Keskustelupalstan viestien luominen portaalissa

Huomautus

Power Apps -portaaleja kutsutaan 12. lokakuuta 2022 alkaen nimellä Power Pages. Lisätietoja: Microsoft Power Pages on nyt yleisesti saatavilla (blogi)
Siirrämme ja yhdistämme Power Apps -portaalien dokumentaation pian Power Pagesin dokumentaatioon.

Keskustelupalstan viesti on käyttäjän lähettämä viesti, jota ympäröivät käyttäjän tiedot sekä lähetyspäivämäärä- ja aika. Käyttäjät voivat yleensä muokata tai poistaa omia viestejään. Viestien sisältyvät keskustelupalstan kommenttiketjuihin, jossa ne näkyvät peräkkäisinä ruutuina. Ensimmäinen viesti aloittaa säikeen; tästä voidaan käyttää nimitystä AV (alkuperäinen viesti). Säikeen seuraavien viestien tarkoitus on jatkaa keskustelua alkuperäisen viestin aiheesta tai vastata muihin vastauksiin. Keskustelun ajautuminen sivuraiteille on tavallista.

Keskustelupalstan viestien luominen

Keskustelupalstan viestieditori aukeaa automaattisesti, kun käyttäjä on kirjautunut portaaliin onnistuneesti ja siirtynyt keskustelupalstan säiesivulle, jos kehittäjä on toteutettanut kyseisen toiminnallisuuden keskustelupalstan säiesivun mallissa.

  1. Kirjaudu portaaliin.

  2. Siirry keskustelupalstan kommenttiketjuun.

  3. Kirjoita vastauksesi RTF-editorilla.

  4. Valitse Lähetä tämä vastaus.

    Keskustelupalstan viestin luominen.

Määritteen suhteet

Seuraavassa taulukossa selitetään useita CRM-portaaleissa käytettäviä keskustelupalstan viestin määritteitä. On tärkeää huomata, että sisältö- tai näyttökeskeisen määritteen hahmonnusta hallitaan käytetyn sivumallin avulla.

Nimi Kuvaus
Nimi Tietueen kuvaileva nimi. Tätä arvoa käytetään kirjoituksen otsikkona. Tämä kenttä on pakollinen.
Keskustelupalstan kommenttiketju Se keskustelupalstan kommenttiketju, johon viesti liittyy.
Tekijä Viestin lähettäneen käyttäjän liittyvä yhteyshenkilötietue.
Päivämäärä Päivämäärä ja kellonaika, jona viesti luotiin.
Sisältö Viestin leipäteksti.
Vastaus? Valittuna tämä osoittaa, että viesti on tunnistettu vastaukseksi säikeen kysymykseen.

Katso myös

Keskustelupalstojen asennus ja hallinta
Keskustelupalstan kommenttiketjujen hallinta
Keskustelupalstojen valvonta
Ilmoitusten tilaaminen