Microsoft 365 Lighthouse nejčastější dotazy

Poslední aktualizace: 19. září 2023. Tento článek obsahuje odpovědi na nejčastější dotazy k Microsoft 365 Lighthouse.

Pokud nemůžete najít odpověď na svoji otázku, dejte nám vědět tak, že napíšete komentář a my ho přidáme do tohoto článku.

Začínáme

Co je Microsoft 365 Business Lighthouse?

Microsoft 365 Lighthouse pomáhá poskytovatelům spravovaných služeb růst jejich podnikání a poskytovat zákazníkům služby ve velkém měřítku z jednoho portálu. S Lighthousem můžete standardizovat konfigurace, řídit rizika, identifikovat prodejní příležitosti založené na umělé inteligenci (AI) a komunikovat se zákazníky nebývalým způsobem, což vám umožní předvídat potřeby zákazníků a maximalizovat jejich investice do Microsoftu 365.

Technikům služeb MSP s delegovaným přístupem pomáhá Lighthouse zabezpečit a spravovat zařízení, data a uživatele ve velkém měřítku pro zákazníky malých a středních firem (SMB). Lighthouse zjednodušuje onboarding tenantů tím, že doporučuje standardní hodnoty konfigurace zabezpečení přizpůsobené malým a středním databázím a poskytuje zobrazení s více tenanty ve všech zákaznických prostředích.

Pro obchodní manažery, profesionály v oblasti prodeje a uživatele úspěšných zákazníků funkce Sales Advisor v lighthouse používá umělou inteligenci (AI) k analýze zákaznické základny a k použití datových modelů vytvořených datovými vědci Microsoftu k identifikaci příležitostí, kde můžete zapojit, rozvíjet a rozšiřovat využití Microsoftu 365 zákazníka prostřednictvím akčních doporučení a doporučených pokynů.

Další informace najdete v tématu Přehled Microsoft 365 Lighthouse.

Kolik Microsoft 365 Lighthouse stojí?

S používáním Lighthouse ke správě více zákaznických tenantů Microsoftu 365 nejsou spojené žádné další náklady. Lighthouse je k dispozici pro poskytovatele služeb, kteří obsluhují malé až střední firmy a kteří mají se svými zákazníky vztah CSP (Cloud Solution Provider). Další informace najdete v tématu Požadavky na Microsoft 365 Lighthouse.

Jaké jsou požadavky na použití Microsoft 365 Lighthouse?

Seznam aktuálních požadavků najdete v tématu Požadavky na Microsoft 365 Lighthouse.

Ve kterých zemích a oblastech je Microsoft 365 Lighthouse k dispozici?

Lighthouse je k dispozici ve všech zemích, kde je k dispozici Microsoft 365, s výjimkou Číny a Palestinské samosprávy. Funkce ve službě Lighthouse, jako je správa zařízení a správa hrozeb, ale spoléhají na Microsoft Intune a správa uživatelů závisí na Službě Azure Active Directory (Azure AD) a Intune a Azure AD nemusí být v určitých zemích a oblastech dostupné. Úplný seznam dostupnosti Microsoftu 365, Azure AD a Intune najdete v tématu Mezinárodní dostupnost.

Lighthouse není k dispozici v národních cloudech.

Návody se zaregistrovat k Microsoft 365 Lighthouse?

Pokud se chcete zaregistrovat do služby Lighthouse, musíte být zaregistrovaní v programu CSP (Cloud Solution Provider) jako nepřímý prodejce nebo partner s přímým vyúčtováním. Pokyny k registraci najdete v tématu Registrace k Microsoft 365 Lighthouse. Další informace o programu CSP najdete v přehledu programu Cloud Solution Provider.

Bude Microsoft 365 Lighthouse fungovat, pokud mají klienti zákazníka kromě Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5 i další předplatná. Windows 365 Business, nebo Microsoft Defender pro firmy?

Lighthouse můžete použít k aktivní správě uživatelů a zařízení v rámci zákaznických tenantů, pokud mají aspoň jednu licenci na Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, Windows 365 Business nebo Microsoft Defender pro firmy. Klienti zákazníka, kteří nemají požadované licence, budou mít přístup jenom k omezené sadě prostředí ve službě Lighthouse, včetně nastavení a správy GDAP, vyhledávání uživatelů, podrobností o uživateli, označování tenantů a stavu služby.

