Ochrana osobních údajů v systému Windows

Připravte se na obecné nařízení o ochraně dat (GDPR) zobrazením a konfigurací diagnostických dat Windows ve vaší organizaci.

Vysvětlení diagnostických dat Windows ve Windows 10 a Windows 11

Získejte další informace o diagnostických datech Windows shromažďovaných na základě různých nastavení nejnovější verze Windows 10 a Windows 11.

Povinná diagnostická data pro Windows 11

Přečtěte si další informace o základních shromažďovaných událostech a polích diagnostických dat.

Povinná diagnostická data pro Windows 10

Podívejte se na změny ve Windows, které se snaží sjednotit nový systém shromažďování dat.

Nepovinná diagnostická data

Podívejte se na příklady typů nepovinných diagnostických dat shromažďovaných z Windows.