Dokumentace k Azure Active Directory Identity Governance

Azure Active Directory (Azure AD) Identity Governance pomáhá chránit, monitorovat a auditovat přístup k důležitým prostředkům a zároveň zajistit produktivitu zaměstnanců.