Dokumentace ke službě Firewall webových aplikací

Firewall webových aplikací (WAF) poskytuje centralizovanou ochranu webových aplikací před běžným zneužitím a ohrožením zabezpečení. Můžete nasadit WAF ve službě Azure Application Gateway nebo WAF ve službě Azure Front Door Service.