Co je služba Microsoft Dataverse?

Služba Dataverse umožňuje bezpečně ukládat a spravovat data používaná podnikovými aplikacemi. Data ve službě Dataverse jsou uložena v rámci sady tabulek. Tabulka je sada řádků (dříve označovaných jako záznamy) a sloupců (dříve označovaných jako pole/atributy). Každý sloupec v tabulce je navržen tak, aby ukládal určitý typ dat, například jméno, věk, plat atd. Dataverse obsahuje základní sadu standardních tabulek, které pokrývají typické scénáře, ale můžete také vytvořit vlastní tabulky specifické pro vaši organizaci a zadat do nich data pomocí Power Query. Tvůrci aplikace pak mohou pomocí Power Apps sestavovat bohaté aplikace, které používají tato data.

Schéma s přehledem Microsoft Power Platform.

Informace o zakoupení plánu používání Dataverse najdete v části Informace o cenách.

Proč používat službu Dataverse?

Standardní a vlastní tabulky v rámci služby Dataverse představují bezpečné cloudové úložiště pro vaše data. Tabulky umožňují vytvořit obchodně zaměřenou definici dat vaší organizace pro použití v rámci aplikace. Pokud si nejste jisti, zda jsou tabulky nejlepší možnost, zvažte následující výhody:

 • Snadná správa – Metadata i data jsou uložena v cloudu. Nemusíte si dělat starosti s podrobnostmi jejich uložení.
 • Snadné zabezpečení – Data jsou bezpečně uložena tak, aby je uživatelé viděli pouze tehdy, pokud jim udělíte přístup. Zabezpečení založené na rolích umožňuje řízení přístupu k tabulkám pro různé uživatele v organizaci.
 • Přístup k datům Dynamics 365 – Data z aplikace Dynamics 365 jsou také uložena v Dataverse, což vám umožní rychle sestavit aplikace, které využívají data Dynamics 365 a rozšiřují vaše aplikace pomocí Power Apps.
 • Bohatá metadata – Datové typy a vztahy jsou využity přímo v Power Apps.
 • Logika a ověřování – Definování počítaných sloupců, obchodních pravidel, pracovních postupů a toků obchodního procesu pro zajištění kvality dat a řízení obchodních procesů.
 • Nástroje produktivity – Tabulky jsou k dispozici v rámci doplňků aplikace Microsoft Excel pro zvýšení produktivity a zajištění přístupnosti dat.

Další informace: Proč si vybrat Dataverse?

Aktualizace terminologie

V reakci na zpětnou vazbu zákazníků a data z uživatelského výzkumu s účinností od listopadu 2020 aktualizujeme terminologii v Dataverse, aby byla intuitivnější a produktivnější. Aktualizace terminologie jsou uvedeny níže a nyní je zavádíme v Microsoft Power Platform.

Starší termín Aktuální termín
Entita, entity Tabulka, tabulky
Pole, pole
Atribut, atributy
sloupec, sloupce
Záznam, záznamy Řádek, řádky
Sada možností, sady možností s vícenásobným výběrem
Seznam, seznamy
Volba, volby
Dvě možnosti Ano/Ne

Poznámka

Tyto aktualizace terminologie se nevztahují na žádná rozhraní API ani zprávy ve webových službách Dataverse. Například názvy zpráv CreateEntityRequest a CreateAttributeRequest se nemění.

Aplikace Dynamics 365 a Dataverse

Aplikace Dynamics 365 — například Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service nebo Dynamics 365 Talent — také používají Dataverse k ukládání a zabezpečení dat, která používají. To umožňuje sestavovat aplikace pomocí Power Apps a Dataverse přímo na základě klíčových obchodních dat, která se již používají v rámci Dynamics 365, aniž by bylo nutné provádět integraci.

 • Sestavení aplikací z dat Dynamics 365 – Rychle vytvářejte aplikace na základě obchodních dat v rámci Power Apps nebo pomocí rozšiřitelné platformy, která umožňuje vývojářům programově interagovat s daty a metadaty, aplikovat obchodní logiku, vytvářet vlastní konektory a integrovat s externími daty.

 • Správa opakovaně použitelné obchodní logiky a pravidel – Obchodní pravidla a logika již definované v tabulkách Dataverse se použijí na aplikace vytvořené s Power Apps pro zajištění konzistence dat bez ohledu na to, jak nebo z jaké aplikace uživatelé k datům přistupují.

 • Opakovaně použitelné dovednosti v Dynamics 365 a Power Apps – Uživatelé se zkušenostmi v Power Apps nebo Dynamics 365 nyní mohou tyto dovednosti využívat napříč platformou Dataverse. Vytváření tabulek, formulářů a grafů jsou nyní běžné úkoly, které provádíte ve svých aplikacích.

  Poznámka

  Aplikace Finance a Operace aktuálně vyžaduje konfiguraci integrátoru dat pro zpřístupnění obchodních dat z aplikací Finance a Operace dostupných v Dataverse.