Možnosti služby Lighthouse se budou lišit v závislosti na licencích přiřazených uživateli. Pokud například uživateli chybí licence, která zahrnuje Intune, nebudou dostupná jeho zařízení, stav dodržování předpisů zařízením a stav hrozeb. A pokud uživateli chybí licence, která zahrnuje Azure AD P1, nebude jeho heslo a správa přihlášení k dispozici. Další informace najdete v tématu Požadavky na Microsoft 365 Lighthouse.

Správa tenantů zákazníků

Dokončil(a) jsem registraci, takže proč nevidím žádná data tenanta zákazníka?

Načtení dat tenanta zákazníka v rámci služby Lighthouse může trvat až 48 hodin. Pokud od dokončení onboardingu uplynulo více než 48 hodin, požádejte o pomoc náš tým podpory. Až dokončíte onboarding, budete jim muset dát vědět a poskytnout relevantní snímky obrazovky a protokoly. Další informace najdete v tématu Získání nápovědy a podpory pro Microsoft 365 Lighthouse.

Proč se zobrazují data pro některé tenanty zákazníků, ale pro jiné ne?

Aby se data tenanta zákazníka zobrazila ve službě Lighthouse, musí poskytovatelé služeb pro správu tenanta zákazníka zřídit delegovaný přístup. K onboardingu zákazníků do Lighthouse se vyžaduje buď podrobná delegovaná oprávnění správce (GDAP) a vztah nepřímého prodejce, nebo vztah delegovaných oprávnění správce (DAP). Doporučujeme vytvořit GDAP se zákazníky, abyste umožnili bezpečnější delegovaný přístup. Pokud dap a GDAP existují společně v tenantovi zákazníka, mají oprávnění GDAP přednost pro techniky MSP ve skupinách zabezpečení s podporou GDAP. Zákazníci s relacemi pouze GDAP (bez vztahů s nepřímým prodejcem) se budou moct brzy připojit k Lighthouse. Další informace o delegovaném přístupu najdete v tématu Žádost o vztah prodejce se zákazníkem v Partnerském centru. Tenanti také musí mít alespoň jednu Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, Windows 365 Business nebo Microsoft Defender pro firmy a maximálně 2500 licencovaných uživatelů ve svém tenantovi. Další informace najdete v tématech Požadavky na Microsoft 365 Lighthouse a Přehled tenantů v Microsoft 365 Lighthouse.

Pokud je GDAP se zákazníkem vytvořený, musí být technik MSP ve skupině zabezpečení s podporou GDAP, která má přiřazené odpovídající role, aby mohl spravovat data zákazníka v Lighthouse. Role GDAP přiřazené k této skupině zabezpečení mají vliv na to, která zákaznická data je možné spravovat v rámci služby Lighthouse. Podrobnosti o tom, které role delegovaného a partnerského tenanta se doporučují používat, najdete v tématu Přehled oprávnění v Microsoft 365 Lighthouse. Pokyny k zobrazení rolí GDAP, které vám byly přiřazeny pro různé tenanty zákazníků ve službě Lighthouse, najdete v tématu Zobrazení rolí Azure Active Directory v Microsoft 365 Lighthouse.

Co když nechci vidět určité tenanty v Microsoft 365 Lighthouse?

Pokud nechcete, aby se určité tenanty a jejich data zobrazovaly ve službě Lighthouse, můžete je deaktivovat. Pokud chcete deaktivovat tenanta, postupujte takto:

 1. V levém navigačním podokně v Lighthouse vyberte Tenants (Tenanti) a otevřete tak stránku Tenants (Tenanti).
 2. Najděte tenanta, kterého chcete deaktivovat, vyberte tři tečky (další akce) vedle názvu tenanta a pak vyberte Deaktivovat tenanta.
 3. V potvrzovacím dialogovém okně vyberte Potvrdit , aby se tenant deaktivoval.

  Poznámka

  Jakmile tenanta deaktivujete, nemůžete s tenantem nic dělat, dokud se neaktivace nedokončí. Dokončení deaktivace může trvat až 48 hodin.

Další informace o tenantech najdete na stránce s přehledem Microsoft 365 Lighthouse tenanty.

Jaká oprávnění pro tohoto tenanta aktuálně mám?

Pokud nemůžete získat přístup k informacím o tenantovi, je možné, že pro daného tenanta nemáte správná oprávnění. Některé funkce a data jsou viditelné jenom pro konkrétní role. Informace o tom, jaké role máte, najdete v tématu Zobrazení rolí Azure AD napříč tenanty.

Nasazení směrných plánů

Co když mám tenanta zákazníka, který používá antivirové řešení třetí strany, a nechci nastavovat Microsoft Defender pro firmy?

