Power BI 嵌入式分析文档

学习使用两种 Power BI 嵌入式分析解决方案,即 Power BI Embedded 和使用 Power BI Premium 进行嵌入。