Grunnleggende konsepter for designere i Power BI-tjenesten

Målet med denne artikkelen er å orientere deg om Power BI-tjenesten: hva de ulike elementene er, hvordan de fungerer sammen og hvordan du kan arbeide med dem. Du kan få mer ut av den hvis du allerede har registrert deg for Power BI-tjenesten og lagt til noen data. Som designer vil oppretting av rapporter i Power BI Desktop vanligvis være en vanlig arbeidsflyt. Deretter publiserer du rapportene til Power BI-tjenesten der du kan fortsette å endre dem. Du kan også opprette instrumentbordene basert på rapportene i Power BI-tjenesten.

Hvis du ikke har dine egne rapporter ennå, kan du prøve å installere et av Power BI-eksemplene for denne artikkelen.

Diagram som viser et skjermbilde av Hjem-skjermen i Power B I-tjenesten i en nett leser med nummererte områder oppført nedenfor.

Når du åpner Power BI-tjenesten i en nettleser, begynner du på startskjermen. Her er elementene som kan vises:

 1. Navigasjonsrute
 2. Microsoft 365 – startprogram for apper
 3. Hjem-knappen for Power BI
 4. Ikonknapper, inkludert innstillinger, hjelp og tilbakemelding
 5. Søkeboks
 6. Favorittinstrumentbord som du bruker mest
 7. Favoritter og ofte brukte instrumentbord, rapporter og arbeidsområder
 8. Rapporter bygget av Power BI-fellesskap, plukket av Power BI-teamet

Du ogsSluttbrukerne for rapporter og instrumentbord har samme startside i Power BI-tjenesten i en nettleser.

Vi ser nærmere på disse funksjonene senere, men først skal vi gå gjennom noen Power BI-konsepter. Det kan hende du vil begynne med å se denne videoen. Will gjennomgår de grunnleggende konseptene i denne videoen og gir deg en omvisning i Power BI-tjenesten.

Obs!

Denne videoen kan bruke tidligere versjoner av Power BI Desktop eller Power Bi-tjeneste.

Power BI-konsepter

De fem store byggesteinene i Power BI er som følger: instrumentbord, rapporter, arbeidsbøker, datasett og dataflyter. Alle er organisert i arbeidsområder og opprettet på kapasiteter. Det er viktig å forstå kapasiteter og arbeidsområder før vi tar for oss de fem byggesteinene, så la oss starte med dem.

Kapasiteter

Kapasiteter er et sentralt Power BI-konsept som representerer et sett med ressurser (lagring, prosessor og minne) som brukes til å drifte og levere Power BI-innhold. Kapasiteter er enten delt eller reservert. En delt kapasitet deles med andre Microsoft kunder, mens en reservert kapasitet er reservert for én enkelt kunde. Reserverte kapasiteter krever et abonnement, og er fullstendig beskrevet i artikkelen Administrere Premium Gen2-kapasiteter .

Arbeidsområder opprettes som standard på en delt kapasitet. I delt kapasitet kjører arbeidsbelastningene på databehandlingsressurser som deles med andre kunder. Ettersom kapasiteten må dele ressurser, angis det begrensninger for å sikre «fair play», for eksempel for maksimal modellstørrelse (1 GB) og maksimal daglig oppdateringsfrekvens (åtte ganger per dag).

Arbeidsområder

Arbeidsområder opprettes på kapasiteter. De er i hovedsak beholdere for instrumentbord, rapporter, arbeidsbøker, datasett og dataflyter i Power BI.

Det finnes to typer arbeidsområder: Mitt arbeidsområde og arbeidsområder.

 • Mitt arbeidsområde er det personlige arbeidsområdet der Power BI-kunder kan arbeide med sitt eget innhold. Det er bare du som har tilgang til ditt personlige Mitt arbeidsområde. Du kan dele instrumentbord og rapporter fra Mitt arbeidsområde. Hvis du ønsker å samarbeide på instrumentbord og rapporter eller opprette en app, må du bruke et arbeidsområde.

 • Arbeidsområder brukes til å samarbeide på og til å dele innhold med kolleger. Du kan legge til kolleger i arbeidsområdene og samarbeide på instrumentbord, rapporter, arbeidsbøker og datasett. Med ett unntak trenger hvert arbeidsområdemedlem en Power BI Pro- eller Premium per bruker-lisens (PPU). Les mer om arbeidsområder.

  I arbeidsområder kan du også opprette, publisere og behandle apper for organisasjonen din. Se på arbeidsområder som samlingsområder og beholdere for innholdet som utgjør en Power BI-app. Hva er så en app? Det er en samling av instrumentbord og rapporter som er bygget for å levere viktige måledata til Power BI-forbrukerne i organisasjonen din. Apper er interaktive, men forbrukerne kan ikke redigere dem. App-forbrukere, kollegene som har tilgang til appene, trenger ikke nødvendigvis Pro- eller Premium per bruker-lisenser (PPU).

Hvis du vil ha mer informasjon om deling generelt, kan du begynne med måter å dele instrumentbord du arbeider på.

Nå skal vi ta for oss de fem byggesteinene i Power BI.

Dataflyter

En dataflyt hjelper organisasjoner med å samle data fra ulike kilder. Dataflyter er valgfrie og brukes ofte i komplekse eller større prosjekter. De representerer data som er klargjort og samlet for bruk av datasett. Dataflyter vises i Power BI Desktop med en dedikert kobling for å aktivere rapportering. Når du kobler til en dataflyt, kan datasettet bruke de tidligere klargjorte dataene og forretningslogikken, noe som fremmer en enkelt kilde til sannheten og datag gjenbrukbarheten. De drar nytte av den omfattende samlingen av Microsoft-datakoblinger, som gjør det mulig å ta inn data fra lokale og skybaserte datakilder.

Dataflyter blir bare opprettet og administrert i arbeidsområder (men ikke i Mitt arbeidsområde), og de lagres som enheter i Common Data Model (CDM) i Azure Data Lake Storage Gen2. Vanligvis er de planlagt til å bli oppdatert regelmessig for å lagre oppdaterte data. De egner seg godt til å klargjøre data som skal brukes – og eventuelt også gjenbrukes – av datasettene dine. Du finner mer informasjon i artikkelen om selvbetjent klargjøring av data i Power BI.

Du kan ikke ha instrumentbord eller rapporter uten data (du kan forsåvidt ha tomme instrumentbord og tomme rapporter, men de er ikke nyttige uten data), så derfor går vi videre til datasett.

Datasett

Et datasett er en samling data som du importerer eller kobler til. Med Power BI kan du koble til og importere alle typer datasett, og samle alt samme på ett sted. Datasett kan også hente data fra dataflyter.

Datasett er tilknyttet med arbeidsområder, og ett enkelt datasett kan være en del av mange arbeidsområder. Når du åpner et arbeidsområde, vises de tilknyttede datasettene under Datasett-fanen . Hvert oppførte datasett er en datakilde som er tilgjengelig for én eller flere rapporter, og datasettet kan inneholde data som kommer fra én eller flere kilder. For eksempel en Excel-arbeidsbok på OneDrive, et lokalt SSAS-tabelldatasett eller et Salesforce-datasett. Det finnes støtte for mange forskjellige datakilder, og vi legger kontinuerlig til flere. Se listen over datasettyper som kan brukes med Power BI.

I eksemplet nedenfor har jeg valgt Mitt arbeidsområde og deretter valgt fanen Datasett + dataflyter .

Skjermbilde av Power BI som viser eksempelarbeidsområde med Datasett valgt.

ETT datasett...

 • kan brukes flere ganger i ett eller flere arbeidsområder.

 • kan brukes i mange forskjellige rapporter.

 • Visualiseringer fra det ene datasettet kan vises på mange forskjellige instrumentbord.

  Diagram som viser Datasettrelasjoner til Rapporter og Instrumentbord.

Du kobler til eller importerer et datasett ved å velge Hent data nederst i navigasjonsruten. Følg anvisningene for å koble til eller importere den spesifikke kilden, og legge til datasett i det aktive arbeidsområdet. Nye datasett merkes med en gul stjerne. Arbeidet du gjør i Power BI, endrer ikke det underliggende datasettet.

Datasett som er lagt til av et medlem av arbeidsområdet, er tilgjengelige for de andre medlemmene av arbeidsområdet med en rolle som administrator, medlem, eller bidragsyter.

Datasett kan oppdateres, få nytt navn, utforskes og fjernes. Bruk et datasett til å opprette en ny rapport, eller for å få rask innsikt. Hvis du vil se hvilke rapporter og instrumentbord som allerede bruker et datasett, velger du Vis relaterte. Hvis du vil utforske et datasett, velger du det. Det du faktisk gjør, er å åpne datasettet i redigeringsprogrammet for rapporten. Der kan du se nærmere på dataene ved å opprette visualiseringer.

La oss gå videre til neste emne – rapporter.

Ta et dypdykk

Rapporter

En Power BI-rapport er én eller flere sider med visualiseringer, for eksempel linjediagrammer, kart og trekart. Visualiseringer kalles også visualobjekter. Alle visualiseringene i rapporten stammer fra ett enkelt datasett. Du kan opprette rapporter fra grunnen av i Power BI, importere dem med instrumentbord som kolleger deler med deg, eller Power BI kan opprette dem når du kobler deg til datasett fra Excel, Power BI Desktop, databaser og programvare som tjeneste (SaaS). Når du for eksempel kobler til et SaaS-program, importerer Power BI en forhåndsbygd rapport.

Det finnes to moduser for å vise og samhandle med rapporter: Lesevisning og redigeringsvisning. Når du åpner en rapport, åpnes den i lesevisning. Hvis du har redigeringstillatelser, ser du Rediger rapport i hjørnet øverst til venstre, og du kan vise rapporten i redigeringsvisning. Hvis en rapport er i et arbeidsområde, kan alle med en rolle som administrator, medlems, eller bidragsyter redigere den. De har tilgang til alle funksjonene for utforsking, utforming, bygging og deling i redigeringsvisning for rapporten. Personene de deler rapporten med, kan utforske og samhandle med rapporten ved bruk av lesevisning.

Når du åpner et arbeidsområde, vises de tilknyttede rapportene under Innhold-fanen . Hver oppførte rapport representerer én eller flere sider med visualiseringer basert på bare ett av de underliggende datasettene. Du åpner en rapport ved å velge den.

Når du åpner en app, ser du et instrumentbord. Du får tilgang til den underliggende rapporten ved å velge en instrumentbordflis (mer om disse senere) som ble festet fra en rapport. Vær oppmerksom på at ikke alle fliser festes fra rapporter. Det kan derfor hende du må klikke på et par fliser for å finne rapporten.

Rapporten åpnes i lesevisning som standard. Du velger bare Rediger rapport for å åpne den i redigeringsvisning (hvis du har de nødvendige tillatelsene).

I eksemplet nedenfor har jeg valgt Mitt arbeidsområde og deretter valgt Innhold-fanen .

Skjermbilde av Power B I, som viser eksempel på arbeidsområde der Rapporter er valgt.

ÉN rapport...

 • er en del av ett enkelt arbeidsområde.

 • kan knyttes til flere instrumentbord i det aktuelle arbeidsområdet. Festede fliser fra den ene rapporten kan vises på flere instrumentbord.

 • kan opprettes ved bruk av data fra ett datasett. Power BI Desktop kan kombinere mer enn en datakilde i ett enkelt datasett i en rapport, og denne rapporten kan importeres til Power BI.

  Diagram som viser Rapportrelasjoner til datasett og instrumentbord.

Ta et dypdykk

Instrumentbord

Et instrumentbord er noe du oppretter i Power BI-tjenesten, eller som en kollega oppretter i Power BI-tjenesten, og deler med deg. Det er én enkelt arbeidssone som inneholder ingen eller flere fliser og kontrollprogram. Hver flis som er festet fra en rapport eller fra Q&A , viser en enkelt visualisering som ble opprettet fra et datasett og festet til instrumentbordet. Hele rapportsider kan også festes til et instrumentbord som en enkeltflis. Det finnes mange måter du kan feste fliser til instrumentbordet på, alt for mange for dette oversiktsemnet. Hvis du vil lære mer, kan du se Instrumentfliser i Power BI.

Hvorfor oppretter man instrumentbord? Her ser du noen av årsakene:

 • Hvis du vil se en kjapp oversikt over all informasjonen som er nødvendig for å treffe beslutninger.
 • Hvis du vil overvåke den viktigste informasjonen om virksomheten din.
 • Hvis du vil sørge for at kollegene er oppdaterte, at de viser og bruker den samme informasjonen.
 • Hvis du vil overvåke tilstanden til virksomheten eller produkt- eller forretningsenheten, markedsføringskampanjen og så videre.
 • Hvis du vil opprette en egendefinert visning av et større instrumentbord – med alle måledataene som er viktige for deg.

Når du åpner et arbeidsområde, vises de tilknyttede instrumentbordene under Innhold-fanen . Hvis du vil åpne et instrumentbord, velger du det. Når du åpner en app, ser du et instrumentbord. Hvert instrumentbord representerer en egendefinert visning av noen delsett av de(t) underliggende datasettet (-ene). Hvis du eier et datasett, har du også tillatelse til å redigere de(t) underliggende datasettet (-ene) og rapportene. Hvis et instrumentbord ble delt med deg, kan du samhandle med instrumentbordet og de underliggende rapportene, men du kan ikke lagre noen endringer.

Det er mange forskjellige måter du eller kolleger kan dele et instrumentbord på. Power BI Pro er påkrevd for å dele et instrumentbord, og kan også være påkrevd for å vise et delt instrumentbord.

ETT instrumentbord...

 • er knyttet til én enkelt arbeidssone

 • kan vise visualiseringer fra mange forskjellige datasett

 • kan vise visualiseringer fra mange forskjellige rapporter

 • kan vise visualiseringer som ble festet fra andre verktøy (for eksempel Excel)

  Diagram som viser Datasettrelasjoner til rapporter og instrumentbord.

Ta et dypdykk

Arbeidsbøker

Arbeidsbøker er en spesiell type datasett. Hvis du har lest avsnittet Datasett ovenfor, vet du nesten alt du trenger å vite om arbeidsbøker. Men kanskje du lurer på hvorfor Power BI noen ganger klassifiserer en Excel-arbeidsbok som et datasett, og andre ganger som en arbeidsbok.

Når du bruker Hent data med Excel-filer, får du muligheten til å importere og koble til filen. Når du velger Koble til, vil arbeidsboken vises i Power BI akkurat som den ville blitt i Excel Online. Men i motsetning til Excel Online, har du noen flotte funksjoner som kan hjelpe deg med å feste elementer fra regnearkene direkte til instrumentbordene.

Du kan ikke redigere arbeidsboken i Power BI. Hvis du trenger å gjøre noen endringer, kan du klikke på Rediger, og deretter velge å redigere arbeidsboken i Excel Online, eller åpne den i Excel på datamaskinen. Eventuelle endringer du gjør lagres i arbeidsboken på OneDrive.

Ta et dypdykk

Et instrumentbord i Mitt arbeidsområde

Vi har tatt for oss arbeidsområder og byggeblokker. La oss sette den sammen og se gjennom delene som utgjør instrumentbordopplevelsen i Power BI-tjenesten.

Skjermbilde av Power B I-tjenesten i en nettleser, som viser nummererte funksjoner oppført nedenfor.

1. Navigasjonsrute

Bruk navigasjonsruten til å finne og bevege deg mellom arbeidsområdene og Power BI-byggesteinene: instrumentbord, rapporter, arbeidsbøker og datasett.

Skjermbilde av Power B I-tjeneste, som viser Navigasjonsruten.

 • Velg Hent data for å legge til datasett, rapporter og instrumentbord i Power BI.
 • Vis og skjul navigasjonsruten med dette ikonet Skjermbilde av Power BI-tjenesten som viser navigasjonsruteikonet..
 • Åpne eller behandle favorittinnholdet ditt ved å velge Favoritter.
 • Vis og åpne det nyeste innholdet ved å velge Nylig.
 • Legg til data for å opprette en rapport ved å velge Opprett.
 • Utforsk datasettene i organisasjonen for å finne dataene som passer dine behov, ved å velge Datasett.
 • Vis, åpne eller slett en app ved å velge Apper.
 • Delte en kollega innhold med deg? Velg Delt med meg for å søke og sortere innholdet for å finne det du trenger.
 • Oppdag inspirerende rapporter bygget av Power BI-fellesskap ved å velge Oppdag.
 • Få tilgang til huben for all Power BI-opplæring ved å velge Learn.
 • Vis og åpne arbeidsområdene ved å velge Arbeidsområder.

Klikk én gang på disse elementene:

 • et ikon eller en overskrift for å åpne i innholdsvisning
 • en pil høyre (>) for å åpne en undermeny for Favoritter, Nylig og Arbeidsområder.
 • et vinkeltegnikon for å vise en liste over instrumentbord, rapporter, arbeidsbøker og datasett fra Mitt arbeidsområde.

2. Arbeidssone

Fordi vi åpnet et instrumentbord, viser arbeidssoneområdet visualiseringsfliser. Hvis vi for eksempel hadde åpnet redigeringsprogrammet for rapport, ville lerretsområdet ha vist en rapportside.

Instrumentbord består av fliser. Fliser opprettes i redigeringsvisning for rapporter, Q&A, andre instrumentbord og kan festes fra Excel, SSRS og mer. En spesiell type flis med navn kontrollprogram legges direkte til på instrumentbordet. Flisene som vises på et instrumentbord ble plassert der av oppretteren/eieren av rapporten. Det å legge til en flis på et instrumentbord kalles festing.

Skjermbilde av Power B I-tjenesten, som viser instrumentbordlerretet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Instrumentbord (ovenfor).

3. Spørsmålsboks&for spørsmål

Én måte å utforske dataene på er å stille et spørsmål og la Power BI Q&A gi deg et svar, i form av en visualisering. Q&A kan brukes til å legge til innhold i et instrumentbord eller en rapport.

Q&A ser etter et svar i datasettet(e) som er koblet til instrumentbordet. Et tilkoblet datasett er et som har minst én flis festet til instrumentbordet.

Skjermbilde av Power BI-tjenesten som viser spørsmålsboksen for spørsmål & og svar.

Så snart du begynner å skrive inn spørsmålet, tar Q&A deg til Q&A-siden. Når du skriver, hjelper Q&A deg med å stille det riktige spørsmålet og finne det beste svaret med omskrivninger, autofyll, forslag og mer. Når du har en visualisering (et svar) du liker, kan du feste dette til instrumentbordet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Q&A i Power BI.

4. Ikoner i den svarte topptekstlinjen

Ikonene øverst i høyre hjørne er ressursene for innstillinger, varsler, nedlastinger, hjelp, og du kan bruke disse for å gi tilbakemelding til Power BI-teamet.

Skjermbilde av Power B I-tjenesten, som viser ikonknappene.

5. Instrumentbordtittel

Det er ikke alltid enkelt å finne ut hvilket arbeidsområde og hvilket instrumentbord som er aktivt, så Power BI viser deg arbeidsområdet og instrumentbordtittelen. I dette eksemplet ser vi arbeidsområdet (Mitt arbeidsområde) og instrumentbordtittelen (Oversikt over butikksalg). Hvis vi åpnet en rapport, vises navnet på rapporten.

Skjermbilde av Power BI-tjenesten som viser instrumentbordtittelen.

6. Microsoft 365 – startprogram for apper

Med startprogrammet får du enkel tilgang til alle Microsoft 365-appene med bare ett klikk. Herfra kan du raskt åpne e-post, dokumenter, kalendere og mer.

Skjermbilde av Power B I-tjenesten, som viser Office-startprogrammet for apper.

7. Hjemmeside for Power BI

Hvis du velger Power BI, kommer du tilbake til Power BI-startsiden.

Skjermbilde av Power B I-tjenesten, som viser ikonet for å gå tilbake til Power B I Start.

8. Merkede ikoner i den grå menylinjen

Dette området på skjermen inneholder ytterligere alternativer for samhandling med innholdet (i dette tilfellet med instrumentbordet). I tillegg til de merkede ikonene du kan se, viser valg av Flere alternativer (...) -ikonet alternativer for å se relatert innhold, åpne avstammingsvisning, åpne bruksmetrikk og mer.

Skjermbilde av Power B I-tjenesten, som viser ikonknappene med etiketter.

Neste trinn