Sdílet prostřednictvím


Popisky citlivosti v Power BI

Tento článek popisuje funkce popisků citlivosti z Microsoft Purview Information Protection v Power BI.

Informace o povolení popisků citlivosti ve vašem tenantovi, včetně licenčních požadavků a požadavků, najdete v tématu Povolení popisků citlivosti dat v Power BI.

Informace o použití popisků citlivosti u obsahu a souborů Power BI najdete v tématu Použití popisků citlivosti v Power BI.

Napište nám svůj názor.

Produktový tým by rád získal vaši zpětnou vazbu o možnostech ochrany informací v Power BI a její integraci s Microsoft Purview Information Protection. Pomozte nám splnit vaše požadavky na ochranu informací! Díky!

Úvod

Popisky citlivosti z Purview Information Protection poskytují uživatelům jednoduchý způsob klasifikace kritického obsahu v Power BI bez ohrožení produktivity nebo možnosti spolupráce. Dají se použít v Power BI Desktopu i v služba Power BI, aby bylo možné chránit citlivá data od okamžiku, kdy začnete vyvíjet obsah až po přístup z Excelu přes živé připojení. Popisky citlivosti se zachovají při přesouvání obsahu mezi Desktopem a službou ve formě souborů .pbix.

V služba Power BI je možné popisky citlivosti použít u sémantických modelů, sestav, řídicích panelů a toků dat. Když data označená popiskem opustí Power BI, a to buď exportem do souborů Excelu, PowerPointu, PDF nebo .pbix, nebo prostřednictvím jiných podporovaných scénářů exportu, jako je Analýza v Excelu nebo kontingenční tabulky živého připojení v Excelu, Power BI automaticky použije popisek na exportovaný soubor a chrání ho podle nastavení šifrování souboru popisku. Díky tomu můžou citlivá data zůstat chráněná, i když opustí Power BI.

Popisky citlivosti se navíc dají použít u souborů .pbix v Power BI Desktopu, aby vaše data a obsah byly v bezpečí, když jsou sdílená mimo Power BI (například tak, aby důvěrné soubory .pbix, které byly sdíleny nebo připojené v e-mailu), mohly otevřít jenom uživatelé ve vaší organizaci, a to i před publikováním do služba Power BI. Další podrobnosti najdete v tématu Omezení přístupu k obsahu pomocí popisků citlivosti.

Popisky citlivosti v sestavách, řídicích panelech, sémantických modelech a tocích dat jsou viditelné na mnoha místech v služba Power BI. Popisky citlivosti v sestavách a řídicích panelech jsou viditelné také v mobilních aplikacích Power BI pro iOS a Android a ve vložených vizuálech. V Desktopu vidíte popisek citlivosti na stavovém řádku.

Sestava metrik ochrany dostupná na portálu pro správu Power BI poskytuje správcům Power BI úplný přehled o citlivých datech v tenantovi Power BI. Protokoly auditu Power BI navíc obsahují informace o popiscích citlivosti o aktivitách, jako je použití, odebrání a změna popisků, a také o aktivitách, jako je zobrazení sestav, řídicích panelů atd. Díky tomu mají správci Power BI a zabezpečení přehled o spotřebě citlivých dat za účelem monitorování a vyšetřování výstrah zabezpečení.

Důležitá poznámka

V služba Power BI nemá popisky citlivosti vliv na přístup k obsahu. Přístup k obsahu ve službě se spravuje výhradně oprávněními Power BI. I když jsou popisky viditelné, nepoužijí se všechna přidružená nastavení šifrování (nakonfigurovaná v Portál dodržování předpisů Microsoft Purview). Použijí se jenom na data, která opustí službu prostřednictvím podporované cesty exportu, například exportu do Excelu, PowerPointu nebo PDF a stažení do souboru .pbix.

V Power BI Desktopu mají popisky citlivosti s nastavením šifrování vliv na přístup k obsahu. Pokud uživatel nemá dostatečná oprávnění podle nastavení šifrování popisku citlivosti v souboru .pbix, nebude moct soubor otevřít. Kromě toho se při uložení práce v Desktopu použije u uloženého souboru .pbix jakýkoli popisek citlivosti, který jste přidali, a jeho přidružená nastavení šifrování.

Popisky citlivosti a šifrování souborů se nepoužívají v nepodporované cestě exportu. Správce Power BI může blokovat export z nepodporovaných cest exportu.

Poznámka:

Uživatelům, kteří mají udělený přístup k sestavě, se udělí přístup k celému podkladovému sémantickému modelu, pokud zabezpečení na úrovni řádků (RLS) neomezuje jejich přístup. Autoři sestav můžou klasifikovat a označovat sestavy pomocí popisků citlivosti. Pokud má popisek citlivosti nastavení ochrany, Použije Power BI tato nastavení ochrany, když data sestavy opustí Power BI přes podporovanou cestu exportu, jako je export do Excelu, PowerPointu nebo PDF, stažení do souboru .pbix a uložení (Desktop). Chráněné soubory budou moct otevírat jenom autorizovaní uživatelé.

Podporované cesty exportu

Použití popisků citlivosti a jejich přidružené ochrany u dat, která opustí služba Power BI, se v současné době podporuje pro následující cesty exportu:

 • Exportujte do Excelu, souborů PDF a PowerPointu.
 • Analyzovat v Aplikaci Excel z služba Power BI, která aktivuje stahování excelového souboru s živým připojením k sémantickému modelu Power BI.
 • Kontingenční tabulka v Excelu s živým připojením k sémantickému modelu Power BI pro uživatele s Microsoftem 365 E3 a novějším
 • Stažení do souboru .pbix (služba)

Poznámka:

Při použití souboru Stáhnout .pbix v služba Power BI, pokud stažená sestava a jeho sémantický model mají různé popisky, použije se u souboru .pbix více omezující popisek.

Podpora popisků citlivosti v Exportu do PDF v Power BI Desktopu je ve výchozím nastavení zapnutá funkce Preview. Je možné ho vypnout. Další informace najdete v tématu Aspekty a omezení desktopu.

Jak fungují popisky citlivosti v Power BI

Když u obsahu a souborů Power BI použijete popisek citlivosti, je to podobné, jako když u tohoto prostředku použijete značku, která má následující výhody:

 • Přizpůsobitelné – můžete vytvořit kategorie pro různé úrovně citlivého obsahu ve vaší organizaci, jako jsou osobní, veřejné, obecné, důvěrné a vysoce důvěrné.
 • Vymazat text – protože popisek je v prostém textu, je pro uživatele snadné pochopit, jak s obsahem zacházet podle pokynů k popiskům citlivosti.
 • Trvalá – po použití popisku citlivosti k obsahu je tento obsah doprovázen při exportu do souborů Excelu, PowerPointu a PDF, stažených do souboru .pbix nebo uložení (v Desktopu) a stává se základem pro použití a vynucování zásad.

Tady je rychlý příklad toho, jak popisky citlivosti v Power BI fungují. Následující obrázek ukazuje, jak se na sestavu v služba Power BI použije popisek citlivosti, jak se pak data ze sestavy exportují do excelového souboru a nakonec jak popisek citlivosti a jeho ochrana zůstávají v exportovaném souboru.

Animovaný gif zobrazující aplikaci a trvalost popisků citlivosti

Popisky citlivosti, které použijete pro obsah, se zachovají a přenesou se s obsahem, jak se používá a sdílí v rámci Power BI. Popisky můžete použít k vygenerování sestav využití a k zobrazení dat o aktivitách pro váš citlivý obsah.

Popisky citlivosti v Power BI Desktopu

Popisky citlivosti je možné použít také v Power BI Desktopu. Díky tomu můžete chránit data od okamžiku, kdy začnete s vývojem obsahu. Při ukládání práce v Desktopu se u výsledného souboru .pbix použije popisek citlivosti spolu s přidruženými nastaveními šifrování. Pokud má popisek nastavení šifrování, je soubor chráněn všude, kde se nachází, ale přenáší se. Otevřít ho budou moct jenom uživatelé s potřebnými oprávněními RMS.

Poznámka:

Můžou platit některá omezení. Podívejte se na důležité informace a omezení.

Pokud v Desktopu použijete popisek citlivosti, při publikování práce do služby nebo při nahrání souboru .pbix této práce do služby se popisek přesune s daty do služby. Ve službě se popisek použije pro sémantický model i sestavu, kterou dostanete se souborem. Pokud sémantický model a sestava už popisky citlivosti mají, můžete je ponechat nebo je přepsat popiskem pocházejícím z Desktopu.

Pokud nahrajete soubor .pbix, který ještě nebyl publikován do služby a který má stejný název jako sestava nebo sémantický model, který už ve službě existuje, nahrávání proběhne úspěšně jenom v případě, že nahrávač má oprávnění RMS potřebná ke změně popisku.

Totéž platí i v opačném směru – při stahování do souboru .pbix ve službě a následném načtení souboru .pbix do Desktopu se popisek, který byl ve službě, použije na stažený soubor .pbix a z ní se načte do Desktopu. Pokud sestava a sémantický model ve službě mají odlišné popisky, použije se u staženého souboru .pbix přísnější z těchto dvou.

Když použijete popisek v Desktopu, zobrazí se na stavovém řádku.

Snímek obrazovky s popiskem citlivosti na stavovém řádku plochy

Naučte se používat popisky citlivosti na obsah a soubory Power BI.

Dědičnost popisků citlivosti při vytváření nového obsahu

Když se v služba Power BI vytvoří nové sestavy a řídicí panely, automaticky zdědí popisek citlivosti dříve použitý u nadřazeného sémantického modelu nebo sestavy. Například nová sestava vytvořená nad sémantickým modelem, který má popisek citlivosti "Vysoce důvěrné", automaticky obdrží také popisek "Vysoce důvěrné".

Následující obrázek ukazuje, jak se popisek citlivosti sémantického modelu automaticky použije v nové sestavě, která je postavená na sémantickém modelu.

Animovaný gif znázorňující dědičnost popisků citlivosti

Poznámka:

Pokud z nějakého důvodu popisek citlivosti nejde použít na nové sestavě nebo řídicím panelu, Power BI neblokuje vytvoření nové položky.

Dědičnost popisků citlivosti ze zdrojů dat

Sémantické modely Power BI, které se připojují k datům označeným citlivostí v podporovaných zdrojích dat, můžou tyto popisky dědit, aby data při přenesení do Power BI zůstala klasifikovaná a zabezpečená. V současné době se podporuje Azure Synapse Analytics (dříve SQL Data Warehouse) a Azure SQL Database. Informace o tom, jak dědičnost dědičnosti ze zdrojů dat funguje a jak ji povolit pro vaši organizaci, najdete v tématu Dědičnost popisků citlivosti ze zdrojů dat.

Podřízená dědičnost popisku citlivosti

Pokud se popisek citlivosti použije u sémantického modelu nebo sestavy v služba Power BI, je možné popisek zpomalit a automaticky použít na obsah vytvořený z daného sémantického modelu nebo sestavy. Tato funkce se nazývá podřízená dědičnost.

Dědičnost podřízenosti je kritickým odkazem v řešení ochrany kompletních informací v Power BI. Spolu s dědičností ze zdrojů dat pomáhá dědičnost při vytváření nového obsahu, dědičnosti při exportu do souboru a dalších funkcích pro použití popisků citlivosti podřízená dědičnost zajistit, aby citlivá data zůstala chráněná po celou dobu cesty přes Power BI od zdroje dat až po bod spotřeby.

Další informace o dědičnosti podřízenosti

Zásady prevence ztráty dat (DLP)

Power BI využívá ochranu před únikem informací Od Microsoftu 365 k tomu, aby týmy centrálního zabezpečení mohly používat zásady ochrany před únikem informací vynucování zásad ochrany před únikem informací v organizaci v Power BI. Podrobnosti najdete v tématu Zásady ochrany před únikem informací pro Power BI .

Výchozí zásady popisků

Aby organizace zajistily komplexní ochranu a zásady správného řízení citlivých dat, můžou pro Power BI vytvářet výchozí zásady popisků, které automaticky použijí výchozí popisky citlivosti na neoznačené obsah. V současné době se výchozí zásady popisků podporují jenom v Power BI Desktopu. Další informace najdete v tématu Výchozí zásady popisků.

Zásady povinného popisku

Aby organizace mohly zajistit komplexní ochranu a zásady správného řízení citlivých dat, můžou vyžadovat, aby uživatelé použili popisky na jejich citlivý obsah Power BI. Taková zásada se nazývá povinná zásada popisku. Další informace najdete v tématu Povinné zásady popisků pro Power BI.

Správa rozhraní API pro nastavení a odebírání popisků prostřednictvím kódu programu

Aby organizace splňovaly požadavky na dodržování předpisů, často se vyžadují ke klasifikaci a označení všech citlivých dat v Power BI. Tato úloha může být náročná pro tenanty, kteří mají velké objemy dat v Power BI. Aby bylo možné úlohu zjednodušit a efektivněji, má Power BI rozhraní REST API pro správce, která můžou správci použít k nastavení a odebrání popisků citlivosti u velkého počtu artefaktů Power BI programově. Projděte si následující:

Auditování aktivity u popisků citlivosti

Kdykoli se použije popisek citlivosti v sémantickém modelu, sestavě, řídicím panelu nebo toku dat, změní nebo odebere, zaznamená se tato aktivita do protokolu auditu pro Power BI. Tyto aktivity můžete sledovat v jednotném protokolu auditu nebo v protokolu aktivit Power BI. Podrobnosti najdete v tématu Schéma auditu popisků citlivosti v Power BI .

Popisky citlivosti a ochrana u exportovaných dat

Když se data exportují z Power BI do Excelu, soubory PDF (jenom služby) nebo powerpointové soubory, Power BI automaticky použije popisek citlivosti na exportovaný soubor a chrání ho podle nastavení šifrování souboru popisku. Díky tomu zůstanou citlivá data chráněná bez ohledu na to, kde jsou.

Uživatel, který exportuje soubor z Power BI, má oprávnění k přístupu a úpravám daného souboru podle nastavení popisku citlivosti; nezískají oprávnění vlastníka k souboru.

Poznámka:

Při použití souboru Stáhnout .pbix v služba Power BI, pokud stažená sestava a jeho sémantický model mají různé popisky, použije se u souboru .pbix více omezující popisek.

Popisky citlivosti a ochrana se nepoužijí, když se data exportují do .csv, souborů nebo jakékoli jiné nepodporované cesty exportu.

Použití popisku citlivosti a ochrany u exportovaného souboru nepřidá do souboru označení obsahu. Pokud je ale popisek nakonfigurovaný tak, aby používal označení obsahu, po otevření souboru v desktopových aplikacích Office se označení automaticky použije u klienta sjednoceného popisování služby Azure Information Protection. Označení obsahu se automaticky nepoužije při použití předdefinovaných popisků pro desktopové, mobilní nebo webové aplikace. Další podrobnosti najdete v tématu Kdy aplikace Office použít označení obsahu a šifrování.

Export selže, pokud se popisek nedá použít při exportu dat do souboru. Pokud chcete zkontrolovat, jestli export selhal, protože se popisek nepovedlo použít, vyberte název sestavy nebo řídicího panelu uprostřed záhlaví a podívejte se, jestli se v rozevíracím seznamu informací, který se otevře, zobrazuje zpráva Popisek citlivosti se nedá načíst. K tomu může dojít v důsledku dočasného problému se systémem nebo pokud byl použitý popisek zrušen nebo odstraněn správcem zabezpečení.

