Osvědčené postupy pro toky dat

Toky dat Power BI jsou podnikové řešení pro přípravu dat, které umožňuje ekosystém dat připravených ke spotřebě, opětovnému použití a integraci. Tento článek obsahuje seznam osvědčených postupů s odkazy na články a další informace, které vám pomůžou pochopit a používat toky dat k jejich plnému potenciálu.

Toky dat napříč platformou Power Platform

Toky dat se dají používat napříč různými technologiemi Power Platform, jako jsou Power Query, Microsoft Dynamics 365 a další nabídky Microsoftu. Další informace o tom, jak toky dat můžou fungovat napříč power platformou, najdete v tématu Co jsou toky dat.

Odstraněné toky dat není možné obnovit.

Odstraněné toky dat nelze obnovit, ale můžete je zálohovat různými metodami popsanými v této části.

Pokud povolíte připojení úložiště Azure v pracovním prostoru Power BI, kopie definice toku dat a snímků se automaticky uloží do datového jezera. Odstraněný nebo upravený tok dat pak můžete obnovit tak, že stáhnete jeho soubor model.json z datového jezera a pak ho naimportujete zpět do Power BI.

Pomocí Power Automate nebo Azure Logic Apps můžete exportovat definici toku dat do souboru JSON a pak ji uložit do SharePointu nebo Azure Data Lake Gen2. Pomocí některé z těchto metod můžete zálohovat tok dat pomocí alternativních možností úložiště souborů a automatizovat proces.

Tok dat můžete také ručně exportovat do souboru JSON a importovat ho do jiného pracovního prostoru nebo umístění. Ruční export toku dat je jednoduchý a rychlý, ale je to ruční proces, který se musí provést pokaždé, když chcete tok dat zálohovat.

Následující tabulka obsahuje kolekci odkazů na články, které popisují osvědčené postupy při vytváření nebo práci s toky dat. Mezi odkazy patří informace o vývoji obchodní logiky, vývoji složitých toků dat, opětovném použití toků dat a o tom, jak dosáhnout podnikového škálování s toky dat.

Předmět zájmu Oblast s pokyny Odkaz na článek nebo obsah
Power Query Tipy a triky pro získání většiny vašich zkušeností s transformacemi dat Osvědčené postupy při práci s Power Query
Použití počítaných tabulek Výhody výkonu pro používání počítaných tabulek v toku dat Scénáře počítaných tabulek
Vývoj složitých toků dat Vzory pro vývoj rozsáhlých a výkonných toků dat Osvědčené postupy pro navrhování a vývoj složitých toků dat
Opětovné nasazení toků dat Vzory, pokyny a případy použití Osvědčené postupy pro opětovné nasazení toků dat napříč prostředími a pracovními prostory
Rozsáhlé implementace Rozsáhlé použití a pokyny k doplnění podnikové architektury Osvědčené postupy pro vytváření dimenzionálního modelu pomocí toků dat
Použití vylepšených výpočetních prostředků Potenciálně zvýšit výkon toku dat až 25krát Použití výpočetního modulu ke zlepšení výkonu
Optimalizace nastavení úloh Využijte infrastrukturu toků dat co nejvíce díky pochopení pák, které můžete využít k maximalizaci výkonu. Konfigurace úloh toku dat Power BI Premium
Spojení a rozbalení tabulek Vytváření výkonných spojení Optimalizace Power Query při rozbalování sloupců tabulky
Pokyny k posouvání dotazů Zrychlení transformací pomocí zdrojového systému Posouvání dotazů Power Query
Použití profilace dat Vysvětlení kvality, distribuce a profilu sloupce Použití nástrojů pro profilaci dat
Implementace zpracování chyb Vývoj robustních toků dat odolných proti chybám aktualizace s návrhy Řešení chyb při zpracování chyb Power Query
Použití zobrazení schématu Vylepšení prostředí pro vytváření obsahu při práci s širokou tabulkou a provádění operací na úrovni schématu Zobrazení schématu
Propojené tabulky Opakované a odkazování na transformace Vytvoření toku dat pomocí propojených tabulek
Přírůstková aktualizace Načtení nejnovějších nebo změněných dat oproti úplnému opětovnému načtení Použití přírůstkové aktualizace s toky dat

Následující články obsahují další informace o tocích dat a Power BI: