Sdílet prostřednictvím


Co je Power Apps?

Power Apps je sada aplikací, služeb, konektorů a datových platforem, která poskytuje prostředí pro rychlý vývoj aplikací, s jehož pomocí můžete vytvářet vlastní aplikace pro své obchodní potřeby. Pomocí Power Apps můžete rychle vytvářet vlastní obchodní aplikace, které se připojují k vašim obchodním datům uloženým buď v podkladové datové platformě (Microsoft Dataverse), nebo v různých online a místních zdrojích dat (jako je SharePoint, Microsoft 365, Dynamics 365, SQL Server atd).

Power Apps.

Aplikace sestavené pomocí Power Apps nabízejí bohatou obchodní logiku a funkce pracovních postupů a umožňují transformovat ruční obchodní operace na digitální automatizované procesy. Navíc aplikace vytvořené pomocí Power Apps mají přizpůsobivý design a mohou bez problémů běžet v prohlížeči a na mobilních zařízeních (telefonu nebo tabletu). Power Apps „demokratizuje“ prostředí pro vytváření obchodních aplikací tím, že uživatelům umožňuje vytvářet plně funkční vlastní obchodní aplikace bez psaní kódu.

Power Apps také poskytuje rozšiřitelnou platformu, v rámci které mohou profesionální vývojáři prostřednictvím kódu programu pracovat s daty a metadaty, používat obchodní logiku, vytvářet vlastní konektory a provádět integraci s externími daty.

Další informace:

Power Apps pro tvůrce aplikací

S využitím Power Apps můžete vytvářet tři typy aplikací: aplikace plátna, modelem řízené aplikace a portál. Další informace: Přehled vytváření aplikací v Power Apps

Pokud chcete vytvořit aplikaci, začněte na adrese make.powerapps.com.

Jste připraveni převést své nápady na aplikaci? Začněte zde: Plánování projektu Power Apps

Power Apps pro uživatele aplikace

V prohlížeči nebo na mobilních zařízeních (telefonu nebo tabletu) můžete spouštět aplikace, které jste vytvořili nebo které vytvořil někdo jiný a sdílí je s vámi. Další informace:

Power Apps for admins

Správci Power Apps mohou použít centrum pro správu Power Platform (admin.powerplatform.microsoft.com) k vytváření a správě prostředí, zobrazení analytiky Dataverse a získání doporučení a podpory svépomocí v reálném čase pro Power Apps a Power Automate. Další informace: Správa Power Platform

Power Apps pro vývojáře

Vývojáři jsou tvůrci aplikací, kteří psaním kódu rozšiřují vytváření a přizpůsobení obchodních aplikací. Vývojáři můžou pomocí kódu vytvářet data a metadata, používat logiku na straně serveru pomocí funkcí Azure, modulů plug-in a rozšíření pracovních postupů, používat logiku na straně klienta pomocí JavaScriptu, zajistit integraci s externími daty pomocí virtuálních entit a webhooků, vytvářet vlastní konektory a vkládat aplikace do webových prostředí a vytvářet tak integrovaná řešení. Další informace:

Power Apps a Dynamics 365

Aplikace Dynamics 365, například Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service a Dynamics 365 Marketing, rovněž využívají podkladovou platformu Dataverse používanou Power Apps k ukládání a zabezpečení dat. To umožňuje sestavovat aplikace pomocí Power Apps a Dataverse přímo na základě klíčových obchodních dat, která se již používají v rámci Dynamics 365, aniž by bylo nutné provádět integraci. Další informace: Dynamics 365 a Dataverse

Zkuste Power Apps zdarma

Sestavujte aplikace Power Apps zdarma. Stačí se přihlásit do Power Apps. Další informace najdete v části První přihlášení k Power Apps. Zpočátku budete mít přístup k výchozímu prostředí. Můžete tvořit ve svém vlastním vývojářském prostředí pomocí Dataverse tím, že se přihlásíte k Plánu vývojářů Power Apps.

K přehrávání aplikací vytvořených pomocí Power Apps je potřeba licence. Můžete přehrát Power Apps zdarma, když se přihlásíte k 30denní zkušební verzi.

Žádost o licenci Power Apps

Pokud jste uživatelem Power Apps a chcete spouštět aplikace, můžete při spuštění aplikace požádat o licenci Power Apps. Další informace: Vyžádání licence Power Apps

Nákup Power Apps

Pokud jste se rozhodli k nákupu Power Apps, najdete podrobné informace zde: Nákup Power Apps.

Plány Power Apps US Government

Power Apps US Government se skládá z několika plánů navržených pro organizace státní správy USA, které řeší jedinečné a náročné požadavky veřejného sektoru USA. Prostředí Power Apps GCC poskytuje shodu s federálními požadavky na cloudové služby, včetně FedRAMP High, DoD DISA IL2, a požadavky na systémy trestního práva (datové typy CJI). Více informací: Power Apps pro vládu USA

Poznámka

Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)

Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).