V plánu nasazení tenanta zákazníka v rámci úlohy Nastavit nasazení Microsoft Defender pro firmy zavřete dílčí úlohu Zřizování a jako důvod zamítnutí vyberte Vyřešeno prostřednictvím třetí strany.

Co když nechci vyžadovat vícefaktorové ověřování pro účet správce nouzového přístupu?

Udělejte jedno z následujícího:

 • Vylučte účet správce pro nouzový přístup z úlohy Vyžadovat vícefaktorové ověřování pro správce nasazení.

  1. V plánu nasazení pro tenanta zákazníka přidruženého k účtu správce nouzového přístupu v části Vyžadovat vícefaktorové ověřování pro nasazení správců vyberte zásadu Vytvořit zásadu podmíněného přístupu, která bude vyžadovat vícefaktorové ověřování pro správce k otevření podokna podrobností úlohy a pak vyberte Nasadit.
  2. Na stránce Zkontrolovat úlohu nasazení kliknutím do pole Vyloučit uživatele otevřete seznam navrhovaných uživatelů a pak vyberte účet správce pro nouzový přístup, který chcete vyloučit.
  3. Výběrem možnosti Další zkontrolujte zjištěné konfigurace a pak pokračujte k potvrzení a nasazení.
 • V plánu nasazení pro tenanta zákazníka přidruženého k účtu správce pro nouzový přístup v části Vyžadovat vícefaktorové ověřování pro nasazení správců zavřete zásadu Vytvořit zásadu podmíněného přístupu, která bude vyžadovat vícefaktorové ověřování pro správce , a jako důvod zavření vyberte Riziko akceptované .

  Poznámka

  Zavření úlohy nasazení ovlivní všechny uživatele v tenantovi.

Návody změnit stav nasazení konfigurace z "Pouze sestava" na "Povoleno" pro zásady podmíněného přístupu nasazené přes Lighthouse?

Udělejte jedno z následujícího:

 • Změňte stav nasazení stávající konfigurace na Povoleno.

  1. V plánu nasazení tenanta zákazníka vyberte příslušnou dílčí úlohu, aby se otevřelo podokno podrobností úlohy, a pak vyberte Historie detekce.
  2. Vyberte nejnovější kontrolu tenanta a zobrazte konfiguraci tenanta.
  3. Vyberte konfiguraci, pro kterou chcete aktualizovat stav nasazení, aby se otevřela v Azure Active Directory (Azure AD).
  4. Změňte povolit zásadu na Zapnuto a pak vyberte Uložit.
  5. Vraťte se do podokna podrobností o úlohách v Lighthouse a pak výběrem možnosti Spustit detekci aktualizujte stav nasazení.
 • Odstraňte existující konfiguraci a pak nasaďte novou konfiguraci.

  1. V plánu nasazení tenanta zákazníka vyberte příslušnou dílčí úlohu, aby se otevřelo podokno podrobností úlohy, a pak vyberte Nasadit.
  2. Výběrem možnosti Dalšípřejděte na stránku Kontrola zjištěných konfigurací .
  3. V seznamu zjištěných konfigurací vyberte příslušnou konfiguraci a otevřete ji v Azure AD.
  4. Odstraňte konfiguraci v Azure AD.
  5. Vraťte se na stránku Zkontrolovat zjištěné konfigurace ve službě Lighthouse a pak vyberte Aktualizovat a aktualizujte zjištěné konfigurace.
  6. Výběrem možnosti Další akci potvrďte a nasaďte.

Návody opravit existující konfiguraci, která má nastavení, které nevyhovuje plánu nasazení?

Udělejte jedno z následujícího:

 • Upravte nastavení v rámci stávající konfigurace tak, aby vyhovovalo předpisům.

  1. V plánu nasazení tenanta zákazníka vyberte příslušnou dílčí úlohu, aby se otevřelo podokno podrobností úlohy, a pak vyberte Nasadit.
  2. Výběrem možnosti Dalšípřejděte na stránku Kontrola zjištěných konfigurací .
  3. Vyberte konfiguraci obsahující nastavení, které chcete upravit, a otevřete ji na příslušném portálu pro správu.
  4. Upravte nastavení konfigurace podle požadavků úlohy a pak aktualizovanou konfiguraci uložte.
  5. Na stránce Kontrola zjištěných konfigurací ve službě Lighthouse vyberte Aktualizovat a aktualizujte zjištěné konfigurace. U příslušné úlohy by se teď měl zobrazit stav Kompatibilní.
  6. Výběrem možnosti Další akci potvrďte a nasaďte.
 • Upravte přiřazení existující konfigurace, abyste vyloučili uživatele, kteří mají přiřazený úkol.

  1. V plánu nasazení tenanta zákazníka vyberte příslušnou dílčí úlohu, aby se otevřelo podokno podrobností úlohy, a pak vyberte Nasadit.
  2. Na stránce Zkontrolovat zjištěné konfigurace kliknutím do pole Vyloučit uživatele otevřete seznam navrhovaných uživatelů a vyberte uživatele, které chcete vyloučit.
  3. Výběrem možnosti Další zkontrolujte zjištěné konfigurace a pak pokračujte potvrzením a nasazením.
 • Odstraňte existující konfiguraci.

  1. V plánu nasazení tenanta zákazníka vyberte příslušnou dílčí úlohu, aby se otevřelo podokno podrobností úlohy, a pak vyberte Nasadit.
  2. Výběrem možnosti Dalšípřejděte na stránku Kontrola zjištěných konfigurací .
  3. V seznamu zjištěných konfigurací vyberte příslušnou konfiguraci a otevřete ji v Azure Active Directory (Azure AD).
  4. Odstraňte konfiguraci v Azure AD.
  5. Na stránce Kontrola zjištěných konfigurací ve službě Lighthouse vyberte Aktualizovat a aktualizujte zjištěné konfigurace.
  6. Výběrem možnosti Další akci potvrďte a nasaďte.
 • Zavřete úlohu přidruženou ke konfiguraci, která má nekompatibilní nastavení.

  1. V plánu nasazení tenanta zákazníka vyberte úlohu nasazení, kterou chcete zavřít, a otevřete podokno podrobností úlohy a pak vyberte Zavřít.
  2. V části Důvod vyberte příslušnou možnost a pak vyberte Uložit.

  Poznámka

  Zavření úlohy nasazení ovlivní všechny uživatele v tenantovi.

Co mám dělat, pokud existují uživatelé, kteří nemají licenci na služby vyžadované úlohou nasazení?

Udělejte jedno z následujícího:

 • Vylučte příslušné uživatelské účty z úlohy nasazení.

  1. V plánu nasazení tenanta zákazníka vyberte příslušnou dílčí úlohu, aby se otevřelo podokno podrobností úlohy, a pak vyberte Nasadit.
  2. Na stránce Zkontrolovat úlohu nasazení kliknutím do pole Vyloučit uživatele otevřete seznam navrhovaných uživatelů a vyberte uživatele, které chcete vyloučit.
  3. Výběrem možnosti Další zkontrolujte zjištěné konfigurace a pak pokračujte k potvrzení a nasazení.
 • Povolte nasazení přiřazením licencí k požadovaným službám příslušným uživatelům.

  1. V levém navigačním podokně v Lighthouse vyberteSpráva účtůuživatelů> a vyhledejte nelicencovaného uživatele.
  2. Vyberte příslušného uživatele, aby se otevřelo podokno podrobností o uživateli, a pak vyberte Licence a aplikace.
  3. Vyberte licence vyžadované úlohou nasazení a pak vyberte Uložit změny.
  4. Tento postup opakujte pro každého příslušného uživatele.
 • Zavřete úlohu pro tenanta zákazníka.

  1. V plánu nasazení tenanta zákazníka vyberte úlohu nasazení, kterou chcete zavřít, a otevřete podokno podrobností úlohy a pak vyberte Zavřít.
  2. V části Důvod vyberte Riziko akceptované a pak vyberte Uložit.

  Poznámka

  Zavření úlohy nasazení ovlivní všechny uživatele v tenantovi.

Návody vyloučit uživatele typu host z přiřazení úkolu?

Udělejte jedno z následujícího:

 • Vylučte příslušný uživatelský účet z úlohy nasazení.

  1. V plánu nasazení tenanta zákazníka vyberte příslušnou dílčí úlohu, aby se otevřelo podokno podrobností úlohy, a pak vyberte Nasadit.
  2. Na stránce Zkontrolovat úlohu nasazení kliknutím do pole Vyloučit uživatele otevřete seznam navrhovaných uživatelů a vyberte uživatele, kterého chcete vyloučit.
  3. Výběrem možnosti Další zkontrolujte zjištěné konfigurace a pak pokračujte k potvrzení a nasazení.
 • Vylučte příslušnou skupinu zabezpečení z úlohy nasazení.

