Telefon správa čísel pro Lucembursko

V následujících tabulkách najdete všechny relevantní informace o dostupnosti čísel, způsobilosti a omezeních telefonních čísel v Lucemburku.

Dostupnost čísel a možností

Typ čísla Odeslat SMS Přijmout SMS Volání Příjem hovorů
Toll-free - - Všeobecná dostupnost Obecná dostupnost*
Místní - - Všeobecná dostupnost Obecná dostupnost*

* Podrobnosti najdete na stránce s možnostmi příchozího volání.

** Informace o podporovaných cílech pro tuto službu najdete na stránce Koncepty SMS.

Nárok na předplatné

Pokud chcete získat telefonní číslo, musíte být na placeném předplatném Azure. Telefon čísla není možné získat prostřednictvím bezplatných kreditů Azure. Kvůli zákonným důvodům dostupnosti telefonního čísla závisí také na fakturačním umístění předplatného Azure.

Další podrobnosti o opravňujících typech předplatného jsou následující:

Typ čísla Oprávněný typ smlouvy Azure
Bezplatná a místní linka (geografická/národní) Moderní smlouva se zákazníkem (pole a vedoucí zákazníkem), moderní partnerská smlouva (CSP), smlouva Enterprise, průběžné platby

Místa fakturace předplatného Azure, kde jsou dostupná telefonní čísla v Lucemburku

Země/oblast
Austrálie
Kanada
Dánsko
Francie
Německo
Irsko
Itálie
Japonsko
Lucembursko
Nizozemsko
Portoriko
Španělsko
Švédsko
Spojené království
USA

Důležité

  • U fakturačních míst v USA a Portoriku – záloha na Azure (dříve označovaná jako peněžní závazek) a předplacené kredity Azure nemají nárok na nákup produktů. Kromě toho nemá zákazník nárok na využití produktů microsoft Azure Consumption Commitment.

  • U fakturačních míst mimo USA a Portoriko azure Prepayment (dříve označované jako peněžní závazek) a předplacené kredity Azure nemají nárok na nákup produktů.

Vyhledání informací o dalších zemích/oblastech

Pomocí rozevírací nabídky můžete zkontrolovat dostupnost telefonního čísla pro jiné země.

Další kroky

Další informace o možnostech telefonie služby Azure Communication Services najdete na následujících stránkách: