Τι είναι το Microsoft Dataverse;

Το Dataverse σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε και να διαχειρίζεστε με ασφάλεια δεδομένα που χρησιμοποιούνται από επιχειρηματικές εφαρμογές. Δεδομένα εντός του Dataverse αποθηκεύονται μέσα σε ένα σύνολο πινάκων. Ένας πίνακας είναι ένα σύνολο γραμμών (παλαιότερα αναφέρεται ως καρτέλες) και στήλες (παλαιότερα αναφέρεται ως πεδία/χαρακτηριστικά). Κάθε στήλη στον πίνακα έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση ενός συγκεκριμένου τύπου δεδομένων, για παράδειγμα, όνομα, ηλικία, μισθός και ούτω καθεξής. Το Dataverse περιλαμβάνει ένα βασικό σύνολο τυπικών πινάκων που καλύπτουν τυπικά σενάρια, αλλά μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους πίνακες συγκεκριμένα για την εταιρεία σας και να τους συμπληρώσετε με δεδομένα χρησιμοποιώντας το Power Query. Οι κατασκευαστές εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Power Apps για να δημιουργήσουν εμπλουτισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα.

Διάγραμμα με επισκόπηση του Microsoft Power Platform.

Για πληροφορίες σχετικά με την αγορά ενός προγράμματος για να χρησιμοποιήσετε το Dataverse για εφαρμογές, ανατρέξτε στο θέμα Πληροφορίες για τις τιμές.

Γιατί να χρησιμοποιήσω το Dataverse;

Οι τυπικοί και οι προσαρμοσμένοι πίνακες εντός του Dataverse παρέχουν μια επιλογή ασφαλούς και βάσει cloud αποθήκευσης για τα δεδομένα σας. Οι πίνακες σάς δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έναν ορισμό βάσει επιχείρησης των δεδομένων του οργανισμού σας για χρήση σε εφαρμογές. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το αν οι πίνακες είναι η καλύτερη επιλογή σας, λάβετε υπόψη σας τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Εύκολη διαχείριση – Τόσο τα μετα-δεδομένα όσο και τα δεδομένα αποθηκεύονται στο cloud. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε σχετικά με τις λεπτομέρειες του τρόπου αποθήκευσής τους.
 • Εύκολη ασφάλεια – Τα δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να τα δουν μόνο αν τους επιτρέψετε την πρόσβαση. Η ασφάλεια με βάση ρόλους σάς επιτρέπει να ελέγχετε την πρόσβαση σε πίνακες για διαφορετικούς χρήστες στον οργανισμό σας.
 • Πρόσβαση στα δεδομένα Dynamics 365 – Τα δεδομένα από τις εφαρμογές Dynamics 365 αποθηκεύονται επίσης στο Dataverse, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να δημιουργήσετε γρήγορα εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα δεδομένα του Dynamics 365 και να επεκτείνετε τις εφαρμογές σας χρησιμοποιώντας Power Apps.
 • Εμπλουτισμένα μετα-δεδομένα – Οι τύποι και οι σχέσεις δεδομένων χρησιμοποιούνται απευθείας μέσα από το Power Apps.
 • Λογική και επικύρωση – Καθορίστε τις στήλες υπολογισμού, τους επιχειρηματικούς κανόνες, τις ροές εργασίας και τις ροές επιχειρηματικής διαδικασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας δεδομένων και την καθοδήγηση των επιχειρηματικών διαδικασιών.
 • Εργαλεία παραγωγικότητας – Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι μέσα από τα πρόσθετα για το Microsoft Excel για την αύξηση της παραγωγικότητας και για να διασφαλίσετε την προσβασιμότητα δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες: Γιατί να επιλέξετε το Dataverse;

Ενημερωμένες εκδόσεις ορολογίας

Απόκριση στα σχόλια των πελατών και τα δεδομένα από την έρευνα χρηστών, η αποτελεσματική 2020 Νοεμβρίου ενημερώνουμε ορισμένα ορολογία στο Dataverse είναι πιο διαισθητικό και καθιστά τη χρήση του πιο παραγωγική. Οι ενημερώσεις ορολογίας παρατίθενται παρακάτω και βρισκόμαστε στη διαδικασία για την κύλιση τους Microsoft Power Platform.

Όροι παλαιού τύπου Τρέχοντες όροι
Οντότητα, οντότητες Πίνακας, πίνακες
Πεδίο, πεδία
Χαρακτηριστικό, χαρακτηριστικά
Στήλη, στήλες
Καρτέλα, καρτέλες Γραμμή, γραμμές
Σύνολο επιλογών, πολλαπλή επιλογή συνόλων επιλογών
Λίστα επιλογών, λίστες επιλογής
Επιλογή, επιλογές
Δύο επιλογές Ναι/Όχι

Σημείωση

Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις ορολογίας δεν ισχύουν για οποιαδήποτε API ή μηνύματα στις υπηρεσίες Web του Dataverse. Για παράδειγμα, τα ονόματα των μηνυμάτων CreateEntityRequest και CreateAttributeRequest δεν θα αλλάξουν.