  1. V plánu nasazení tenanta zákazníka vyberte příslušnou dílčí úlohu, aby se otevřelo podokno podrobností úlohy, a pak vyberte Nasadit.
  2. Na stránce Zkontrolovat úlohu nasazení kliknutím do pole Vyloučit skupiny otevřete seznam navrhovaných skupin a vyberte skupinu, kterou chcete vyloučit.
  3. Výběrem možnosti Další zkontrolujte zjištěné konfigurace a pak pokračujte k potvrzení a nasazení.

Proč má jedna nebo více úloh nasazení stav Nedodržování předpisů?

Úkoly nejsou kompatibilní, pokud existuje jeden nebo více uživatelů, pro které jedno nebo více nastavení v přiřazené konfiguraci chybí nebo nevyhovuje.

Pokud chcete prozkoumat a vyřešit úlohu nasazení , která nevyhovuje předpisům :

 1. Otevřete plán nasazení tenanta zákazníka a pak vyberte úlohu, kterou chcete prozkoumat, a otevřete podokno podrobností úlohy.

 2. Vyberte Průběh uživatele a podívejte se, kteří uživatelé mají stav Nedodržování předpisů nebo Nelicencováno. Pokud chcete vyřešit potíže s nelicencovanými uživateli, buď jim přiřaďte požadovanou licenci, nebo je vylučte z přiřazení úlohy.

 3. Pokud existují uživatelé, kteří nedodržují předpisy, vyberte Historie detekce a pak vyberte nejnovější kontrolu tenanta, abyste zobrazili konfiguraci tenanta.

  Konfigurace tenanta určí, která nastavení v rámci kterých zásad, pro které uživatelé buď chybí , nebo nevyhovují.

 4. Udělejte jedno z následujícího:

  • Pokud chcete vyřešit chybějící nastavení, přidejte chybějící nastavení do konfigurace.
  • Pokud chcete vyřešit problém s nastavením nevyhovujícím předpisům, aktualizujte hodnotu příslušných nastavení tak, aby odpovídala hodnotě v úloze nasazení, a pak v podokně podrobností úlohy vyberte Spustit detekci .

Proč má jedna nebo více úloh nasazení stav "Není dokončeno"?

Plány nasazení nejsou dokončené , pokud existuje jedna nebo více úloh, které nejsou licencované nebo nevyhovují předpisům.

Postup prošetření a řešení potíží s nedokončím plánem nasazení:

 1. Otevřete plán nasazení tenanta zákazníka a zobrazte stav přiřazených úloh nasazení.

 2. Zkontrolujte každou úlohu nasazení, která má stav Nelicencováno nebo Nedodržuje předpisy, a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vyřešit úlohy nasazení Bez licence , přiřaďte požadované licence každému cílovému uživateli nebo úlohu zavřete v plánu nasazení.
  • Pokud chcete vyřešit úlohy nasazení , které nevyhovují předpisům , dokončete nasazení úlohy nebo úlohu zavřete v plánu nasazení.

Proč Lighthouse stále hlásí licence jako požadované, když jsem je už přiřadil požadovaným uživatelům v Centrum pro správu Microsoftu 365?

Při aktualizaci konfigurace tenanta zákazníka ve službě Lighthouse se stav nasazení tenanta aktualizuje automaticky. Změny provedené mimo Lighthouse se však nerozpoznají okamžitě. Vnější změny nebudou zjištěny, dokud nebude další naplánovaná kontrola Lighthouse nebo dokud nebude detekce ručně inicializována uživatelem Lighthouse.

Pokud například Lighthouse indikuje, že uživatel nemá licenci pro úkol, můžete to vyřešit přiřazením požadované licence uživateli v Centrum pro správu Microsoftu 365. Potom udělejte jednu z následujících věcí, abyste viděli, že se přiřazení licence projeví ve stavu nasazení ve službě Lighthouse:

 • Ručně spusťte kontrolu výběrem možnosti Spustit detekci pro úlohu nasazení. Tím se okamžitě aktualizuje stav nasazení uživatele.
 • Počkejte, až Lighthouse automaticky znovu prohledá tenanta a aktualizuje stav nasazení.

Správa Windows 365 cloudových počítačů

Návody nárok na správu cloudových počítačů zákazníků v Microsoft 365 Lighthouse?

Pokud splňujete požadavky na používání Lighthouse, máte nárok na správu cloudových počítačů zákazníků ve službě Lighthouse. Seznam aktuálních požadavků najdete v tématu Požadavky na Microsoft 365 Lighthouse.

Kde můžu zákazníkům koupit licence Windows 365 (Cloud PC)?

Licence Windows 365 si můžete zakoupit prostřednictvím všech dostupných komerčních prodejních kanálů Microsoftu. Jedna zakoupená licence odpovídá nákupu jednoho cloudového počítače. V současné době je možné každému uživateli přiřadit jenom jeden cloudový počítač se stejným typem skladové položky, ale může mu být přiřazeno více cloudových počítačů, pokud mají různé typy skladových položek. Pokud chcete porovnat Windows 365 plány a ceny, přečtěte si článek Získání Windows 365 Cloud PC, který je pro vás ten správný.

Správa příležitostí pomocí prodejního poradce

Co je funkce Sales Advisor v Microsoft 365 Lighthouse a jaká je nabídka obchodní hodnoty pro partnery?

Pochopení způsobu interakce zákazníků s produktem nebo řešením prostřednictvím dat může partnerům pomoct předvídat potřeby zákazníků a zlepšit celkový výkon v různých fázích životního cyklu zákazníka. Microsoft investuje do svých partnerů tím, že vytváří nástroj, který podporuje prostředí správy životního cyklu zákazníků (CLM) a průběžné zapojení zákazníků v rámci celého životního cyklu zákazníka. Toto prostředí bylo k dispozici ve fázi public Preview a bylo označováno jako "Project Orland pro Microsoft 365". Fáze Public Preview skončila a stejné prostředí je teď obecně dostupné jako funkce v rámci Microsoft 365 Lighthouse.

S využitím stejných datových modelů a přehledů, které prodejci Microsoftu používají ke správě účtů, můžou partneři:

 1. Zaměřte zapojení zákazníků ve správný čas pomocí správných akcí.
 2. Obraťte se na zákazníky, až budou připraveni na další krok v digitální transformaci na základě svých vzorů používání.
 3. Získejte včasné upozornění na zákazníky, u kterých se přímé zapojení může vyhnout budoucím změnám změn v Microsoftu 365.
 4. Získejte přístup k přizpůsobenému marketingovému obsahu (jako jsou prezentace), informacím o využití a konkrétnějším informacím o jednotlivých příležitostech zákazníků, které se v rámci tohoto prostředí vysílaly.
 5. Využijte doporučení osvědčených postupů od Microsoftu.

Jaké segmenty zákazníků funkce Sales Advisor v Microsoft 365 Lighthouse podporuje? Má se používat jenom s databázemi SMB?

Sales Advisor nabízí příležitosti napříč všemi segmenty. Příležitosti a modely nejsou výhradně pro zákazníky SMB. Partneři CSP, kteří podporují středně velké zákazníky, zjistí, že prodejní poradce jim bude dobře sloužit se všemi zákazníky, se kterými se zabývají.

Je funkce Sales Advisor v Microsoft 365 Lighthouse jenom pro Microsoft 365, nebo je k dispozici také pro Azure a BizApps?

Funkce Microsoft 365 Lighthouse Sales Advisor podporuje pouze služby a řešení Microsoftu 365 pro moderní práci.

Jakmile je partner nasazený do Lighthouse, jak začít s prodejním poradcem?

Pokyny k onboardingu do služby Lighthouse a použití funkcí Sales Advisoru najdete v tématu Získání přístupu k prodejnímu poradci.

Jaký je rozdíl mezi Sales Advisorem a Cloud Ascentem? Jsou pochvalné?

Tyto dvě nabídky slouží k různým účelům a používají různé signály ke generování informací sdílených s partnery.

Cloud Ascent je nástroj pro cílení, který se zaměřuje na potenciální zákazníky cloudu, které můžou partneři přesunout do cloudu. Partneři by měli používat Cloud Ascent k podpoře generování potenciálních zákazníků a marketingu nových zákazníků.

Zákazníkům se zkušební verzí Microsoftu 365 nebo placeným předplatným pomůže funkce prodejního poradce v Microsoft 365 Lighthouse partnerům vyživovat zákazníka tím, že převedou zkušební verze na placené, zvýší přijetí produktu nebo přesunou placené zákazníky na pokročilejší úlohy. Jedná se o nástroj pro správu životního cyklu, který podporuje nepřetržité zapojení zákazníků. Prodejní poradce využívá stejné datové modely, přehledy a signály, které používají prodejci Microsoftu pro správu účtů, a využívá osvědčené postupy, které vidíme na celém trhu, a pomáhá partnerům rozvíjet jejich podnikání.

Další řešení pro správu s více tenanty

Jaký je rozdíl mezi Microsoft 365 Lighthouse a Službou Azure Lighthouse?

Microsoft 365 Lighthouse se zaměřuje spíše na služby Microsoftu 365 než na služby Azure. I když je Služba Azure Lighthouse integrovaná do Azure Portal a umožňuje partnerům IT spravovat více tenantů pro Azure, Microsoft 365 Lighthouse je samostatný portál, který pomáhá poskytovatelům cloudových služeb spravovat několik zákaznických tenantů Microsoftu 365. Další informace o Microsoft 365 Lighthouse najdete v tématu Přehled Microsoft 365 Lighthouse. Další informace o službě Azure Lighthouse najdete v tématu Co je Azure Lighthouse?

Jaký je rozdíl mezi Microsoft 365 Lighthouse a funkcemi organizace s více tenanty v Microsoft 365 Defender? Pokud spravuji služby pro msp, co mám použít?

Funkce s více tenanty v Microsoft 365 Defender poskytují velkým organizacím možnost zabezpečit a spravovat více tenantů z jednoho portálu se zaměřením na toky šetření globálního centra operací zabezpečení (SOC), včetně jednotného zobrazení incidentů napříč tenanty a možnosti provádět pokročilé vyhledávání v datech obsažených ve více tenantech. Tyto možnosti také pomáhají poskytovatelům podnikových spravovaných služeb zabezpečení (MSSP) efektivně spouštět soC.

Poskytovatelům služeb, kteří spravují služby pro zákazníky SMB a kteří potřebují úplnou sadu funkcí zahrnujících zabezpečení, identitu a správu aplikací Microsoft 365 v jednotném prostředí na jednom portálu, nadále doporučujeme Microsoft 365 Lighthouse. Lighthouse obsahuje širší sadu funkcí optimalizovaných pro msp, zejména pro ty, které používají Microsoft 365 Business Premium a Defender pro firmy.

Následující tabulka obsahuje porovnání mezi Microsoft 365 Lighthouse a funkcemi organizace s více tenanty v Microsoft 365 Defender.

Microsoft 365 Lighthouse Možnosti víceklientských organizací v Microsoft 365 Defender
Cílová skupina a zaměření na řešení Poskytovatelé služeb zabezpečení zaregistrovaní v programu CSP, zejména ti, kteří se zaměřují na řešení SMB, jako je Defender pro firmy a Microsoft 365 Business Premium

Zahrnuje celou sadu funkcí zahrnujících zabezpečení, identitu a správu aplikací Microsoft 365 v jednotném prostředí na jednom portálu.
Organizace velkých zákazníků a poskytovatelé služeb pro správu služeb se zaměřením na podnikové zákazníky

Pomáhá poskytovatelům zabezpečení efektivně spravovat operace zabezpečení Microsoft 365 Defender tím, že poskytuje možnost zobrazovat incidenty a výstrahy, vyhledávat hrozby a řešit pokročilé scénáře zabezpečení na jednom portálu.
Způsobilosti Poskytovatelé cloudových služeb musí být zaregistrovaní v programu CSP.

Vyžaduje delegovaný přístupový vztah se zákazníkem.

Zobrazit úplný seznam požadavků
Vyžaduje vztah GDAP se zákazníkem.

Zákazníci, kteří používají spolupráci Azure Active Directory B2B
Čepice sedáku Až 2500 licencí na spravovaného tenanta Neomezené
Limit tenanta Neomezené Až 50 tenantů na zákazníka nebo partnera
Zřizování tenanta pro Defender pro firmy nebo Defender for Endpoint Iniciováno prostřednictvím zřizování jedním kliknutím ve výchozím směrném plánu ve službě Lighthouse Iniciováno výběrem zařízení Assets> na portálu Microsoft 365 Defender zákazníka
Onboarding do Defenderu pro firmy nebo Defenderu for Endpoint Pro zařízení zaregistrovaná ve službě Intune se provádí výchozí směrný plán v Lighthouse. Zařízení je možné onboardovat na portálu Microsoft 365 Defender každého zákazníka nebo pomocí Intune
Možnost zobrazení stavu licencování Viditelné prostřednictvím výchozího směrného plánu v Lighthouse Viditelné na portálu Microsoft 365 Defender každého zákazníka
Inventář zařízení Zobrazení všech zařízení (všech platforem) zaregistrovaných v Intune nebo zařízení s Windows onboardovaných v Defenderu pro firmy nebo Defenderu for Endpoint Zobrazení seznamu tenantů a informací o zařízeních (Windows, iOS, Android, Mac, Linux) onboardovaných do Defenderu pro firmy nebo Defenderu pro koncový bod
Správa konfigurace napříč koncovými body, e-mailem, Intune, identitou a ochranou dat Nasazení doporučených konfigurací do tenantů prostřednictvím výchozích směrných hodnot, včetně antivirového programu, brány firewall a zásad omezení potenciální oblasti útoku, e-mailu, Intune a dalších

