Sdílet prostřednictvím

Xamarin.Forms Kurz entry

Než se pustíte do tohoto kurzu, měli byste úspěšně dokončit tyto položky:

V tomto kurzu se naučíte:

  • Vytvořte v XAML.Xamarin.FormsEntry
  • Reakce na změny textu v objektu Entry
  • Přizpůsobení chování Entry

V sadě Visual Studio 2019 nebo Visual Studio pro Mac vytvoříte jednoduchou aplikaci, která předvádí, jak přizpůsobit chování objektu Entry. Na následujících snímcích obrazovky je zachycena finální aplikace:

Snímek obrazovky s objektem Entry a textem maskovaným znaky hesla v iOSu a Androidu

K zobrazení změn uživatelského rozhraní bez opětovného sestavení aplikace použijete také Opětovné načítání za provozu Xamarin.Forms XAML.