Klávesové zkratky v Power BI Desktopu

PLATÍ PRO: ✔️ Power BI Desktop služba Power BI ❌

Klávesové zkratky jsou užitečné pro procházení sestav Power BI pomocí klávesnice. V tabulkách tohoto článku jsou popsané klávesové zkratky, které jsou dostupné v sestavě Power BI.

Když používáte Power BI Desktop, můžete stisknout shift + ? a zobrazit klávesové zkratky, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Stiskněte Shift+? zobrazení klávesových zkratek přístupnosti v Power BI Desktop

Kromě použití v Power BI Desktopu fungují tyto klávesové zkratky také v následujících prostředích:

 • Q& Dialogové okno Průzkumníka
 • Dialog Začínáme
 • Nabídka Soubor a dialog O produktu
 • Panel upozornění
 • Dialog obnovení souboru
 • Dialog se zamračenými smajlíky

Neustále se snažíme vylepšovat přístupnost, a proto předchozí seznam prostředí podporuje také čtečky obrazovky a nastavení vysokého kontrastu.

Často používané klávesové zkratky

Akce Klávesová zkratka
Přesunout fokus mezi sekcemi Ctrl + F6
Přesune fokus v sekci dopředu Tab
Přesune fokus v sekci dozadu Shift + Tab
Výběr nebo zrušení výběru objektu Enter nebo Mezerník
Výběr více objektů Ctrl + Mezerník

Ve vizuálu

Akce Klávesová zkratka
Přesune fokus na nabídku vizuálu Alt + Shift + F10
Zobrazit data Alt + Shift + F11
Zadání vizuálu Ctrl + šipka vpravo
Zadání vrstvy Enter
Ukončení vrstvy nebo vizuálu Esc
Výběr nebo zrušení výběru datového bodu Enter nebo Mezerník
Vícenásobný výběr Ctrl + Enter nebo Ctrl + Mezerník
Kliknutí pravým tlačítkem
 • Klávesnice pro Windows: Kontextová klávesa Windows + F10 Kontextová klávesa Windows se nachází mezi levou klávesou Alt a šipkou vlevo.
 • Jiná klávesnice: Shift + F10
Zrušení výběru Ctrl + Shift + C
Zobrazení nebo skrytí popisů tlačítek Ctrl + H
Přesunutí vizuálu na plátně (malé pohyby)* Šipkové klávesy (nahoru, dolů, vpravo, vlevo)
Přesunutí vizuálu na plátně (větší přesunutí)* Shift+šipkové klávesy
Změna velikosti vizuálu* Šipkové klávesy
Zachovat poměr stran* Shift +přetažení úchytů pro změnu velikosti
Vizuály skupin* Výběr vizuálů + Ctrl + G

* Musí být v režimu úprav.

Navigace v tabulce a matici

Akce Klávesová zkratka
Přesunutí fokusu nahoru/dolů o jednu buňku (napříč všemi buňkami ve všech oblastech) Klávesa se šipkou nahoru / dolů
Přesunutí fokusu doleva/doprava o jednu buňku (napříč všemi buňkami ve všech oblastech) Klávesa se šipkou doleva / doprava
Rozbalit matici Shift+šipka vlevo
Sbalit matici Shift+šipka vpravo

Navigace v podokně

Akce Klávesová zkratka
Vícenásobný výběr Ctrl + Mezerník
Sbalit jednu tabulku Klávesa se šipkou doleva
Rozbalit jednu tabulku Klávesa se šipkou doprava
Sbalit všechny tabulky Alt + Shift + 1
Rozbalit všechny tabulky Alt + Shift + 9
Otevřít místní nabídku
 • Klávesnice pro Windows: Kontextová klávesa Windows + F10 Kontextová klávesa Windows se nachází mezi levou klávesou Alt a šipkou vlevo.
 • Jiná klávesnice: Shift + F10

Lupa plátna

Akce Klávesová zkratka
Přiblížit Ctrl + Plus nebo Ctrl + (kolečko myši dopředu)
Oddálit Ctrl + Minus nebo Ctrl + (kolečko myši dozadu)

Průřez

Akce Klávesová zkratka
Interakce s průřezem Enter
Přesunutí fokusu mezi položkami nabídky Šipka nahoru / Šipka dolů
Přesunutí fokusu na první položku nabídky Domů
Přesunutí fokusu na poslední položku nabídky Konec
Výběr více souvislých položek Shift+Šipka nahoru / Šipka dolů
Otevřít místní nabídku Shift+F10

Podokno výběru

Akce Klávesová zkratka
Aktivace podokna výběru F6
Přesunutí objektu o vrstvu nahoru Ctrl + Shift + F
Přesunutí objektu o vrstvu dolů Ctrl + Shift + B
Skrytí nebo zobrazení (přepnutí) objektu Ctrl + Shift + S

Editor DAX

Akce Klávesová zkratka
Přejít na číslo řádku Ctrl +G
Přesunutí řádku nahoru nebo dolů Alt + klávesa se šipkou nahoru / dolů
Kopírování řádku nahoru nebo dolů Shift + Alt + klávesa se šipkou nahoru / dolů
Vložení řádku pod pozici Shift + Enter
Vložení řádku nad pozici Ctrl + Shift + Enter
Odstranit vybrané slovo Ctrl + Del
Odstranit všechny vybrané řádky Ctrl+Shift+K
Přechod na odpovídající závorku Ctrl + Shift + \
Přechod na začátek řádku kódu Ctrl + Domů
Přechod na konec řádku kódu Ctrl +End
Odsazení řádku / rozšíření řádku za okraj Ctrl + ] / [
Vložení kurzoru Alt + kliknutí
Výběr aktuálního řádku Ctrl+L
Výběr všech výskytů aktuálního výběru Ctrl + Shift + L
Výběr všech výskytů aktuálního slova Ctrl + F2
Výběr dalších výskytů aktuálního výběru Ctrl +D
Vyberte řádek nad Shift+šipka nahoru
Vyberte řádek níže. Shift+Šipka dolů
Zadejte více řádků kódu nahoru nebo dolů. Ctrl + Alt + šipka / nahoru Šipka dolů
Přidání komentáře k řádku Ctrl + / nebo Ctrl + K + C
Odstranění komentáře k řádku Ctrl + / nebo Ctrl + K + U
Zvětšení velikosti písma Ctrl + + nebo posun nahoru
Zmenšení velikosti písma Ctrl + - nebo posun dolů

Zadání dat

Akce Klávesová zkratka
Ukončení upravitelné mřížky Ctrl+tabulátor

Důležité informace a omezení

U funkcí pro přístupnost víme o několika problémech a omezeních. Popis těchto problémů a omezení najdete v následujícím seznamu:

 • Při používání čteček obrazovky s Power BI Desktopem dosáhnete nejlepších výsledků, když čtečku obrazovky otevřete před otevřením jakýchkoli souborů v Power BI Desktopu.
 • Při použití programu Předčítání má funkce Zobrazit data při navigaci v tabulce HTML určitá omezení.

Další kroky

Sada článků o usnadnění přístupu v Power BI:

Také vás může zajímat: