Vylepšení návrhů sestav Power BI pro uživatelské rozhraní

Středně pokročilý
Podnikový uživatel
Obchodní analytik
Datový analytik
Microsoft Power Platform
Power BI

Návrh uživatelského rozhraní je o tom, jak se sestavy využívají, včetně jejich vzhledu a chování, a jedná se o konečnou fázi vývoje sestavy. Už jste se rozhodli pro výběr dat a vizuálů, takže teď můžete použít formát a styl a vytvořit vizuálně atraktivní a široce používanou sestavu.

Cíle výuky

V tomto modulu získáte poznatky v těchto oblastech:

  • Používejte pomůcky pro návrh sestavy.
  • Navrhněte vizuálně atraktivní sestavy.
  • Přeformátování sestav pro mobilní použití
  • Navrhujte sestavy pro usnadnění přístupu.
  • Publikujte a spravujte sestavy.

Požadavky

Zkušenosti s vytvářením sestav a porozumění cílové skupině a účelu analytické sestavy