Dynamics 365 Business Central Zkušební verze a předplatné

Business Central je k dispozici v rostoucím počtu zemí po celém světě. Chcete-li získat informace o Business Central, můžete se přihlásit k bezplatné zkušební verzi. Až budete připraveni, můžete kontaktovat obchodního partnera pro získání předplatného.

Začínáme se zkušební verzí

Můžete si zaregistrovat bezplatnou zkušební verzi zde. V závislosti na vaší zemi nebo regionu zahrnuje zkušební verze jazyky a funkce, které vaše země nebo region vyžaduje. Další informace naleznete v části Změna jazyka a národního prostředí.

V Business Central Vám některé věci budou dobře známy a jiné by mohly být neznámé. Když se poprvé přihlásíte do demonstrační společnosti, získáte přístup na stránku Začínáme s odkazy na videa, která vám mohou pomoci začít. Další informace viz Začínáme s Dynamics 365 Business Central.

Pokud narazíte na potíže, na stránce Často kladené otázky vám pomohou odpovědět na některé vaše otázky. Pokud se vám nepodařilo přihlásit ke zkušební verzi, může vám pomoci stránka Řešení problémů se samoobslužným přihlášením. Můžete také kontaktovat partnera a požádat je o vytvoření bezplatné zkušební verze pro Vás.

Vyzkoušejte svou vlastní společnost

Pokud si chcete vyzkoušet Business Central se svými vlastními údaji, můžete přepnout na bezplatnou 30-denní zkušební verzi s prázdnou společností. Průvodce nastavením Založit moji společnost vám pomůže zadat základní informace o vaší společnosti. Volitelně můžete importovat data ze svého stávajícího řešení pro řízení podniku, abyste mohli vyzkoušet Business Central s vašimi vlastními údaji.

Pokud vám 30 dnů nestačí k rozhodnutí, můžete prodloužit zkušební období. Další informace naleznete v části Potřebujete více času na rozhodnutí, zda se přihlásit k odběru?.

Založení společnosti v Business Central

Abychom vám pomohli založit společnost, na stránce Asistované nastavení jsou uvedeny průvodci asistovaným nastavením, které vám mohou pomoci. V závislosti na vaší roli a zemi nebo oblasti se na stránce zobrazují různí průvodci asistovaným nastavením, například následující:

Asistované nastavení Popis
Založit moji společnost Vytvoří pro vás novou zkušební společnost pro zadávání dat a vyzkoušení Business Central.
Nastavit workflow schvalování Nastavuje schopnost automaticky informovat schvalovatele, když se uživatel pokusí vytvořit nebo změnit určité hodnoty v dokumentech, řádcích deníku nebo na kartách, jako je částka nad zadaným limitem.
Nastavit e-mail Připraví Vás k odesílání e-mailových zpráv přímo například z prodejních objednávek nebo kontaktů v Business Central.
Nastavit vaši schránku v aplikaci Outlook Připraví Vás ke správě obchodních interakcí se svými zákazníky a dodavateli přímo v aplikaci Microsoft Outlook.
Migrovat obchodní data Umožňuje importovat stávající data společnosti, jako jsou dodavatelé, zákazníci a zboží, z Excelu nebo Quickbooks.
Nastavení protokolování e-mailu Nastavuje možnost protokolování e-mailové korespondence v Business Central pro sledování interakcí.
Nastavit workflow schvalování zboží Nastavuje možnost odesílat oznámení schvalovateli, když uživatel změní nebo vytvoří zboží.
Nastavit workflow schvalování zákazníka Nastavuje možnost odesílat oznámení schvalovateli, když uživatel změní nebo vytvoří kartu zákazníka.
Nastavit workflow schvalování plateb Nastavuje možnost odesílat oznámení schvalovateli, když uživatel odešle řádky deníku plateb ke schválení.
Nastavit připojení k Dynamics 365 Sales Nastaví připojení k Dynamics 365 Sales, což vám umožní synchronizovat data, jako jsou kontakty a informace o prodejní objednávce.
Nastavit plán cash flow Nastaví graf Plán cash flow, takže si můžete prohlédnout předpokládaný pohyb hotovosti do a z podnikání. Graf je k dispozici v Centru rolí Účtárna.
Nastavit data výkazů Nastavuje datové sady, které můžete použít například k vytváření výkonných sestav pomocí Excelu nebo Power BI.

Stránka Asistované nastavení může obsahovat další položky. Když projdete nastavením, bude to označeno jako Dokončeno. Další oblasti společnosti můžete nastavit pomocí ručního nastavení. Další informace viz Nastavení Business Central.

Resetování Vašeho Business Central zkušebního prostředí

Pokud jste do své bezplatné zkušební verze Business Central zadali data a chcete začít znovu s novým prostředím, můžete vytvořit novou zkušební společnost a poté smazat první společnost. Pokud otevřete stránku Společnosti a zvolíte Nový, průvodce nastavením Založit moji společnost vám pomůže založit novou zkušební společnost s ukázkovými daty. Můžete také vytvořit kopii své současné společnosti, odhlásit se a poté se přihlásit do své nové společnosti.

Wichtig

Když sdílíte Business Central s dalšími lidmi z vaší organizace, musíte při mazání společnosti zajistit, aby ostatní lidé nebyli přihlášeni.

Začínáme s předplatným

Pokaždé, když se během zkušebního období přihlásíte, zobrazuje se zbývající doba v oznámení v modrém pruhu nahoře. Pokud se rozhodnete pro předplatné, najděte si partnera Business Central. Další informace viz Jak najdu obchodního partnera?. Obchodní partner Vám může pomoci nastavit Business Central tak, aby vyhovoval vašemu podnikání, včetně importu dat z vašeho předchozího systému a přidání funkcí, jako jsou aplikace z Microsoft AppSource.

Business Central online používá Office 365. Pokud vaše společnost používá jiný typ nastavení e-mailu, obchodní partner vám může pomoci rozhodnout, jak přemigrovat, nebo zda byste měli použít Business Central on-premises.

Můžete také kontaktovat Obchodní tým Business Central.

Začínáme se Sandboxy

Zkušební verze v sandbox prostředí jsou skvělým způsobem, jak začít s Business Central. Můžete si představit sandbox prostředí jako neprodukční prostředí, které můžete použít nad svou produkční instancí Business Central. Pokud například chcete využít bezplatného online školení z Microsoft Learn, váš administrátor může vytvořit sandbox prostředí karantény, abyste tam vy a vaši kolegové mohli zkoušet místo ve vašem produkčním prostředí.

Pokud jste vývojář, sandbox vám umožní bezpečně vytvářet a testovat rozšíření a vyvíjet nové funkce pro přizpůsobení služby bez ovlivnění dat a nastavení vašeho produkčního prostředí.

Právě teď mohou všichni zákazníci používat sandbox, včetně organizací, které se zaregistrovaly ke zkušební verzi. Další informace o tom, jak začít se sandboxy, naleznete v části Vytvoření sandbox prostředí.

Hinweis

Sandbox prostředí obsahuje demo data pro finktivní společnost CRONUS. Z provozního prostředí nejsou kopírována ani jinak přenášena žádná data.

Správce vašeho Business Central a váš obchodní partner mohou v administrativním centru vytvořit další prostředí. Další informace naleznete v Business Central Administration Center.

Viz také

Začínáme
Rozšíření Vaší zkušební verze
Práce s Business Central
Často kladené otázky
Jak najdu obchodního partnera?
Výběr Vašeho Dynamics 365 Business Central Sandbox vývojového prostředí
Dostupnost zemí/regionů a podporované lokalizace

Začněte se zkušební verzí zdarma!