ZoomIt v7.2

Autor: Mark Russinovich

Publikováno: 9. listopadu 2023

DownloadStáhnout ZoomIt(1,2 MB)Spustit nyní z Sysinternals Live.

Vytvořeno pomocí ZoomIt

Úvod

ZoomIt je nástroj pro přiblížení obrazovky, poznámky a záznam pro technické prezentace a ukázky. Snímky obrazovek do schránky nebo souboru můžete použít také k odsudku ZoomIt. Funkce ZoomIt se v zásobníku nerušila a aktivuje se pomocí přizpůsobitelných klávesových zkratek, které se přiblíží oblasti obrazovky, posouvají se při přiblížení a kreslete na zvětšený obrázek. Napsal(a) jsem ZoomIt tak, aby vyhovoval mým konkrétním potřebám a používal ho ve všech mých prezentacích.

ZoomIt funguje ve všech verzích Windows a pro kreslení ZoomIt na tabletech můžete použít dotykové ovládání a pero.

Použití funkce ZoomIt

Při prvním spuštění zoomIt zobrazí konfigurační dialogové okno, které popisuje chování ZoomIt, pojďme zadat alternativní klávesové zkratky pro přiblížení a pro vstup do režimu kreslení bez přiblížení a přizpůsobit barvu a velikost pera výkresu. Používám možnost kreslení bez lupy k anotaci obrazovky v nativním rozlišení, například. ZoomIt také obsahuje funkci časovače přerušení, která zůstane aktivní i v případě, že jste mimo okno časovače a umožňuje vrátit se do okna časovače kliknutím na ikonu zásobníku ZoomIt.

Zástupci

ZoomIt nabízí řadu klávesových zkratek, které můžou výrazně rozšířit jeho využití.

Function Zástupce
Režim lupy Ctrl+1
Přiblížit Posunutí myši nahoru nebo nahoru
Oddálit Posunutí myší dolů nebo dolů
Spustit kreslení (v režimu lupy) Kliknutí levým tlačítkem myši
Zastavit kreslení (v režimu lupy) Klepněte pravým tlačítkem myši
Spustit kreslení (v režimu lupy není) Ctrl+2
Zvětšení nebo zmenšení velikosti čáry a kurzoru (režim kreslení) Ctrl + Myš posunout nahoru/dolů nebo šipkové klávesy
Na střed kurzoru (režim kreslení) Mezerník
Tabule (režim kreslení) S
Tabule (režim kreslení) K
Psaní textu (zarovnané doleva) T
Psaní textu (zarovnané doprava) Shift+T
Zvětšit nebo zmenšit velikost písma (režim psaní) Ctrl + Myš posunout nahoru/dolů nebo šipkové klávesy
Červené pero R
Červené zvýraznění pera Shift + R
Zelené pero G
Zelené pero zvýraznění Shift+G
Modré pero T
Modré zvýraznění pera Shift+B
Žluté pero Y
Žluté pero zvýraznění SHIFT+Y
Oranžové pero O
Oranžové zvýraznění pera Shift+O
Růžové pero P
Růžové zvýraznění pera Shift+P
Rozostření pera X
Kreslení rovné čáry Podržte shift
Vykreslení obdélníku Podržte ctrl
Kreslení elipsy Podržte klávesu Tab
Kreslení šipky Podržte Ctrl+Shift
Vymazat poslední výkres Ctrl+Z
Vymazat všechny výkresy E
Kopírovat snímek obrazovky do schránky Ctrl + C
Oříznutí snímku obrazovky do schránky Ctrl+Shift+C
Uložit snímek obrazovky jako PNG Ctrl + S
Uložení oříznutého snímku obrazovky do souboru Ctrl+Shift+S
Zkopírování oblasti obrazovky do schránky Ctrl+6
Uložení oblasti obrazovky do souboru Ctrl+Shift+6
Start/Stop Full Screen Recording Saved as MP4 (Aktualizace Windows 10 z května 2019 and higher) Ctrl +5
Oříznout záznam obrazovky uložený jako MP4 (Aktualizace Windows 10 z května 2019 a vyšší) Ctrl+Shift+5
Záznam obrazovky pouze okno, ve které je kurzor myši umístěn nad uloženým jako MP4 (Aktualizace Windows 10 z května 2019 a vyšší) Ctrl+Alt+5
Zobrazit časovač odpočítávání Ctrl+3
Zvýšit nebo zkrátit čas Ctrl + Myš posunout nahoru/dolů nebo šipkové klávesy
Minimalizovat časovač (bez pozastavení) Alt+Tab
Zobrazit časovač při minimalizaci Klikněte levým tlačítkem na ikonu ZoomIt.
Živý režim lupy Ctrl+4
Exit Esc nebo kliknutí pravým tlačítkem myši

DownloadStáhnout ZoomIt(1,2 MB)Spustit nyní z Sysinternals Live.