Dědičnost popisků citlivosti v aplikaci Analyzovat v aplikaci Excel

Když v Excelu vytvoříte kontingenční tabulku s živým připojením k sémantickému modelu Power BI (můžete to udělat z Power BI prostřednictvím funkce Analyzovat v aplikaci Excel nebo z Excelu), zdědí se popisek citlivosti sémantického modelu a použije se u excelového souboru spolu s jakoukoli přidruženou ochranou. Pokud se popisek v sémantickém modelu později změní na více omezující, popisek použitý v propojeném excelovém souboru se při aktualizaci dat automaticky aktualizuje.

Snímek obrazovky Excelu znázorňující popisek citlivosti zděděný ze sémantického modelu prostřednictvím živého připojení

Popisky citlivosti v Excelu, které byly ručně nastavené, se automaticky nepřepíší popiskem citlivosti sémantického modelu. Informační zpráva vás upozorní, že sémantický model má popisek citlivosti a doporučuje, abyste ho použili.

Poznámka:

Pokud je popisek citlivosti sémantického modelu méně omezující než popisek citlivosti excelového souboru, neprobíhá žádná dědičnost ani aktualizace popisků. Excelový soubor nikdy nedědí méně omezující popisek citlivosti.

Trvalost popisků citlivosti ve vložených sestavách a řídicích panelech

Sestavy, řídicí panely a vizuály Power BI můžete vkládat do obchodních aplikací, jako jsou Microsoft Teams a SharePoint, nebo na web organizace. Když vložíte vizuál, sestavu nebo řídicí panel s použitým popiskem citlivosti, bude popisek citlivosti viditelný v vloženém zobrazení a popisek a jeho ochrana se zachovají při exportu dat do Excelu.

Snímek obrazovky sestavy vložené do SharePointu Online

Podporují se následující scénáře vkládání:

Popisky citlivosti ve stránkovaných sestavách

Popisky citlivosti lze použít u stránkovaných sestav hostovaných v služba Power BI. Po nahrání stránkované sestavy do služby použijete popisek na sestavu stejně jako u běžné sestavy Power BI. Podrobnosti najdete v tématu Podpora popisků citlivosti pro stránkované sestavy .

Popisky citlivosti v kanálech nasazení

Popisky citlivosti jsou podporovány v kanálech nasazení. Podrobnosti o způsobu zpracování popisků citlivosti při nasazování obsahu z fáze do fáze najdete v dokumentaci ke kanálu nasazení.

Popisky citlivosti v mobilních aplikacích Power BI

Popisky citlivosti se dají zobrazit na sestavách a řídicích panelech v mobilních aplikacích Power BI. Ikona u názvu sestavy nebo řídicího panelu označuje, že má popisek citlivosti a typ popisku a jeho popis najdete v informačním poli sestavy nebo řídicího panelu.

Snímek obrazovky s popiskem citlivosti v mobilní aplikaci

Vynucení změn popisků

Power BI omezuje oprávnění ke změně nebo odebrání popisků citlivosti z Purview Information Protection, které mají nastavení šifrování souborů jenom autorizovaným uživatelům. Podrobnosti najdete v tématu Vynucení změn popisků citlivosti.

Podporované cloudy

Popisky citlivosti se podporují pro tenanty v globálních (veřejných) cloudech a v následujících národních/regionálních cloudech:

Popisky citlivosti se v současné době nepodporují v jiných národních nebo regionálních cloudech.

Licencování a požadavky

Viz licencování a požadavky.

Vytváření a správa popisků citlivosti

Popisky citlivosti se vytvářejí a spravují na portálu pro dodržování předpisů Purview.

Pokud chcete získat přístup k popiskům citlivosti v některém z těchto center, přejděte na popisky citlivosti klasifikace>. Tyto popisky citlivosti můžou používat více služby Microsoft služeb Azure Information Protection, aplikace Office a Office 365.

Důležité

Pokud vaše organizace používá popisky citlivosti služby Azure Information Protection, musíte je migrovat do některé z dříve uvedených služeb, aby se popisky používaly v Power BI.

Pokud chcete uživatelům pomoct pochopit, co popisky citlivosti znamenají nebo jak se mají použít, můžete zadat další adresu URL, která se zobrazí v dolní části nabídky popisků citlivosti, která se zobrazí, když použijete popisek citlivosti.

Snímek obrazovky s odkazem na vlastní nápovědu pro popisky citlivosti

Podrobnosti najdete na odkazu Vlastní nápověda pro popisky citlivosti.

Úvahy a omezení

OBECNÉ

 • Nepoužívejte nadřazené popisky. Nadřazený popisek je popisek, který obsahuje podlabely. Nelze použít nadřazené popisky, ale popisek, který je již použit, se může stát nadřazeným popiskem, pokud získá podlabely. Pokud narazíte na položku s nadřazeným popiskem, použijte odpovídající podlabel. Pokud chcete změnit nadřazený popisek, musíte mít dostatečná práva na používání popisku.

  Pokud má položka nadřazený popisek, poznamenejte si následující chování:

  • Nadřazené popisky se nedědí.
  • Povinné zásady popisků se nepoužijí u položek, které mají nadřazený popisek. To znamená, že uživatelé nebudou muset použít smysluplný popisek, aby položku uložili, a položka uvozuje povinné zásady popisků navržené tak, aby podporovaly celkové pokrytí.
  • Pokud se pokusíte exportovat data z položky, která má nadřazený popisek, export se nezdaří.
  • Je možné publikovat soubor .pbix , který má nadřazený popisek, ale pokud je nadřazený popisek chráněný, publikování selže. Řešením je použít vhodný podlabel.
 • Popisky citlivosti dat nejsou podporované pro aplikace šablon. Popisky citlivosti nastavené tvůrcem aplikace šablony se při extrahování a instalaci aplikace odeberou a při aktualizaci aplikace dojde ke ztrátě popisků citlivosti přidaných do artefaktů v nainstalované aplikaci šablony příjemcem aplikace (resetování na nic).

 • Pokud má sémantický model v služba Power BI popisek odstraněný z Centra pro správu popisků, nebudete moct data exportovat ani stáhnout. V aplikaci Analyzovat v aplikaci Excel se vydá upozornění a data se vyexportují do souboru .odc bez popisku citlivosti.

 • Power BI nepodporuje popisky citlivosti typů ochrany Nepřeposílat, definované uživatelem a HYOK . Typy ochrany Nepřeposílat a uživatelem definované ochrany odkazují na popisky definované na portálu pro dodržování předpisů Purview.

 • Scénáře získání dat a aktualizace z šifrovaných souborů Excelu (.xlsx) se podporují, pokud není soubor uložený za bránou, v takovém případě se akce Získání dat nebo aktualizace nezdaří. Získání dat a aktualizace akcí z excelového souboru, který je uložený za bránou a který má nechráněný popisek citlivosti, bude úspěšný, ale popisek citlivosti se nezdědí. Podrobnosti najdete v tématu Dědičnost popisků citlivosti ze zdrojů dat.

 • Ochrana informací v Power BI nepodporuje scénáře B2B a více tenantů.

Služba Power BI

 • Popisky citlivosti se dají použít jenom na řídicí panely, sestavy, sémantické modely, toky dat a stránkované sestavy. Nejsou momentálně dostupné pro sešity.

 • Popisky citlivosti v prostředcích Power BI jsou viditelné v seznamu pracovních prostorů, rodokmenu, oblíbených, nedávných a aplikacích; popisky se momentálně nezobrazují v zobrazení "sdílí se se mnou". Všimněte si ale, že popisek použitý u prostředku Power BI, i když není viditelný, bude vždy uchovávat data exportovaná do souborů Excelu, PowerPointu, PDF a PBIX.

 • Import souborů .pbix označených citlivostí (chráněných i nechráněných) uložených na OneDrivu nebo SharePointu Online a automatické aktualizace sémantických modelů na vyžádání z těchto souborů se podporuje s výjimkou následujících scénářů:

  • Chráněné živě připojené soubory .pbix a chráněné soubory .pbix služby Azure Analysis Services. Aktualizace se nezdaří. Obsah sestavy ani popisek nebudou aktualizovány.
  • Označené nechráněné živé Připojení souborů .pbix: Obsah sestavy se aktualizuje, ale popisek se neaktualizuje.
  • Pokud soubor .pbix obsahoval nový popisek citlivosti, který vlastník sémantického modelu nemá práva k používání. V takovém případě aktualizace selže. Obsah sestavy ani popisek nebudou aktualizovány.
  • Pokud vypršela platnost přístupového tokenu vlastníka sémantického modelu pro OneDrive nebo SharePoint. V takovém případě aktualizace selže. Obsah sestavy ani popisek nebudou aktualizovány.

Power BI Desktop

 • Power BI Desktop pro Server sestav Power BI nepodporuje ochranu informací. Pokud se pokusíte otevřít chráněný soubor .pbix, soubor se neotevře a zobrazí se chybová zpráva. Soubory .pbix označené citlivostí, které nejsou šifrované, je možné otevřít jako obvykle.

 • Uživatelé s bezplatnou licencí nemůžou otevírat chráněné soubory .pbix.

 • Pokud chcete otevřít chráněný soubor .pbix, musí mít uživatel s příslušnou licencí také oprávnění k úplnému řízení a/nebo exportu práv k používání příslušného popisku. Podívejte se na další podrobnosti.

  Uživatel, který nastaví popisek, získá úplnou kontrolu a nemůže být nikdy uzamčen, pokud se připojení nezdaří a ověřování nebude možné provést.

  Ve výjimečných případech může dojít k tomu, že nikdo nemá potřebná práva k používání příslušného popisku s výjimkou osoby, která tento popisek nastavila. Pokud pak jedna osoba opustí organizaci nebo změní aliasy v organizaci, ztratí se veškerý přístup k souboru .pbix. Řešením pro opětovné získání přístupu k souboru v takových případech je změna nebo odebrání popisku citlivosti v souboru pomocí sady/odebrat popisek citlivosti Správa rozhraní API. Požádejte o pomoc správce Power BI (rozhraní API Správa můžou spouštět jenom správci Power BI).

 • Příkaz Publikovat nebo Získat data chráněného souboru .pbix vyžaduje, aby popisek v souboru .pbix byl v zásadách popisků uživatele. Pokud popisek není v zásadách popisků uživatele, akce Publikovat nebo Získat data selže.

 • Power BI podporuje publikování nebo import souboru .pbix s nechráněným popiskem citlivosti do služby prostřednictvím rozhraní API spuštěných v rámci instančního objektu. Publikování nebo import souboru .pbix s chráněným popiskem citlivosti do služby prostřednictvím rozhraní API spuštěných v instančním objektu se nepodporuje a selže. Pokud chcete tento problém zmírnit, uživatelé můžou popisek odebrat a pak publikovat pomocí instančních objektů.

 • Uživatelé Power BI Desktopu můžou mít problémy s ukládáním práce, když dojde ke ztrátě připojení k internetu, například po přechodu do offline režimu. Bez připojení k internetu nemusí být některé akce související s popisky citlivosti a správou přístupových práv správně dokončeny. V takových případech se doporučuje vrátit se do online režimu a zkusit je uložit znovu.

 • Obecně platí, že když chráníte soubor popiskem citlivosti, který používá šifrování, je vhodné použít také jinou metodu šifrování, jako je šifrování stránkovacího souboru, šifrování NTFS, instance BitLockeru, antimalware atd.

 • Dočasné soubory nejsou šifrované.

 • Export do PDF v Desktopu podporuje popisky citlivosti jako funkci preview, která je ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud chcete funkci Preview vypnout, přejděte na Možnosti souboru > a nastavení > Možnosti > náhledu funkcí a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit nastavení popisku citlivosti u exportovaného SOUBORU PDF. Pokud funkci Preview vypnete, při exportu souboru, který má popisek citlivosti do PDF, pdf popisek nedostanou a nepoužije se žádná ochrana.

 • Pokud přepíšete označený sémantický model nebo sestavu ve službě neoznačeném souboru .pbix, popisky ve službě se zachovají.

Tento článek poskytuje přehled ochrany dat v Power BI. V následujících článcích najdete další podrobnosti o ochraně dat v Power BI.