Sdílet prostřednictvím

Xamarin.Forms Kurz webové služby

Než se pustíte do tohoto kurzu, měli byste úspěšně dokončit tyto položky:

V tomto kurzu se naučíte:

  • Pomocí Správce balíčků NuGet můžete do projektu přidat Newtonsoft.JsonXamarin.Forms.
  • Vytvoření tříd webové služby
  • Využití tříd webové služby

V sadě Visual Studio 2019 nebo Visual Studio pro Mac vytvoříte jednoduchou aplikaci, která bude ukazovat, jak načíst data úložiště .NET z webového rozhraní API GitHubu. Načtená data se zobrazí v objektu CollectionView. Na následujících snímcích obrazovky je zachycena finální aplikace:

Snímek obrazovky s úložišti .NET GitHubu v iOS a Androidu