Zjištění konfigurací, které už v tenantovi existují, a odchylky od doporučené konfigurace

Vytváření sestav více tenantů pro nasazení napříč tenanty
Plánované vydání v budoucnu
Správa hrozeb a ohrožení zabezpečení Agregované zobrazení skóre expozice, nejvíce exponovaných zařízení a doporučení napříč tenanty Agregované zobrazení skóre expozice a nejvíce exponovaných zařízení
Incidenty a výstrahy Zobrazení incidentů a výstrah s odkazy na jednotlivé tenanty, kde můžete zobrazit podrobnosti a provést akci

Hromadné akce pro přiřazení nebo řešení incidentu nebo upozornění

Automatická e-mailová oznámení o incidentech a upozorněních na základě přizpůsobitelných pravidel
Zobrazení incidentů a výstrah s odkazy na jednotlivé tenanty, kde můžete zobrazit podrobnosti a provést akci

Hromadné akce pro přiřazení nebo řešení incidentu nebo upozornění
Pokročilé rozšířené proaktivní vyhledávání Není k dispozici Vyhledávání hrozeb napříč několika tenanty současně

Poznámka: Rozšířené proaktivní vyhledávání je dostupné jenom v Microsoft Defender for Endpoint P2.
Globální vyhledávání Globální vyhledávání uživatelů a spravovaných zařízení napříč tenanty Globální vyhledávání souborů, uživatelů a zařízení napříč tenanty
Microsoft Secure Score Srovnávací zobrazení skóre zabezpečení napříč všemi spravovanými tenanty Není k dispozici
Identita Uživatelé označení příznakem Microsoft Entra ID Protection pro rizikové chování napříč tenanty, včetně možnosti hromadné nápravy rizik

Neaktivní uživatelské účty a nechráněné sdílené účty poštovních schránek, včetně možnosti jejich blokování

Povolení vícefaktorového ověřování a dokončení registrace napříč tenanty

Povolení samoobslužného resetování hesla a dokončení registrace napříč tenanty
Není k dispozici
Správa Seznam všech zařízení zaregistrovaných v Intune a jejich stavu dodržování předpisů

Přehledy stavu zařízení a aplikací pro zařízení zaregistrovaná v Intune z analýzy koncových bodů

Seznam Windows 365 Cloud PC zařízení a základních akcí správy
Není k dispozici
Další možnosti zabezpečení Seznam zařízení zaregistrovaných v Intune, u kterých je kontrola po neschváliná nebo která nemají Microsoft Defender Antivirovou ochranu nebo nejnovější aktualizace Microsoft Defender Antivirové ochrany

Přehledy e-mailů v karanténě mezi tenanty

Agregované zobrazení incidentů a rad služby Service Health napříč tenanty
Není k dispozici
Sales Advisor Přehledy, doporučení a pokyny založené na umělé inteligenci, které pomáhají poskytovatelům služeb pro správu služeb při získávání, udržení a růstu zákazníků Není k dispozici

Získání nápovědy a poskytnutí zpětné vazby

Návody získat nápovědu a podporu?

Výběrem ikony ? v horní části portálu v lighthouse otevřete podokno Nápověda . Tady vyberte Nápověda a podpora a získejte přístup k článkům samoobslužné podpory nebo kontaktujte podporu. Další informace o možnostech nápovědy a podpory najdete v tématu Získání nápovědy a podpory pro Microsoft 365 Lighthouse.

Kam můžu odeslat zpětnou vazbu a nápady?

Na vaší zpětné vazbě záleží a je pro nás důležitá! Existuje několik různých způsobů, jak odeslat zpětnou vazbu:

 • Přejděte na stránku Microsoft 365 Lighthouse Váš názor. Můžete zahájit konverzace o lighthouse a Windows 365 funkcích, publikovat dotazy pro ostatní msps nebo zaměstnance Microsoftu, poskytnout zpětnou vazbu a nápady na funkce a další.
 • Vyberte ikonu Váš názor v pravém horním rohu Lighthouse.
 • Reagujte na občasné automaticky otevírané okno ve službě Lighthouse (ne více než jednou za měsíc), které vás požádá o poskytnutí zpětné vazby.