Canvas.Bottom Přidružená vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu, která představuje vzdálenost mezi dolní částí prvku a dolní částí nadřazeného Canvasprvku .

see GetBottom, and SetBottom
see GetBottom, and SetBottom
see GetBottom, and SetBottom

Poznámky

Posun Bottom podřízeného prvku nemá vliv na velikost nadřazeného Canvasprvku .

Pokud je zadáte, připojené vlastnosti Canvas.Top nebo Canvas.Left mají přednost před vlastnostmi nebo Canvas.Right vlastnostmiCanvas.Bottom.

Informace o vlastnosti závislosti

Pole identifikátoru BottomProperty
Vlastnosti metadat nastavené na true Žádné

Platí pro

Viz také