Co pro vás může Power BI udělat

Začátečník
Business User
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Jako uživatel můžete používat služba Power BI ke kontrole a interakci s obsahem, který s vámi někdo sdílí. Tento modul obsahuje základní informace, které potřebujete k efektivní práci se službou Power BI.

Cíle výuky

V tomto modulu se naučíte následující:

  • Seznamte se se základními pojmy a terminologií služba Power BI.
  • Vyhledat obsah na řídicích panelech, v sestavách a aplikacích
  • Zobrazit a exportovat data z řídicích panelů a sestav
  • Zobrazit filtry používané v sestavě
  • Vysvětlit vztah mezi řídicími panely a sestavami, vizualizacemi a dlaždicemi
  • Zobrazit nabídky akcí pro dlaždice a podrobnosti pro vizualizace sestav
  • Sbalte a rozbalte navigační podokno a podokna filtrů a záložek.
  • Přihlásit se k odběru řídicího panelu a sestavy
  • Nastavit upozornění na data
  • Spolupracovat pomocí komentování řídicího panelu

Požadavky

Přístup ke službě Power BI