KestrelServerLimits.MaxConcurrentConnections Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví maximální počet otevřených připojení. Pokud je nastavená hodnota null, je počet připojení neomezený.

Výchozí hodnota je null.

public:
 property Nullable<long> MaxConcurrentConnections { Nullable<long> get(); void set(Nullable<long> value); };
public long? MaxConcurrentConnections { get; set; }
member this.MaxConcurrentConnections : Nullable<int64> with get, set
Public Property MaxConcurrentConnections As Nullable(Of Long)

Hodnota vlastnosti

Poznámky

Při upgradu připojení na jiný protokol, například WebSocket, se jeho připojení započítá do limitu MaxConcurrentUpgradedConnections místo do MaxConcurrentConnections.

Platí pro