Publisere datasett og rapporter fra Power BI Desktop

GJELDER FOR: Power BI Desktop Power Bi-tjeneste

Når du publiserer en Power BI Desktop-fil til Power BI-tjenesten, publiserer du dataene i modellen til Power BI-arbeidsområdet. Det samme gjelder for alle rapporter du opprettet i Rapport-visningen. Du ser et nytt datasett med samme navn og eventuelle rapporter i arbeidsområdenavigatoren.

Det å publisere fra Power BI Desktop har samme effekt som å bruke Hent data i Power BI, for å koble til og laste opp en Power BI Desktop-fil.

Obs!

Eventuelle endringer du gjør i rapporten i Power BI, vil ikke lagres i den opprinnelige Power BI Desktop-filen. Dette inkluderer når du legger til, sletter eller endrer visualiseringer i rapporter.

Slik publiserer du datasett og rapporter for Power BI Desktop

 1. I Power BI Desktop velger duPubliserfil> publisere >til Power BI, eller velg PubliserHjem-båndet.

  Skjermbilde av Power BI Start båndet, som uthever Publiser.

 2. Logg på Power BI hvis du ikke allerede er logget på.

 3. Velg målet. Du kan søke i listen over tilgjengelige arbeidsområder for å finne arbeidsområdet du vil publisere til. Med søkeboksen kan du filtrere arbeidsområdene dine. Velg arbeidsområdet, og klikk deretter på Velg-knappen for å publisere.

  Skjermbilde av dialogboksen Publiser til Power BI.

Når publiseringen er fullført, mottar du en kobling til rapporten. Velg koblingen for å åpne rapporten på Power BI-området.

Skjermbilde av vellykket publisering til Power BI-dialogboks.

Publisere på nytt, eller erstatte et datasett som ble publisert fra Power BI Desktop

Datasettet, og eventuelle rapporter du opprettet i Power BI Desktop, lastes opp til Power BI-nettstedet når du publiserer en Power BI Desktop-fil. Når du publiserer Power BI Desktop-filen, erstattes datasettet på Power BI-området med det oppdaterte datasettet fra Power BI Desktop-filen.

Denne prosessen er enkel, men du bør vite følgende:

 • To eller flere datasett i Power BI med samme navn som Power BI Desktop-filen kan føre til at publiseringen mislykkes. Sørg for at du har forskjellige navn på alle datasettene i Power BI. Du kan også endre navnet på filen og publisere, da opprettes det et nytt datasett med samme navn som filen.

 • Hvis du endrer navnet på eller sletter en kolonne eller måling, kan det hende at eksisterende visualiseringer i Power BI med det feltet blir brutt.

 • Power BI ignorerer noen formatendringer for eksisterende kolonner. Hvis du for eksempel endrer et kolonneformat fra 0,25 til 25 %.

 • La oss si at du har en oppdateringsplan som er konfigurert for ditt eksisterende datasett i Power BI. Når du legger til nye datakilder i filen og deretter publiserer, må du logge deg på dem før neste planlagte oppdatering.

 • Når du publiserer et datasett som er publisert fra Power BI Desktop og har angitt en oppdateringsplan, startes en datasettsoppdatering så snart du publiserer det.

 • Når du gjør en endring i et datasett og deretter publiserer det på nytt, viser en melding hvor mange arbeidsområder, rapporter og instrumentbord som potensielt påvirkes av endringen. Meldingen ber deg deretter om å bekrefte at du vil erstatte det publiserte datasettet med det du endret. Meldingen inneholder også en kobling til den fullstendige konsekvensanalysen for datasett i Power Bi-tjeneste. Derfra kan du se mer informasjon og iverksette tiltak for å redusere risikoen for endringen.

  Skjermbilde av dialogboksen Erstatt denne datasettadvarselen.

 • Hvis datasettet (og hvis det finnes, rapporten) i Power Bi-tjeneste du overskriver, har følsomhetsetiketter som er forskjellige fra etiketten i PBIX-filen, vises en dialogboks. Dialogboksen ber deg om å velge om du vil beholde de eksisterende etikettene eller overskrive dem med de som kommer fra PBIX-filen .

  Skjermbilde av dialogboksen for å velge å beholde eller overskrive følsomhetsetiketter i tjenesten.

  Finn ut mer om konsekvensanalyse for datasett.

Obs!

Enkelte datatilkoblinger i Power BI-rapporter kan inkluderer koblinger til data, istedenfor å inkludere dataene i datasettene som importeres til Power BI-tjenesten. DirectQuery-tilkoblinger kobler for eksempel til data når oppdateringer eller interaksjoner oppstår, istedenfor å importere selve dataene. Hvis koblede datakilder i rapporten befinner seg lokalt, trenger du kanskje en gateway for å få tilgang til dem fra Power BI. For mer informasjon, kan du se Hva er en lokal datagateway?.

Neste trinn

Du kan gjøre mange ulike ting med Power BI Desktop. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene til programmet, kan du sjekke ut følgende ressurser: