gruplandır iletişim kutusunu gösteren ekran görüntüsü.

Tamam’ı seçtiğimizde Sorgu Gruplandır işlemini yapar ve sonuçları döndürür. Şuna bir bakın: Bugün Ohio, Illinois, Texas ve California eyaletlerinden her birinde binin üzerinde kurum var!

Sayı sütunu, Gruplandır işlemi, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Ayrıca Power Query Düzenleyicisi’yle istediğiniz zaman son şekillendirme işlemini kaldırabilirsiniz. Sorgu Ayarları bölmesindeki Uygulanan Adımlar’ın altında, son tamamlanan adımın yanındaki X işaretini seçmeniz yeterli olur. Bu nedenle devam edip denemeler yapabilirsiniz. Sonuçlardan memnun kalmazsanız Power Query Düzenleyicisi verilerinizi tam istediğiniz gibi şekillendirilene kadar adımı tekrarlayın.

Sütunları özetleme

Sütunları özetleyebilir ve sütundaki her benzersiz değer için toplanan değerler içeren bir tablo oluşturabilirsiniz. Örneğin, her ürün kategorisinde kaç farklı ürününüz olduğunu öğrenmek için hızla bunu gösteren bir tablo oluşturabilirsiniz.

Bir örneğe göz atalım. Aşağıdaki Products_by_Categories tablosu, yalnızca benzersiz ürünleri (adına göre) ve ait oldukları kategoriyi gösterecek biçimde şekillendirilmiştir. Her kategorideki ürün sayısını gösteren yeni bir tablo (CategoryName sütununu temel alan) oluşturmak için, sütunu seçin ve ardından Dönüştür>Özet Sütun’ü seçin.

Özet Sütun komutu, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Yeni sütun oluşturmak için hangi sütunun değerlerinin kullanılacağını bildiren Özet Sütun iletişim kutusu görüntülenir. ( CategoryName'in istenen sütun adı gösterilmiyorsa, açılan listeden seçin.) Gelişmiş seçenekler'i genişlettiğiniz zaman, toplanan değerlere uygulanacak işlevi seçebilirsiniz.

Özet Sütun iletişim kutusu, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Tamam'ı seçtiğinizde Sorgu Özet Sütun iletişim kutusunda sağlanan dönüştürme yönergeleri doğrultusunda tabloyu görüntüler.

Özet Sütun sonucu, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Özel sütun oluşturma

Power Query Düzenleyicisi’nde tablonuzdaki birden çok sütun üzerinde çalışan özel formüller oluşturabilirsiniz. Ardından bu tür formüllerin sonuçlarını yeni bir (özel) sütuna yerleştirebilirsiniz. Power Query Düzenleyicisi sayesinde özel sütunları kolayca oluşturabilirsiniz.

Power Query Düzenleyicisi’nde Excel çalışma kitabı verileriyle, şeritteki Sütun Ekle sekmesine gidin ve Özel Sütun’u seçin.

Özel Sütun Ekle komutu, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenir. Bu örnekte, English Language Learners (ELL) kategorisindeki toplam öğrenci yüzdesini hesaplayan, Percent ELL adında özel bir sütun oluşturun.

Özel Sütun iletişim kutusu, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Aynı Power Query Düzenleyicisi’ndeki diğer uygulanan adımlarda olduğu gibi, yeni özel sütun aradığınız verileri sağlamazsa adımı silebilirsiniz. Sorgu Ayarları bölmesindeki Uygulanan Adımlar’ın altında, Özel Eklendi adımının yanındaki X işaretini seçmeniz yeterli olur.

Uygulanan adımlar, Sorgu Ayarları bölmesi, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Formülleri sorgulama

Power Query Düzenleyicisi’nin oluşturduğu adımları düzenleyebilirsiniz. Ayrıca verilerinize bağlanmanıza ve bunları daha hassas şekillendirmenize olanak tanıyan özel formüller de oluşturabilirsiniz. Power Query Düzenleyicisi söz konusu veriler üzerinde her işlem gerçekleştirdiğinde, eylemle ilişkilendirilen formül de formül çubuğunda görüntülenir. Formül çubuğunu görüntülemek için şeridin Görünüm sekmesine gidin ve Formül Çubuğu’nu seçin.

Formül Çubuğu seçeneği, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Power Query Düzenleyicisi, her sorgu için uygulanan tüm adımları, görüntüleyebileceğiniz veya değiştirebileceğiniz bir metin olarak saklar. Gelişmiş Düzenleyici’yi kullanarak herhangi bir sorgunun metnini görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Görünüm’ü ve ardından Gelişmiş Düzenleyici’yi seçmeniz yeterlidir.

Gelişmiş Düzenleyici komutu, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Burada Gelişmiş Düzenleyici ve USA_StudentEnrollmentsorguyla ilişkili sorgu adımlarının görüntülendiği bir bakış bulabilirsiniz. Bu adımlar, sıklıkla M olarak da adlandırılan Power Query Formül Dili ile oluşturulmuştur. Daha fazla bilgi için bkz. Power Query formülleri hakkında bilgi edinin. Yalnızca dil belirtimini görüntülemek için bkz. Power Query M dili belirtimi.

Gelişmiş Düzenleyici iletişim kutusu, Power Query Düzenleyicisi, Power BI Desktop

Power BI Desktop, kapsamlı bir formül kategorisi kümesi sunar. Daha fazla bilgi ve tüm Power Query Düzenleyicisi formüllerine ilişkin eksiksiz bir başvuru için bkz. Power Query M işlevi başvurusu sayfasını ziyaret edin.

Sonraki adımlar

Power BI Desktop ile her şeyi yapabilirsiniz. Özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara bakın: