Keskustelupalstojen valvonta

Huomautus

Power Apps -portaaleja kutsutaan 12. lokakuuta 2022 alkaen nimellä Power Pages. Lisätietoja: Microsoft Power Pages on nyt yleisesti saatavilla (blogi)
Siirrämme ja yhdistämme Power Apps -portaalien dokumentaation pian Power Pagesin dokumentaatioon.

Valvojat ovat keskustelupalstan käyttäjiä, joille on myönnetty käyttöoikeudet kaikkien palstan jäsenten säikeisiin ja viesteihin keskustelun valvontaa varten sekä palstan puhtaanapitoon (esimerkiksi roskaviestien ja roskaviestibottien neutralointi). Valvojat vastaavat myös käyttäjien kysymyksiin keskustelupalstasta ja lisäksi tiettyihin valituksiin. He voivat myös auttaa tarpeessa olevia käyttäjiä kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla. Yleiset valvojan käyttöoikeudet ovat poistaminen, lisääminen, muokkaaminen ja säikeiden tai viestien poistaminen. Valvojan velvollisuus on siis ensisjaisesti hallita keskustelupalstan päivittäistä käyttöä niiltä osin, kun se koskee käyttäjien osallistumista ja vuorovaikutusta. Tämänlaisen käyttäjähallinnan suhteellinen tehokkuus vaikuttaa suoraan palstan yleiseen laatuun, sen houkuttelevuuteen ja käyttäjäyhteisön hyödyllisyyteen.

Valvojien delegoiminen keskustelupalstoille

Voit määrittää keskustelupalstan valvojat delegoimalla portaalin käyttäjän yhteyshenkilötietueen verkkorooliin, joka liittyy keskustelupalstan käyttöoikeustietueeseen, jolla on Salli muutos -oikeusjoukko. Lisätietoja on kohdassa Verkkoroolien luominen portaaleille.

Keskustelupalstan valvonta portaalissa

Portaalin käyttäjille, joilla on valvonta oikeudet, näytetään portaalissa valvontatyökalut automaattisesti kirjautumisen jälkeen. Käyttäjien valvontatoiminnot ovat käytettävissä ohjelmistokehittäjän toteuttamasta sivumallista riippuen, ja tässä ohjeessa esitetyt kuvat eivät välttämättä vastaa omaa portaaliasi.

Kokonaisen keskustelupalstan kommenttiketjun poistaminen

 1. Valitse järjestelmänvalvojan työkalupalkissa Poista.

 2. Valitse Poistaanko tämä kommenttiketju? -ponnahdusikkunassa Kyllä.

  Keskustelupalstan kommenttiketjun poistaminen.

Keskustelupalstan kommenttiketjun muokkaaminen

 1. Valitse järjestelmänvalvojan työkalupalkissa Muokkaa.

 2. Tee haluamasi muutokset Muokkaa kommenttiketjua -ponnahdusikkunassa.

 3. Valitse Tallenna.

  Keskustelupalstan kommenttiketjun muokkaaminen.

Keskustelupalstan viestin poistaminen

 1. Valitse poistettavan viestin vieressä oleva alanuoli.

 2. Valitse Poista.

 3. Valitse Poistaanko tämä kommenttiketju? -ponnahdusikkunassa Kyllä.

  Keskustelupalstan viestin poistaminen.

Keskustelupalstan viestin muokkaaminen

 1. Valitse muokattavan viestin vieressä oleva alanuoli.

 2. Valitse Muokkaa.

 3. Muuta haluamasi tietoja Muokkaa tätä sisältöä -ponnahdusikkunassa.

 4. Valitse Tallenna.

  Keskustelupalstan viestin muokkaaminen.

Katso myös

Keskustelupalstojen asennus ja hallinta
Keskustelupalstan kommenttiketjujen hallinta
Keskustelupalstan viestien luominen portaalissa
Ilmoitusten tilaaminen
Keskustelupalstan käyttöoikeuksien hallinta