Sdílet prostřednictvím


KestrelServerLimits.MaxConcurrentUpgradedConnections Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví maximální počet otevřených upgradovaných připojení. Pokud je nastavená hodnota null, počet upgradovaných připojení je neomezený. Upgradované připojení je připojení, které bylo převedeno z protokolu HTTP na jiný protokol, například WebSocket.

Výchozí hodnota je null.

public:
 property Nullable<long> MaxConcurrentUpgradedConnections { Nullable<long> get(); void set(Nullable<long> value); };
public long? MaxConcurrentUpgradedConnections { get; set; }
member this.MaxConcurrentUpgradedConnections : Nullable<int64> with get, set
Public Property MaxConcurrentUpgradedConnections As Nullable(Of Long)

Hodnota vlastnosti

Poznámky

Když se připojení upgraduje na jiný protokol, například WebSockets, započítá se jeho připojení do limitu MaxConcurrentUpgradedConnections místo do MaxConcurrentConnections.

Platí pro