Ilmoitusten tilaaminen

Huomautus

Power Apps -portaaleja kutsutaan 12. lokakuuta 2022 alkaen nimellä Power Pages. Lisätietoja: Microsoft Power Pages on nyt yleisesti saatavilla (blogi)
Siirrämme ja yhdistämme Power Apps -portaalien dokumentaation pian Power Pagesin dokumentaatioon.

Keskustelupalstojen käyttäjät voivat tilata säikeitä ja saada ilmoituksia, kun uusia kirjotuksia lisätään palstalle pysyäkseen ajan tasalla tärkeistä keskusteluista. Ilmoitusten asetukset liitetään käyttäjän yhteyshenkilötietueeseen, tarjoavat lisätietoja käyttäjän tarkoituksesta.

Käyttäjien ilmoitusten tilaustoiminnot ovat käytettävissä ohjelmistokehittäjän toteuttamasta sivumallista riippuen, ja tässä ohjeessa esitetyt kuvat eivät välttämättä vastaa omaa portaaliasi.

Portaali-ilmoitusten tilaaminen

Käyttäjät voivat ilmaista, haluavatko he saada ilmoituksia, kun uusia viestejä luodaan navigoimalla keskustelupalstan kommenttiketjuun ja valitsemalla Ilmoita minulle -linkki.

 1. Kirjaudu portaaliin.
 2. Siirry keskustelupalstan kommenttiketjuun.
 3. Valitse Tilaa.

Ilmoitusten tilaaminen.

Portaali-ilmoitusten tilauksen lopettaminen

Käyttäjät voivat ilmaista, että he eivät halua saada ilmoituksia, kun uusia viestejä luodaan tiettyyn kommenttiketjuun navigoimalla siihen ja valitsemalla RemoveAlert-linkki.

 1. Kirjaudu portaaliin.
 2. Siirry keskustelupalstan kommenttiketjuun.
 3. Valitse Peruuta tilaus.

Ilmoitusten tilausten lopettaminen.

Keskustelupalstan ilmoitusten hallinta

Vaikka portaali on ensisijainen lähde ilmoitusten luomiseen tai poistamiseen Keskustelupalstan ilmoituksia voi luoda, muokata tai poistaa Dynamics 365 -portaaleissa.

 1. Kirjaudu Dynamics 365 -portaaleihin.
 2. Siirry Yhteisö-kohtaan.
 3. Valitse Keskustelupalstan kommenttiketjut.
 4. Valitse aiemmin luotu ruudukossa oleva keskustelupalstan kommenttiketju.
 5. Valitse Keskustelupalstan ilmoitukset -linkki vasemmanpuoleisessa siirtymisvalikossa.

Uuden hälytystilauksen luominen

 1. Valitse Lisää uusi keskustelupalstan ilmoitus.

Aiemmin luodun hälytyksen muokkaaminen

 1. Valitse ruudukossa oleva Keskustelupalstan ilmoitus -kohta.
 2. Määritä esitettyihin kenttiin arvot.
 3. Valitse Tallenna ja sulje.

Määritteiden suhteet

Seuraavassa taulukossa selitetään useita portaaleissa käytettäviä keskustelupalstan ilmoituksen määritteitä.

Nimi Kuvaus
Tilaaja Sen portaalin käyttäjän yhteyshenkilötietue, jolle ilmoituksia lähetetään, kun viestejä luodaan liittyvään kommenttiketjuun.
Kommenttiketju Kommenttiketju, johon uusien viestien ilmoitusten tilaus on tehty.
Vanhenemispäivä Päivämäärä ja kellonaika, jona ilmoitusten lähettäminen päättyy.

Katso myös

Keskustelupalstojen asennus ja hallinta
Keskustelupalstan kommenttiketjujen hallinta
Keskustelupalstan viestien luominen portaalissa
Keskustelupalstojen valvonta