Sammenlign svar på tilbudsanmodning (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Svar på tilbudsanmodninger. Vælg et svar til en tilbudsanmodning på listesiden Svar på tilbudsanmodninger. Klik på Sammenlign svar på fanen Generelt i handlingsruden.

Du kan bruge denne form til at få vist og sammenligne linjerne i svar fra leverandører på en anmodning om en tilbudsanmodning.

Bemærk

Dette emne blev ikke opdateret for eProcurement i Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Yderligere oplysninger finder du i Sammenligne tilbud og indgå en aftale.

Opgaver, som denne form bruges til

Sammenligne tilbud og indgå en aftale

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Hh208756.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFaner

Fane

Beskrivelse

Svar

Acceptere, afvise eller returnere svar på en Tilbudsanmodning. Du kan også få vist detaljer om et valgt svar på tilbudsanmodning.

Generelt

Få vist oplysninger om den relaterede tilbudsanmodning og en evt. samhandelsaftale til svaret på tilbudsanmodningen.

Hh208756.collapse_all(da-dk,AX.60).gifKnapper

Knap

Beskrivelse

Kopier data til svar

Åbn en ny Svar på tilbudsanmodning (form), der indeholder oplysningerne fra svaret på den valgte tilbudsanmodning. Knappen er kun aktiveret, hvis den valgte tilbudsanmodning har statussen Modtaget.

Totaler

Åbn Samlet tilbudsanmodning (form), hvor du kan få vist totalen for linjer i den valgte tilbudsanmodning, f.eks. det samlede antal produkter i tilbudsanmodningen.

Administrer tillæg

Åbn Gebyrer-transaktioner (form), hvor du kan tilføje eller redigere tillæg, f.eks. fragt, i en tilbudsanmodning.

Journaler til tilbudsanmodning

Åbn formen Tilbudsanmodningskladde (form), hvor du kan få vist posteringerne for den tilknyttede tilbudsanmodning.

Sammenlign svar

Åbn Sammenlign svar på tilbudsanmodning (form), hvor du kan vælge en anden tilbudsanmodning, der skal sammenlignes svar for.

Tilbudsanmodning

Åbn Oplysninger om tilbudsanmodning (form), hvor du kan få vist tilbudsanmodningen for det valgte svar.

Indkøbsordre

Åbn Indkøbsordre (formular), hvor du kan få vist en eventuel indkøbsordre for en linje i tilbudsanmodningen.

Opret prisaftalekladde

Åbn Pris-/rabatkladder (form), hvor du kan få vist en priskladde fra en tilbudsanmodning.

Købspris

Åbn den Pris (Indkøb) form, hvor du kan få vist en prisaftale for en vare i svaret på tilbudsanmodningen.

Linjerabat

Åbn den Linjerabat form, hvor du kan få vist rabatter for en linje i den valgte Tilbudsanmodning.

Samkøbsrabat

Åbn den Samkøbsrabat (Indkøb) form, hvor du kan få vist samkøbsrabatter for linjer i den valgte Tilbudsanmodning.

Slutrabat

Åbn den Slutrabat (Indkøb) form, hvor du kan få vist de samlede rabatter for en linje i den valgte tilbudsanmodning.

Dimensionsvisning

Åbn formen Dimensionsvisning, hvor du kan vælge de dimensioner, der skal vises i formen.

Hh208756.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Beskrivelse

Tilbudsanmodning

Tilbudsanmodningens id.

Indkøbskategori

Navnet på indkøbskategorien for en kategorilinje.

Antal

Det antal, en leverandør har tilbudt. Antallet er muligvis ikke det samme som antallet i tilbudsanmodningen.

Saldo

Den angivne pris fra en leverandør.

Nettobeløb

Den pris, en leverandør har angivet, efter fradrag af evt. rabatter.

Afvigelse

Antallet af dage mellem leveringsdatoen i en tilbudsanmodning og den ønskede leveringsdato i Tilbudsanmodningen.

Leveringstid

Tiden fra ordredatoen til leveringsdatoen.

Variant

De fysiske karakteristika ved varen.

Batchnummer

Varens batchnummer. Batchnummeret tildeles automatisk.

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).