Telefon správa čísel pro Slovinsko

V následujících tabulkách najdete všechny relevantní informace o dostupnosti čísel, způsobilosti a omezeních telefonních čísel na Slovensku.

Dostupnost čísel a možností

Typ čísla Odeslat SMS Přijmout SMS Volání Příjem hovorů
ID alfanumerického odesílatele* Všeobecná dostupnost - - -

* Informace o podporovaných cílech pro tuto službu najdete na stránce Koncepty SMS.

Nárok na předplatné

Pokud chcete získat telefonní číslo, musíte být na placeném předplatném Azure. Telefon čísla není možné získat prostřednictvím bezplatných kreditů Azure. Kvůli zákonným důvodům dostupnosti telefonního čísla závisí také na fakturačním umístění předplatného Azure.

Další podrobnosti o opravňujících typech předplatného jsou následující:

Typ čísla Oprávněný typ smlouvy Azure
ID alfanumerického odesílatele Moderní smlouva se zákazníkem (leda v terénu a vedoucí zákazníkem), moderní partnerská smlouva (CSP), smlouva Enterprise, průběžné platby

Místa fakturace předplatného Azure, kde jsou dostupná telefonní čísla Slovinska

Země/oblast
Slovinsko

Vyhledání informací o dalších zemích/oblastech

Pomocí rozevírací nabídky můžete zkontrolovat dostupnost telefonního čísla pro jiné země.

Další kroky

Další informace o možnostech telefonie služby Azure Communication Services najdete na následujících stránkách: