Rychlý start: Prozkoumání a analýza nákladů pomocí analýzy nákladů

Než budete moci správně řídit a optimalizovat náklady na Azure, musíte porozumět tomu, kde se náklady ve vaší organizaci generují. Je také užitečné vědět, kolik vás stojí služby a podpora prostředí a systémů. Náhled do celého spektra nákladů je důležitý, abyste přesně porozuměli výdajovým schématům organizace. Výdajová schémata můžou sloužit k prosazování mechanismů řízení nákladů, jako jsou rozpočty.

V tomto rychlém startu použijete analýzu nákladů a prozkoumáte a analyzujete náklady organizace. Můžete zobrazit agregované náklady nebo je rozdělit, abyste pochopili, kde se náklady v průběhu času vyskytují, a identifikovali trendy výdajů. Můžete si také zobrazit kumulované náklady v průběhu času, abyste mohli odhadnout měsíční, čtvrtletní a dokonce i roční trendy nákladů oproti rozpočtu. Rozpočty můžete použít k tomu, abyste dostávali oznámení, když náklady překračují určité prahové hodnoty.

V tomto rychlém startu se naučíte:

  • Začínáme s analýzou nákladů
  • Výběr zobrazení nákladů
  • Zobrazení nákladů

Požadavky

Analýza nákladů podporuje různé typy účtů Azure. Úplný seznam podporovaných typů účtů si můžete prohlédnout v článku Vysvětlení dat služby Cost Management. Pokud chcete zobrazit data o nákladech, potřebujete přinejmenším oprávnění ke čtení k vašemu účtu Azure.

Pokud máte nové předplatné, nemůžete rovnou využívat funkce služby Cost Management. Může trvat až 48 hodin, než budete moct využívat všechny funkce služby Cost Management.

Přihlášení k Azure

Začínáme s analýzou nákladů

Pokud si chcete zkontrolovat náklady v analýze nákladů, otevřete požadovaný obor na webu Azure Portal a v nabídce vyberte Analýza nákladů. Přejděte například na Předplatná, vyberte předplatné ze seznamu a pak v nabídce vyberte Analýza nákladů.

Pomocí možnosti Obor můžete v analýze nákladů přepnout na jiný obor.

Vybraný obor se použije v celé službě Cost Management v zájmu konsolidace dat a k řízení přístupu k informacím o nákladech. Při použití oborů nevybíráte více oborů. Místo toho vyberete rozsáhlejší obor, který zahrnuje ostatní obory, a potom vyfiltrujete potřebné vnořené obory. Tomuto přístupu je důležité rozumět, protože někteří lidé nemusí mít přístup k jednomu nadřazenému oboru, který pokrývá více vnořených oborů.

Počáteční zobrazení analýzy nákladů zahrnuje tyto oblasti:

Aktuálně vybrané zobrazení: Představuje předdefinovanou konfiguraci zobrazení analýzy nákladů. Pro každé zobrazení jsou k dispozici nastavení rozsahu dat, úrovně podrobností, seskupení a filtrování. Výchozí zobrazení zobrazuje průběžný součet nákladů za aktuální fakturační období pomocí zobrazení Kumulované náklady, ale z nabídky můžete vybrat další předdefinovaná zobrazení. Nabídka zobrazení je mezi oborem a voličem data. Podrobnosti o uložených zobrazeních najdete v tématu Ukládání a sdílení přizpůsobených zobrazení.

Filtry: Umožňují omezit výsledky na podmnožinu celkových poplatků. Filtry platí pro všechny souhrnné součty a grafy.

Náklady: Zobrazuje celkové náklady na využití a nákupy za vybrané období, jak se načítají a zobrazí se na faktuře. Ve výchozím nastavení se náklady zobrazují ve vaší fakturační měně. Pokud máte poplatky ve více měnách, náklady se automaticky převedou na USD.

Prognóza: Zobrazuje celkové předpokládané náklady ve vybraném období.

Rozpočet (pokud je vybraný): Zobrazuje aktuální částku rozpočtu pro vybraný obor, pokud už je definována.

Členitost: Označuje, jak zobrazit data v průběhu času. Pokud chcete zobrazit náklady rozdělené podle dnů nebo měsíců, vyberte Denně nebo Měsíčně . Výběrem možnosti Kumulováno zobrazíte průběžný součet za dané období. Výběrem možnosti Žádné zobrazíte celkové náklady za dané období bez rozpisu.

Kontingenční grafy (prstencové): Poskytují dynamické přehledy a rozdělení celkových nákladů podle společné sady standardních vlastností. Zobrazují náklady za aktuální měsíc od největších po nejmenší.

Počáteční zobrazení analýzy nákladů na webu Azure Portal

Vysvětlení prognózy

Prognózy nákladů ukazují projekci odhadovaných nákladů za vybrané časové období na základě vašeho nedávného využití. Pokud je v analýze nákladů nastavený rozpočet, můžete zobrazit, kdy předpokládaná útrata pravděpodobně překročí prahovou hodnotu rozpočtu. Model prognózy dokáže předpovídat budoucí náklady až na rok dopředu. Výběrem filtrů můžete zobrazit podrobnou prognózu nákladů pro vybrané dimenze.

Výběr zobrazení nákladů

Analýza nákladů obsahuje řadu předdefinovaných zobrazení optimalizovaných pro nejběžnější cíle:

Zobrazení Odpovídá na dotazy typu
Kumulované náklady Kolik jsme za tento měsíc zatím utratili? Dodržím rozpočet?
Náklady na den Vyskytl se za posledních 30 dnů nějaký nárůst v nákladech na den?
Náklady podle služby Jak se liší naše využití v posledních třech fakturách?
Náklady podle prostředků Které prostředky jsou zatím za tento měsíc nejdražšími náklady?
Podrobnosti o faktuře Jaké poplatky mám na poslední faktuře?
Prostředky (Preview) Které prostředky jsou zatím za tento měsíc nejdražšími náklady? Dochází k nějakým anomáliím nákladů na předplatné?
Skupiny prostředků (Preview) Které skupiny prostředků zatím tento měsíc stojí nejvíce?
Předplatná (Preview) Která předplatná jsou v tomto měsíci zatím nejvíce?
Služby (Preview) Které služby zatím tento měsíc stojí nejvíce?
Rezervace (Preview) Kolik se rezervace využívají? Které prostředky využívají rezervace?

Zobrazení Náklady podle prostředků a Prostředků jsou dostupná jenom pro předplatná a skupiny prostředků.

Volič zobrazení ukazující příklad výběru na aktuální měsíc

Další informace o zobrazeních najdete tady:

Zobrazení nákladů

Ve výchozím nastavení analýza nákladů zobrazuje kumulované náklady. Kumulované náklady zahrnují všechny náklady za každý den plus předchozí dny v neustále rostoucím zobrazení denně agregovaných nákladů. Toto zobrazení je optimalizované tak, aby zobrazilo váš trend oproti rozpočtu za vybraný časový rozsah.

Pomocí zobrazení grafu prognózy můžete identifikovat potenciální nedodržení rozpočtu. Pokud se vyskytne potenciální nedodržení rozpočtu, zobrazí se předpokládané nadměrné výdaje červeně. V grafu se také zobrazí upozorňující symbol. Při najetí myší na symbol se zobrazí předpokládané datum překročení rozpočtu.

Příklad ukazující potenciální nedodržení rozpočtu

K dispozici je také denní zobrazení, které zobrazuje náklady za každý den. Denní zobrazení nezobrazuje trend růstu. Toto zobrazení je navrženo tak, aby zobrazovalo nepravidelnosti, protože ze dne na den dochází k prudkému nárůstu nebo poklesu nákladů. Pokud jste vybrali rozpočet, denní zobrazení také zobrazuje odhad vašeho denního rozpočtu.

Tady je denní zobrazení nedávných útrat se zapnutou prognózou útrat. Denní zobrazení s příkladem denních nákladů pro aktuální měsíc

Když je prognóza zakázaná, neuvidíte předpokládané útraty pro budoucí data. Také pokud si zobrazíte náklady za minulá časová období, nebude zobrazená prognóza nákladů.

Obecně můžete očekávat, že se data nebo oznámení o spotřebovaných prostředcích zobrazí během 24 až 48 hodin.

Další kroky

Pokračujte prvním kurzem, ve kterém se dozvíte, jak vytvořit a spravovat rozpočty.