Canvas.Right Přidružená vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu, která představuje vzdálenost mezi pravou stranou prvku a pravou stranou nadřazeného Canvasobjektu .

see GetRight, and SetRight
see GetRight, and SetRight
see GetRight, and SetRight

Poznámky

Posun Canvas.Right podřízeného prvku nemá vliv na velikost nadřazeného Canvasprvku .

Pokud je zadáte, připojené vlastnosti Canvas.Top nebo Canvas.Left mají přednost před Canvas.Bottom vlastnostmi nebo Canvas.Right vlastnosti.

Informace o vlastnosti závislosti

Pole identifikátoru RightProperty
Vlastnosti metadat nastavené na true Žádné

Platí pro

Viz také