Del via


Legge til datatilkoblinger i lerretsapper

Legg til en datatilkobling i en eksisterende lerretsapp eller i en app du oppretter fra grunnen av, i Power Apps. Appen kan koble til SharePoint, Microsoft Dataverse, Salesforce, OneDrive eller mange andre datakilder.

Det neste trinnet etter denne artikkelen er å vise og behandle data fra datakilden i appen din, som i disse eksemplene:

 • Koble til OneDrive, og behandle data i en Excel-arbeidsbok i appen din.
 • Koble til Twilio, og send en SMS-melding fra appen din.
 • Koble til Dataverse, og oppdater en tabell fra appen din.
 • Koble til SQL Server, og oppdater en tabell fra appen din.

Forutsetninger

Registrer deg for Power Apps og logg på ved hjelp av den samme legitimasjonen som du brukte under registreringen.

Legg til datakilde

 1. Opprette en tom lerretsapp.

 2. Fra appredigeringsmenyen i Power Apps Studio velger du Data > Lett til data.

 3. Utvid Koblinger, og hvis listen over tilkoblinger inneholder den du ønsker, kan du velge den for å legge den til i appen. Ellers hopper du til neste trinn. Hvis du i stedet vil koble til en tabell i Microsoft Dataverse, velger du en tabell fra listen over tabeller.

 4. Hvis du vil opprette en ny tilkobling, kan du søke etter eller velge en kobling, for eksempel SharePoint.

 5. Velg Legg til tilkobling for å både opprette tilkoblingen og legge den til i appen din.

  Noen koblinger, for eksempel Office 365 Outlook, krever ingen flere trinn, og du kan vise data fra dem umiddelbart. Andre koblinger anmoder deg om å angi legitimasjon, et bestemt datasett, eller om å utføre andre trinn. SharePoint og SQL Server krever for eksempel tilleggsinformasjon før du kan bruke dem. Med Dataverse kan du endre miljøet før du velger en tabell.

Å identifisere eller endre en datakilde

Hvis du oppdaterer en app, må du kanskje identifisere eller endre kilden til dataene som vises i et galleri, et skjema eller en annen kontroll. Du må for eksempel kanskje identifisere en datakilde når du oppdaterer en app som noen andre har opprettet, eller som du har opprettet for lenge siden.

 1. Velg kontrollen, for eksempel et galleri, du vil identifisere eller endre datakilden for.

  Navnet på datakilden vises i Egenskaper-fanen på flisen i ruten til høyre.

 2. Hvis du vil vise mer informasjon om datakilden eller endre den, velger du pil ned ved siden av navnet.

  Mer informasjon om gjeldende datakilde vises, og du kan velge eller opprette en ny kilde.

Neste trinn

Obs!

Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)

Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).