Δημιουργία εφαρμογών στο Microsoft Teams χρησιμοποιώντας το Power Apps

Με έναν σημαντικό αριθμό εταιρικών υπαλλήλων να εργάζονται εξ αποστάσεως και εκατομμύρια εξ αυτών να συναντιούνται και να συνεργάζονται μέσω του Microsoft Teams, υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για τη δημιουργία εφαρμογών με χαμηλό κώδικα και χωρίς κώδικα που μπορούν να κάνουν την απομακρυσμένη εργασία ευκολότερη και πιο παραγωγική.

Το Microsoft Dataverse for Teams (παλιότερη ονομασία Project Oakdale) είναι μια ενσωματωμένη πλατφόρμα δεδομένων χαμηλού κώδικα για το Teams που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες εφαρμογές, bot και ροές στο Teams χρησιμοποιώντας τα Power Apps και Power Automate. Το Dataverse for Teams που είναι ενσωματωμένο στο Microsoft Dataverse (παλιότερη ονομασία Common Data Service) παρέχει σχεσιακό χώρο αποθήκευσης δεδομένων, εμπλουτισμένους τύπους δεδομένων, διακυβέρνηση επιχειρηματικού επιπέδου και ανάπτυξη λύσεων με ένα κλικ στον χώρο αποθήκευσης εφαρμογών του Teams.

Η νέα εφαρμογή Power Apps στο Teams παρέχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τους υπεύθυνους εφαρμογών για τη δημιουργία και την επεξεργασία εφαρμογών και ροών εργασιών εντός του Teams και τη δημοσίευση και την κοινοποίηση των στοιχείων αυτών σε οποιονδήποτε από την ομάδα για χρήση, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε εναλλαγή μεταξύ πολλών εφαρμογών και υπηρεσιών. Με το Power Apps Studio embedded στην εφαρμογή Power Apps στο Teams και τη νέα ενσωματωμένη πλατφόρμα δεδομένων που παρέχει έναν εύκολο στη χρήση, επεξεργάσιμο πίνακα δεδομένων, μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα εφαρμογές με βάση προσαρμοσμένους πίνακες δεδομένων που αφορούν συγκεκριμένες ομάδες και συγκεκριμένα σενάρια.

Η εμπειρία της δημιουργίας εφαρμογών στο Teams.

Για να βοηθήσετε τους οργανισμούς να πραγματοποιήσουν μια πιο γρήγορη τιμή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρότυπα, τα οποία είναι εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί για χρήση για συνηθισμένα μοτίβα εφαρμογών, τα οποία μπορούν εύκολα να ανακαλυφθούν και να εγκατασταθούν από μέλη της ομάδας. Αν και αυτά τα πρότυπα μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τροποποίηση, τα μέλη της ομάδας μπορούν να τα προσαρμόσουν και να τα επεκτείνουν ώστε να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής τους.

Η πρόσβαση και η εξουσιοδότηση ευθυγραμμίζονται με το μοντέλο ασφαλείας του Microsoft Teams και περιλαμβάνουν ομάδες ασφαλείας που ενεργοποιούν την πρόσβαση για τους κατόχους, τα μέλη και τους επισκέπτες της ομάδας με την οποία σχετίζεται η εφαρμογή σας.

Απαιτήσεις παραχώρησης άδειας χρήσης

Η δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών εντός Microsoft Teams θα είναι διαθέσιμη ως μέρος επιλεγμένων συνδρομών Microsoft 365. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις Άδειες χρήσης και τους περιορισμούς στον Οδηγό διαχείρισης του Power Platform.

Γρήγορα αποτελέσματα με τη δημιουργία εφαρμογών στο Teams

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές που δημιουργήθηκαν με χρήση του Power Apps στο Teams:

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Power Apps από τον προεπιλεγμένο κατάλογο Teams ως προσωπική εφαρμογή και να δημιουργήσετε εφαρμογές που θα χρησιμοποιούνται από κοινού με ομάδες στο Teams. Περισσότερες πληροφορίες:  Εγκαταστήστε την προσωπική εφαρμογή Power Apps

Όταν δημιουργείτε μια εφαρμογή στο Teams με την εφαρμογή Power Apps για πρώτη φορά ή εγκαθιστάτε μια εφαρμογή με το Power Apps για τον κατάλογο εφαρμογών για πρώτη φορά, ένα νέο περιβάλλον Dataverse for Teams δημιουργείται για την επιλεγμένη ομάδα. Το περιβάλλον Dataverse for Teams χρησιμοποιείται για την αποθήκευση, τη διαχείριση και την κοινή χρήση δεδομένων, εφαρμογών, ροών και bot συνομιλίας που σχετίζονται με ομάδες. Κάθε ομάδα μπορεί να έχει ένα περιβάλλον Dataverse for Teams και όλα τα δεδομένα, οι εφαρμογές και οι ροές που δημιουργούνται με την εφαρμογή Power Apps εντός μιας ομάδας είναι διαθέσιμα από το περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες: Σχετικά με το περιβάλλον Dataverse for Teams

Όταν δημιουργείτε μια εφαρμογή στο Teams με την εφαρμογή Power Apps για πρώτη φορά ή εγκαθιστάτε μια εφαρμογή με το Power Apps για τον κατάλογο εφαρμογών για πρώτη φορά, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ποια ομάδα ευθύνεται για την προσαρμογή, συντήρηση και κοινή χρήση της εφαρμογής.

Μετά την επιλογή μιας ομάδας, θα δημιουργήσουμε ένα νέο περιβάλλον Dataverse for Teams, αν δεν υπάρχει ήδη. Αυτό θα παρέχει τον απαραίτητο χώρο εργασίας ώστε η ομάδα σας να συνεργαστεί σε όλα τα δεδομένα, τις εφαρμογές, τις ροές και τα bots σας. Περισσότερες πληροφορίες: Σχετικά με το περιβάλλον Dataverse for Teams

Γρήγορα αποτελέσματα με τη δημιουργία ροών και chatbot στο Teams

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε:

Επόμενα βήματα

Εγκατάσταση της προσωπικής εφαρμογής Power Apps
Δημιουργήστε την πρώτη εφαρμογή σας στο Teams

Σχετικά θέματα

Διαχείριση περιβάλλοντος Dataverse for Teams

Σημείωση

Μπορείτε να μας πείτε ποια γλώσσα προτιμάτε για την τεκμηρίωση; Πάρτε μέρος σε μια σύντομη έρευνα. (σημειώνεται ότι αυτή η έρευνα είναι στα Αγγλικά)

Η έρευνα θα διαρκέσει περίπου επτά λεπτά. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).