Přehled usnadnění v Power BI

Při práci s Power BI vezměte v úvahu různé typy uživatelů, kteří vaše sestavy používají. Můžete vytvářet sestavy, které jsou snadno ovladatelné a srozumitelné uživatelům používajícím klávesnici nebo čtečku obrazovky. Takové sestavy mohou využívat i uživatelé se zrakovým nebo fyzickým postižením.

High contrast windows settings

V tomto článku najdete přehled usnadnění přístupu v Power BI. V dalších článcích najdete pokyny a nástroje, které vám pomůžou vytvářet skvělé sestavy s usnadněným přístupem.

Univerzální návrh

Univerzální design je návrh výrobků, které jsou použitelné co nejvíce lidí, aniž by bylo nutné speciální přizpůsobení nebo specializovaný design. Při vytváření sestav nebo prostředí v Power BI je důležité vzít v úvahu potřeby uživatelů. Z navrženého přístupného prostředí budou mít užitek nejen koncoví uživatelé s poruchou sluchu, motoriky, vnímání nebo zraku. Může pomoci všem koncovým uživatelům v organizaci. Power BI nabízí nástroje, které jsou potřeba k vytváření a používání přístupných sestav. Záleží na vás, jestli tyto nástroje použijete ke zlepšení práce všech uživatelů.

Standardy přístupnosti

Power BI vyhovuje následujícím standardům, které se zabývají usnadněním přístupu. Tyto standardy vám pomůžou zajistit, aby vaše prostředí Power BI bylo přístupné pro co nejvíce lidí. Při vytváření přístupných sestav nebo řídicích panelů je tento obsah přístupný komukoli, kdo si ho prohlíží pomocí Power BI Mobile.

WCAG 2.1

Pokyny WCAG usnadňují zpřístupnění webového obsahu lidem s postižením. Níže jsou uvedené hlavní principy těchto pokynů:

  1. Vnímatelnost. Informace a součásti uživatelského rozhraní musí být uživatelům prezentovány vnímatelným způsobem.
  2. Ovladatelnost. Součásti uživatelského rozhraní a navigace musí být ovladatelné.
  3. Srozumitelnost. Informace a ovládání uživatelského rozhraní musí být srozumitelné.

US Section 508

Standard US Section 508 vyžaduje, aby elektronické a informační technologie vlády a federálních úřadů byly přístupné i tělesně postiženým.

EN 301 549

Jednotný evropský standard EN 301 549 upravuje požadavky, které se týkají usnadnění přístupu k produktům a službám ICT.

Další kroky

Další informace o přístupnosti v Power BI najdete v následujících zdrojích: