Zabezpečení v Microsoft Fabric

Zabezpečení a spolehlivost jsou klíčové základní funkce pro každou organizaci. Při přenášení dat do cloudu a jejich používání v různých analytických prostředích, jako jsou Power BI, Data Factory a další generace Synapse, Microsoft zajišťuje, aby integrované funkce zabezpečení a spolehlivosti zabezpečily neaktivní uložená data a přenášená data. Microsoft také zajišťuje, aby byla vaše data obnovitelná v případech selhání nebo havárií infrastruktury.

Funkce zabezpečení

V této části najdete seznam funkcí zabezpečení dostupných v Microsoft Fabric.

  • Podmíněný přístup – Zabezpečení aplikací pomocí Azure Active Directory (Azure AD).

  • Odolnost – Spolehlivost a regionální odolnost se zónami dostupnosti Azure.

  • Lockbox – řídí způsob, jakým technici Microsoftu přistupují k vašim datům.

  • Značky služeb – Povolením Azure SQL Managed Instance (MI) povolte příchozí připojení z Microsoft Fabric.

Další kroky

Licence Microsoft Fabric