Sdílet prostřednictvím


RewritingContext Třída

Definice

Informační třída pro přepis stromu syntaxe.

public ref class RewritingContext
public class RewritingContext
type RewritingContext = class
Public Class RewritingContext
Dědičnost
RewritingContext

Konstruktory

RewritingContext(Block, ErrorSink)

Vytvoří instanci nového RewritingContextobjektu .

Vlastnosti

ErrorSink

Informační třída pro přepis stromu syntaxe.

SyntaxTree

Strom syntaxe dokumentů

Platí pro