Dokumentace k jazyku Visual Basic

Visual Basic je objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý Microsoftem. Použití jazyka Visual Basic umožňuje rychle a snadno vytvářet typově bezpečné aplikace .NET.