Sdílet prostřednictvím


Coreinfo v3.6

Od Mark Russinovich

Publikováno: 29. září 2022

DownloadStáhnout Coreinfo(531 kB)

Úvod

Coreinfo je nástroj příkazového řádku, který ukazuje mapování mezi logickými procesory a fyzickým procesorem, uzlem NUMA a soketem, na kterém se nacházejí, a také mezipamětí přiřazenými každému logickému procesoru. Používá funkci GetLogicalProcessorInformation systému Windows k získání těchto informací a vytiskne ji na obrazovku, která představuje mapování na logický procesor s hvězdičkou, například *. Základní informace jsou užitečné pro získání přehledu o procesoru a topologii mezipaměti vašeho systému.

Instalace

Extrahujte archiv do adresáře a spusťte Coreinfo zadáním z daného adresáře Coreinfo v konzole v 32bitové verzi Windows nebo Coreinfo64 64bitové verze.

Použití CoreInfo

Pro každý prostředek, který zobrazuje mapu procesorů viditelných operačním systémem, které odpovídají zadaným prostředkům, se znakem *, který představuje příslušné procesory. Například ve 4jádrovým systému je řádek ve výstupu mezipaměti s mapou sdílenou jádry 3 a 4.

Použití: coreinfo [-c][-f][-g][-l][-n][-s][-m][-v]

Parametr Popis
-C Výpis informací o jádrech
-F Výpis základních informací o funkcích
-G Výpis informací o skupinách
-L Výpis informací o mezipamětí
-N Výpis informací o uzlech NUMA
-S Výpis informací o soketech
-M Výpis nákladů na přístup NUMA
-V Výpis pouze funkcí souvisejících s virtualizací, včetně podpory překladu adres druhé úrovně.
(vyžaduje práva správce v systémech Intel).

Ve výchozím nastavení jsou vybrané všechny možnosti kromě -v.

Výstup coreinfo:

Coreinfo v3.03 - Dump information on system CPU and memory topology
Copyright (C) 2008-2011 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Intel(R) Xeon(R) CPU      W3520 @ 2.67GHz
Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5, GenuineIntel
EM64T      *    Supports 64-bit mode
VMX       -    Supports Intel hardware-assisted virtualization
SVM       -    Supports AMD hardware-assisted virtualization
HYPERVISOR   *    Hypervisor is present
HTT       *    Supports hyper-threading

SMX       -    Supports Intel trusted execution
SKINIT     -    Supports AMD SKINIT
EIST      *    Supports Enhanced Intel Speedstep

NX       *    Supports no-execute page protection
PAGE1GB     -    Supports 1GB large pages
PAE       *    Supports > 32-bit physical addresses
PAT       *    Supports Page Attribute Table
PSE       *    Supports 4-MB pages
PSE36      *    Supports > 32-bit address 4-MB pages
PGE       *    Supports global bit in page tables
SS       *    Supports bus snooping for cache operations
VME       *    Supports Virtual-8086 mode

FPU       *    Implements i387 FP instructions
MMX       *    Supports MMX instruction set
MMXEXT     -    Implements AMD MMX extensions
3DNOW      -    Supports 3DNow! instructions
3DNOWEXT    -    Supports 3DNow! extension instructions
SSE       *    Supports Streaming SIMD Extensions
SSE2      *    Supports Streaming SIMD Extensions 2
SSE3      *    Supports Streaming SIMD Extensions 3
SSSE3      *    Supports Supplemental SIMD Extensions 3
SSE4.1     *    Supports Streaming SIMD Extensions 4.1
SSE4.2     *    Supports Streaming SIMD Extensions 4.2

AES       -    Supports AES extensions
AVX       -    Supports AVX instruction extensions
FMA       -    Supports FMA extensions using YMM state
MSR       *    Implements RDMSR/WRMSR instructions
MTTR      *    Supports Mmeory Type Range Registers
XSAVE      -    Supports XSAVE/XRSTOR instructions
OSXSAVE     -    Supports XSETBV/XGETBV instructions

CMOV      *    Supports CMOVcc instruction
CLFSH      *    Supports CLFLUSH instruction
CX8       *    Supports compare and exchange 8-byte instructions
CX16      *    Supports CMPXCHG16B instruction
DCA       -    Supports prefetch from memory-mapped device
F16C      -    Supports half-precision instruction
FXSR      *    Supports FXSAVE/FXSTOR instructions
FFXSR      -    Supports optimized FXSAVE/FSRSTOR instruction
MONITOR     -    Supports MONITOR and MWAIT instructions
MOVBE      -    Supports MOVBE instruction
PCLULDQ     -    Supports PCLMULDQ instruction
POPCNT     *    Supports POPCNT instruction
SEP       *    Supports fast system call instructions

DE       *    Supports I/O breakpoints including CR4.DE
DTES64     -    Can write history of 64-bit branch addresses
DS       -    Implements memory-resident debug buffer
DS-CPL     -    Supports Debug Store feature with CPL
PCID      -    Supports PCIDs and settable CR4.PCIDE
PDCM      -    Supports Performance Capabilities MSR
RDTSCP     *    Supports RDTSCP instruction
TSC       *    Supports RDTSC instruction
TSC-DEADLINE  -    Local APIC supports one-shot deadline timer
xTPR      *    Supports disabling task priority messages

ACPI      *    Implements MSR for power management
TM       *    Implements thermal monitor circuitry
TM2       *    Implements Thermal Monitor 2 control
APIC      *    Implements software-accessible local APIC
x2APIC     -    Supports x2APIC

CNXT-ID     -    L1 data cache mode adaptive or BIOS

MCE       *    Supports Machine Check, INT18 and CR4.MCE
MCA       *    Implements Machine Check Architecture
PBE       *    Supports use of FERR#/PBE# pin

PSN       -    Implements 96-bit processor serial number

Logical to Physical Processor Map:
*--- Physical Processor 0
-*-- Physical Processor 1
--*- Physical Processor 2
---* Physical Processor 3

Logical Processor to Socket Map:
**** Socket 0

Logical Processor to NUMA Node Map:
**** NUMA Node 0

Logical Processor to Cache Map:
*--- Data Cache     0, Level 1,  32 KB, Assoc  8, LineSize 64
*--- Instruction Cache  0, Level 1,  32 KB, Assoc  4, LineSize 64
*--- Unified Cache    0, Level 2, 256 KB, Assoc  8, LineSize 64
-*-- Data Cache     1, Level 1,  32 KB, Assoc  8, LineSize 64
-*-- Instruction Cache  1, Level 1,  32 KB, Assoc  4, LineSize 64
-*-- Unified Cache    1, Level 2, 256 KB, Assoc  8, LineSize 64
--*- Data Cache     2, Level 1,  32 KB, Assoc  8, LineSize 64
--*- Instruction Cache  2, Level 1,  32 KB, Assoc  4, LineSize 64
--*- Unified Cache    2, Level 2, 256 KB, Assoc  8, LineSize 64
---* Data Cache     3, Level 1,  32 KB, Assoc  8, LineSize 64
---* Instruction Cache  3, Level 1,  32 KB, Assoc  4, LineSize 64
---* Unified Cache    3, Level 2, 256 KB, Assoc  8, LineSize 64
**** Unified Cache    4, Level 3,  8 MB, Assoc 16, LineSize 64

Logical Processor to Group Map:
**** Group 0

DownloadStáhnout Coreinfo(531 kB)