Introduksjon til fliser på instrumentbordet for Power BI-designere

GJELDER FOR: Power BI Desktop Power Bi-tjeneste

En flis er et øyeblikksbilde av dataene, festet til instrumentbordet. Du kan opprette fliser fra en rapport, et instrumentbord, Q&A-boksen, Excel, SQL Server Reporting Services (SSRS)-rapporter med mer. Dette skjermbildet viser mange forskjellige fliser som er festet til et instrumentbord.

Power BI-instrumentbord

Instrumentbord og instrumentbordfliser er en funksjon i Power BI-tjenesten, ikke Power BI Desktop. Du kan ikke opprette instrumentbord på mobile enheter, men du kan vise og dele dem der.

I tillegg til å feste fliser kan du opprette frittstående fliser direkte på instrumentbordet ved å bruke Legg til flis-kontrollen. Frittstående fliser inkluderer: tekstbokser, bilder, videoer, strømming av data og nettinnhold.

Trenger du hjelp med å forstå byggeklossene som utgjør Power BI? Se Grunnleggende konsepter for designere i Power BI-tjenesten.

Obs!

Hvis den opprinnelige visualiseringen som brukes til å opprette flisen med endres, endres ikke flisen. Hvis du eksempelvis har festet et linjediagram fra en rapport, og deretter endret linjediagrammet til et stolpediagram, fortsetter instrumentbordflisen å vise et linjediagram. Dataene oppdateres, men visualiseringstypen gjør ikke det.

Fest en flis

Det finnes mange forskjellige måter å legge til (feste) en flis til et instrumentbord på. Du kan feste fliser fra:

Du oppretter frittstående fliser for bilder, tekstbokser, videoer, strømming av data og nettinnhold direkte på instrumentbordet ved å bruke kontrollen Legg til flis.

Legge til flis-ikonet

Samhandle med fliser på et instrumentbord

Når du har lagt til en flis på et instrumentbord, kan du flytte og endre størrelse på den eller endre utseendet og virkemåten.

Flytte og endre størrelse på en flis

Grip fatt i en flis, og flytt den rundt på instrumentbordet. Hold pekeren over og velg håndtaket for flishåndtaket for å endre størrelsen på flisen.

Beveg markøren over en flis for å endre utseendet og virkemåten

 1. Beveg markøren over flisen for å vise ellipsen.

  Flis-ellipse

 2. Velg ellipsen for å åpne handlingsmenyen for flisen.

  Ellipse-ikon

  Herfra kan du gjøre følgende:

 3. Hvis du vil lukke handlingsmenyen, velger du et tomt område på instrumentbordet.

Velg en flis

Når du velger en flis, vil neste trinn avhenge av hvordan du opprettet flisen. Hvis du velger flisen, kommer du til rapporten, Excel Online-arbeidsboken, den lokale Reporting Services-rapporten eller spørsmål om Q&A som ble brukt til å opprette flisen. Eller hvis den har en egendefinert kobling, vil det å velge flisen ta deg til denne koblingen.

Obs!

Et unntak er videofliser som er opprettet direkte på instrumentbordet ved å bruke Legg til flis. Å velge en videoflis (som ble opprettet på denne måten) fører til at videoen spilles av direkte på instrumentbordet.

Viktige faktorer og feilsøking

 • Hvis rapporten som ble brukt til å opprette visualiseringen, ikke ble lagret, vil det å velge flisen ikke fremkalle noen handling.
 • Hvis flisen ble opprettet fra en arbeidsbok i Excel Online, må du i hvert fall ha lesetillatelser for den arbeidsboken. Ellers vil det å velge flisen ikke åpne arbeidsboken i Excel Online.
 • La oss si at du oppretter en flis direkte på instrumentbordet ved å bruke Legg til flis og angir en egendefinert hyperkobling for den. I så fall blir denne nettadressen åpnet når du velger tittelen, undertittelen eller flisen. Hvis ikke vil det å velge en flis som er opprettet direkte på instrumentbordet for et bilde, en Internett-kode eller en tekstboks som standard, ikke forårsake noen handling.
 • Fliser kan opprettes fra lokale sideformaterte rapporter i rapportserver for Power BI eller SQL Server Reporting Services. Hvis du ikke har tilgang til den lokale rapporten, vil det å velge flisen ta deg til en side som indikerer at du ikke har tilgang (rsAccessDenied).
 • Si at du velger en flis som er opprettet fra en lokal sideformatert rapport i rapportserver for Power BI eller SQL Server Reporting Services. Hvis du ikke har tilgang til nettverket der rapportserveren er plassert, vil det å velge en flis som er opprettet fra denne sideformaterte rapporten, ta deg til en side som angir at den ikke finner serveren (HTTP 404). Enheten må ha nettverkstilgang til rapportserveren for å vise rapporten.
 • Hvis den opprinnelige visualiseringen som brukes til å lage fliser, endres, endres ikke flisen. Hvis du for eksempel har festet et linjediagram fra en rapport, og deretter endret linjediagrammet til et stolpediagram, fortsetter instrumentbordflisen å vise et linjediagram. Dataene oppdateres, men visualiseringstypen oppdateres ikke.
 • Noen endringer du gjør i et visualobjekt i en rapport, gjenspeiles ikke i flisen du fester til et instrumentbord. For eksempel bakgrunnsfarge, bredde/høyde og verktøytips. Selv om du deaktiverer verktøytips fullstendig for et visualobjekt i en Power BI-rapport, vises fortsatt det grunnleggende verktøytipset når du fester visualobjektet til et instrumentbord i Power Bi-tjeneste.

Neste trinn

Har du flere spørsmål? Prøv Power BI-fellesskapet.