Share via


IConventionAnnotation Rozhraní

Definice

Libovolná část metadat, která mohou být uložena v objektu, který implementuje IConventionAnnotatable.

Toto rozhraní obvykle používají poskytovatelé databází (a další rozšíření). Obvykle se nepoužívá v kódu aplikace.

public interface IConventionAnnotation : Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.IAnnotation
type IConventionAnnotation = interface
    interface IAnnotation
Public Interface IConventionAnnotation
Implements IAnnotation
Implementuje

Poznámky

Další informace a příklady najdete v tématu Konvence vytváření modelů .

Vlastnosti

Name

Získá klíč této poznámky.

(Zděděno od IAnnotation)
Value

Získá hodnotu přiřazenou této poznámce.

(Zděděno od IAnnotation)

Metody

GetConfigurationSource()

Vrátí zdroj konfigurace pro tuto poznámku.

Platí pro