Integrace dat do služby Dataverse

Vytvoření aplikace obvykle zahrnuje data z více než jednoho zdroje. Zatímco v některých případech to lze provést na úrovni aplikace, existují případy, kde integrace dat do společného úložiště umožňuje snadnější vytváření aplikace a jednotnou sadu logiky ke správě a zpracování dat. Dataverse umožňuje integrovat data z více zdrojů do jednoho úložiště, které lze používat v Power Apps, Power Automate, Power BI a Power Virtual Agents spolu s daty, která jsou již k dispozici z aplikací Dynamics 365.

 • Plánování integrace s jinými systémy – Data uložená v jiné aplikaci můžete pravidelně synchronizovat s Dataverse, což umožňuje využívat výhod dat z jiných aplikací v Power Apps.
 • Transformace a import dat pomocí Power Query – Transformace dat při importu do Dataverse lze provést pomocí Power Query—, což je běžný nástroj používaný v aplikacích Excel a Power BI—z mnoha online datových zdrojů.
 • Jednorázový import dat – Jednoduchý import a export souborů Excel a CSV lze použít pro jednorázový nebo občasný import dat do služby Dataverse.

Další informace o integraci dat do Dataverse najdete v tématu Přidání dat do tabulky v Dataverse použitím Power Query.

Interakce s tabulkami

Když vyvíjíte aplikaci můžete použít standardní nebo vlastní tabulky nebo oboje. Dataverse ve výchozím nastavení poskytuje standardní tabulky. Ty jsou určeny, v souladu s nejlepší praxí, pro zachycení nejobvyklejších konceptů a scénářů v rámci organizace.

Úplný seznam tabulek naleznete v referenčních informacích o entitách.

Funkce standardních tabulek můžete rozšířit vytvořením jedné nebo více vlastních tabulek k ukládání informací, které jsou jedinečné pro vaši organizaci. Další informace: Jak vytvořit vlastní tabulku

Logika a ověřování

Tabulky v Dataverse mohou využívat výhod bohaté logiky na straně serveru a ověření pro zajištění kvality dat a snížit opakování kódu v každé aplikaci, který vytvoří a používá data v rámci tabulky.

 • Obchodní pravidla ověřují data přes více sloupců a tabulek a poskytují upozornění a chybové zprávy bez ohledu na to, jaká aplikace byla použita k vytvoření dat. Další informace: Vytvoření obchodního pravidla

 • Toky obchodního procesu provádějí uživatele, aby se zajistilo konzistentní zadávání dat a byl pokaždé zajištěn stejný postup. Toky obchodního procesu jsou v současné době podporovány pouze u aplikací řízených podle modelu. Další informace: Přehled toků obchodních procesů

 • Pracovní postupy umožňují automatizovat obchodní procesy bez zásahu uživatele. Další informace: Přehled pracovních postupů

 • Obchodní logika s kódem podporuje rozšířené scénáře vývojáře k rozšíření působnosti přímo prostřednictvím kódu. Další informace: Použití obchodní logiky s kódem

Zabezpečení

Dataverse poskytuje bohatý model zabezpečení, který chrání integritu dat a osobních údajů uživatelů a zároveň propaguje efektivní přístup k datům a spolupráci. Můžete sloučit organizační jednotky, zabezpečení založené na rolích, zabezpečení založené na řádcích a zabezpečení založené na sloupcích a definovat celkový přístup k informacím, který uživatelé mají v prostředí Power Platform. Další informace: Zabezpečení v Dataverse v příručce pro správce Power Platform

Možnosti pro vývojáře

Kromě funkcí, které jsou k dispozici prostřednictvím portáluPower Apps , zahrnuje Dataverse také funkce pro vývojáře pro programový přístup k metadatům a datům k vytvoření tabulek a obchodní logiky, stejně jako interakci s daty. Další informace: Přehled pro vývojáře Dataverse

Další kroky

Chcete-li začít používat službu Dataverse:

Oznámení o ochraně osobních údajů

Pomocí společného datového modelu Microsoft Power Apps společnost Microsoft shromažďuje a ukládá vlastní názvy tabulek a sloupců v našich diagnostických systémech. Tyto znalosti používáme ke zlepšení společného datového modelu pro naše zákazníky. Názvy tabulek a sloupců, které vytvářejí tvůrci aplikací, nám pomáhají pochopit scénáře, které jsou běžné v celé komunitě okolo aplikací Microsoft Power Apps, a zjistit nedostatky v pokrytí standardní tabulky služby, například schémata týkající se organizace. Data v tabulkách databáze přidružená k těmto tabulkám nejsou přístupná společnosti Microsoft ani je Microsoft nepoužívá nebo nereplikuje mimo oblast, ve kterém je databáze vytvořena. Uvědomte si však, že vlastní názvy tabulek a polí mohou být replikovány mezi oblastmi a budou odstraněny v souladu s našimi zásadami uchovávání dat. Společnost Microsoft se zavazuje chránit vaše soukromí, jak je dále popsáno v našem Centru zabezpečení.

Poznámka

Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)

Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).