Dynamics 365 και Dataverse

Οι εφαρμογές Dynamics 365—όπως η Dynamics 365 Sales, η Dynamics 365 Customer Service ή Dynamics 365 Talent—επίσης χρησιμοποιούν το Dataverse για την αποθήκευση και την ασφάλεια των δεδομένων που χρησιμοποιούν. Αυτό σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε εφαρμογές χρησιμοποιώντας το Power Apps και το Dataverse απευθείας από τα βασικά επιχειρηματικά σας δεδομένα, που χρησιμοποιούνται ήδη στο Dynamics 365, χωρίς να απαιτείται η ενοποίηση.

 • Δημιουργία εφαρμογών με βάση τα δεδομένα του Dynamics 365 – Build Apps γρήγορα ενάντια στα επιχειρηματικά σας δεδομένα εντός Power Apps ή με τη χρήση της επεκτάσιμης πλατφόρμας που επιτρέπουν στους επαγγελματίες προγραμματιστές να αλληλεπιδρούν μέσω προγραμματισμού με δεδομένα και μετα-δεδομένα, να εφαρμόσουν επιχειρηματική λογική, να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες συνδέσεις και να ενσωματωθούν με εξωτερικά δεδομένα.

 • Διαχείριση επαναχρησιμοποιούμενης επιχειρηματικής λογικής και κανόνων – Οι επιχειρηματικοί κανόνες και η λογική που έχουν ήδη καθοριστεί στους πίνακες Dataverse εφαρμόζονται στο Power Apps για να διασφαλίσετε τη συνέπεια των δεδομένων, ανεξάρτητα από το πώς οι χρήστες σας έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ή μέσω ποιας εφαρμογής.

 • Οι δεξιότητες με δυνατότητα επανάληψης χρήσης σε όλο το Dynamics 365 και Power Apps – Οι χρήστες με ειδίκευση στο Power Apps ή Dynamics 365 μπορούν πλέον να εκμεταλλευτούν αυτές τις δεξιότητες σε όλη την πλατφόρμα Dataverse. Η δημιουργία πινάκων, φορμών και γραφημάτων είναι πλέον συνηθισμένες εργασίες που εκτελείτε στις εφαρμογές σας.

  Σημείωση

  Οι εφαρμογές οικονομικών και λειτουργιών απαιτούν επί του παρόντος τη ρύθμιση παραμέτρων του ολοκληρωτή δεδομένων ώστε τα επιχειρηματικά δεδομένα σας από εφαρμογές οικονομικών και λειτουργιών που είναι διαθέσιμες στο Dataverse.

Ενοποίηση δεδομένων στο Dataverse

Η δημιουργία μιας εφαρμογής συνήθως περιλαμβάνει δεδομένα από περισσότερες της μίας προέλευσης. Ενώ ορισμένες φορές αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο εφαρμογής, υπάρχουν περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η ενσωμάτωση αυτών των δεδομένων σε έναν κοινό χώρο αποθήκευσης για εύκολη εμπειρία δημιουργίας εφαρμογής και ένα σύνολο λογικής για τη διατήρηση και τη λειτουργία σε σχέση με τα δεδομένα. Το Dataverse σάς δίνει τη δυνατότητα ενοποίησης δεδομένων από πολλές πηγές σε έναν μεμονωμένο χώρο αποθήκευσης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Power Apps, στο Power Automate, το Power BI και το Power Virtual Agents μαζί με τα δεδομένα που είναι ήδη διαθέσιμα από τις εφαρμογές του Dynamics 365.

 • Προγραμματισμένη ενοποίηση με άλλα συστήματα – Τα δεδομένα που διατηρούνται σε μια άλλη εφαρμογή μπορούν να συγχρονίζονται τακτικά με το Dataverse για να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τα δεδομένα άλλων εφαρμογών στο Power Apps.
 • Μετασχηματισμός και εισαγωγή δεδομένων με χρήση του Power Query– Ο μετασχηματισμός δεδομένων κατά την εισαγωγή στο Dataverse μπορεί να γίνει μέσω του Power Query— ένα κοινό εργαλείο που χρησιμοποιείται στο Excel και το Power BI— από πολλές online προελεύσεις δεδομένων.
 • Ταυτόχρονη εισαγωγή δεδομένων – Η απλή εισαγωγή και εξαγωγή των αρχείων του Excel και CSV μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταυτόχρονη ή σπάνια εισαγωγή δεδομένων στο Dataverse.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενσωμάτωση δεδομένων στο Dataverse, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη δεδομένων στο Dataverse χρησιμοποιώντας το Power Query.

Αλληλεπίδραση με πίνακες

Κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τυπικούς πίνακες, προσαρμοσμένους πίνακες ή και τα δύο. Το Dataverse παρέχει τυπικούς πίνακες από προεπιλογή. Αυτές είναι σχεδιασμένες, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιείτε, για να καταγράψετε τις πιο συνηθισμένες έννοιες και τα σενάρια σε έναν οργανισμό.

Για μια πλήρη λίστα των πινάκων, δείτε Αναφορά πίνακα.

Μπορείτε να επεκτείνετε τη λειτουργικότητα τυπικών πινάκων, δημιουργώντας έναν ή περισσότερους προσαρμοσμένους πίνακες για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες που είναι μοναδικές για την εταιρεία σας. Περισσότερες πληροφορίες: Τρόπος δημιουργίας προσαρμοσμένου πίνακα δραστηριότητας

Λογική και επικύρωση

Οι πίνακες στο Dataverse μπορούν να εκμεταλλευτούν την εμπλουτισμένη λογική από την πλευρά του διακομιστή και την επικύρωση για τη διασφάλιση ποιότητας δεδομένων και να μειώνουν τον κώδικα που επαναλαμβάνεται σε κάθε εφαρμογή που δημιουργεί και χρησιμοποιεί δεδομένα μέσα σε έναν πίνακα.

 • Επιχειρηματικοί κανόνες επικυρώνουν δεδομένα σε πολλές στήλες και πίνακες και παρέχουν προειδοποίηση και μηνύματα σφαλμάτων, ανεξάρτητα από την εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία των δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία επιχειρησιακού κανόνα

 • Οι Ροές επιχειρηματικής διαδικασίας κατευθύνουν τους χρήστες για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να εισαγάγουν δεδομένα με συνέπεια και να ακολουθήσουν τα ίδια βήματα κάθε φορά. Οι ροές επιχειρηματικής διαδικασίας αυτήν τη στιγμή υποστηρίζονται μόνο για εφαρμογές βάσει μοντέλου. Περισσότερες πληροφορίες: Επισκόπηση ροών επιχειρηματικής διαδικασίας

 • Οι Ροές εργασίες αυτοματοποιούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες χωρίς αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Περισσότερες πληροφορίες: Επισκόπηση ροών εργασίας

 • Η Επιχειρηματική λογική με κώδικα υποστηρίζει σύνθετα σενάρια προγραμματιστών για να επεκτείνετε την εφαρμογή απευθείας μέσω κώδικα. Περισσότερες πληροφορίες: Εφαρμογή επιχειρηματική λογική με κώδικα

Ασφάλεια

Το Dataverse παρέχει ένα πλούσιο μοντέλο ασφαλείας που προστατεύει την ακεραιότητα των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, ενώ υποστηρίζει την αποτελεσματική πρόσβαση σε δεδομένα και τη συνεργασία. Μπορείτε να συνδυάσετε επιχειρηματικές μονάδαες, ασφάλεια βάσει ρόλων, ασφάλεια βάσει γραμμών και ασφάλεια βάσει στήλης για να προσδιορίσετε τη συνολική πρόσβαση των χρηστών σε πληροφορίες που ανήκουν στο περιβάλλον Power Platform. Περισσότερες πληροφορίες: ασφάλεια στο Dataverse στον Οδηγό διαχείρισης Power Platform

Δυνατότητες προγραμματιστή

Εκτός από τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στην πύλη Power Apps, το Dataverse περιλαμβάνει επίσης δυνατότητες για προγραμματιστές για την πρόσβαση μέσω προγραμματισμού σε μετα-δεδομένα και δεδομένα για τη δημιουργία πινάκων και επιχειρηματικής λογικής, καθώς για αλληλεπίδραση με δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες: Επισκόπηση προγραμματιστή του Dataverse

Επόμενα βήματα

Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Dataverse:

Επισήμανση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

Με το κοινό μοντέλο δεδομένων Microsoft Power Apps, η Microsoft συλλέγει και αποθηκεύει προσαρμοσμένο πίνακα και ονόματα στηλών στα διαγνωστικά συστήματα. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε το κοινό μοντέλο δεδομένων για τους πελάτες μας. Τα ονόματα πινάκων και στηλών που δημιουργούν οι δημιουργοί θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τα σενάρια που είναι κοινά σε ολόκληρη την Κοινότητα Microsoft Power Apps και να διαπιστώσουμε κενά στο κάλυψη τυπικών πινάκων της υπηρεσίας, όπως σχήματα που σχετίζονται με τους οργανισμούς. Τα δεδομένα στους πίνακες της βάσης δεδομένων που σχετίζονται με αυτές τους πίνακες δεν μπορούν να προσπελαστούν ή να χρησιμοποιηθούν από τη Microsoft ή να αναπαραχθούν έξω από την περιοχή στην οποία παρέχεται η βάση δεδομένων. Ωστόσο, σημειώστε ότι ο προσαρμοσμένος πίνακας και τα ονόματα στηλών ενδέχεται να αναπαραχθούν σε περιοχές και διαγράφονται σύμφωνα με τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων μας. Η Microsoft έχει δεσμευτεί για τα προσωπικά δεδομένα που περιγράφονται περαιτέρω στο Κέντρο αξιοπιστίας.

Σημείωση

Μπορείτε να μας πείτε ποια γλώσσα προτιμάτε για την τεκμηρίωση; Πάρτε μέρος σε μια σύντομη έρευνα. (σημειώνεται ότι αυτή η έρευνα είναι στα Αγγλικά)

Η έρευνα θα διαρκέσει περίπου επτά λεπτά. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).